تعداد 16 مورد یافت شد

دلیل بسیاری از ناکامی ها برداشت غلط از معنای خودکفایی در اندیشه امام خمینی است / پیشنهاد تاریخی اپل به ایران

به گزارش پرتال امام خمینی (س) معنای مقصود امام خمینی از واژگان و گزاره هایش داده باشیم. «خودکفایی» یکی از تحریف شده ترین مفاهیم در اندیشه اوست. در ... پژوهش و توسعه اختراعات و اکتشافات علمی است؛ امروز اما، خودکفایی بیش از هرچیز در مفهوم نظام تعرفه و سیاست های حمایتی ... پرسش پاسخ داد که اگر امام خمینی بود؛ چه پاسخی به استراتژی خودکفایی می داد و آیا رویکردهای سنتی امروزین و آنچه که امروز ... آل اسحاق وزیر پیشین بازرگانی، الگوهایی جدید از استراتژی خودکفایی را بر اساس درکی که از مفهوم خودکفایی در اندیشه امام ... جدید از استراتژی خودکفایی را بر اساس درکی که از مفهوم خودکفایی در اندیشه امام خمینی می توان ارائه ؛ به بحث گذاشته ...

رهایی از اقتصاد وابسته (خودکفایی) راهبرد امام خمینی (س) در عرصه اقتصاد

رهایی از اقتصاد وابسته (خودکفایی) راهبرد امام خمینی (س) در عرصه اقتصاد علی محمد ... چون رشد اقتصادی، ثبات قیمت ها، توزیع عادلانه درآمد و خودکفایی، استقلال اقتصادی را به عنوان یک هدف مهم در برنامه ... خود مدنظر قرار می دهند. تأکید بر استقلال اقتصادی و نیل به خودکفایی به مفهوم انزوای تجاری نیست، بلکه حضور فعال در عرصه ... سیاست توسعه صادرات به عنوان اهرمهای رشد اقتصادی تؤام با خودکفایی و استقلال اقتصادی مدنظر قرار گرفته است. امام ... بر قطع وابستگی و استقلال اقتصادی و تلاش به منظور رسیدن به خودکفایی جالب توجه است. این مقاله تلاش دارد با بهره گیری از ...

انقلاب اسلامی و اقتصاد ایران

انقلاب اسلامی و اقتصاد ایران ترجیح می دهد و همه سدهای موجود در این زمینه را می شکند. خودکفایی و استقلال اقتصادی از سوی دیگر هدف اقتصادی انقلاب ... اقتصادی از سوی دیگر هدف اقتصادی انقلاب اسلامی، وصول به خودکفایی و تأمین رفاه لازم برای مردم است. هدف انقلاب ساختن ... نظمی نوین جایگزین آن نمایند، بدین ترتیب اصل بر دستیابی به خودکفایی اقتصادی و دور شدن از مصرف زدگی و رفاه طلبی قرار ... با تمامی قوا خط صحیح اقتصادی فعلی یعنی خط حرکت به سوی خودکفایی و جلوگیری از مصرف بیش از حد و تبدیل جامعه مصرفی به ... من می گویم اگر ما پیاده راه برویم و منزوی باشیم ولی به طرف خودکفایی حرکت کنیم، این بهتر از این است که وابسته و مرفه ...

دولت، خدمتگزار مردم

حفظ آبروی مردم شما آقایان توج گوید، که همان را انجام دهید. صحیفه امام؛ ج 17، ص 224. خودکفایی وصیت من به مجلس و شورای نگهبان و دولت و رئیس جمهور ... ها و فعالیتهای سازنده به کار افتند و دولت و کشور را به خودکفایی و صنایع سبک و سنگین برسانند. صحیفه امام؛ ج21، ص ...

برکات دفاع مقدس در کلام امام خمینی (س)

همانگونه که انقلاب اسلامی با ر کمک نگرفت؛ روی پای خود مردانه ایستاد؛ در صنایع دفاعی به خودکفایی رسید؛ حتی در اوج جنگ از رفتن به پای صندوقهای رأی ... که جنگ را به خوبی به پیش می برند. (10) تحریم اقتصادی موجب خودکفایی همین تحریم اقتصادی برای شما یک تحفۀ آسمانی بود که ... بود که فکرهای متفکران ما را به راه انداخت و بحمدالله رو به خودکفایی می روند. (11) استقلال خواهی عامل رشد ...

سلسله مراتب ارزش های سیاسی- اجتماعی امام خمینی

سلسله مراتب ارزش های سیاسی- اج کلمه- حفظ ارزشهای اسلامی- حضور مردم در صحنه - نوسازی و خودکفایی- حفظ ایران به عنوان ام القری جهان اسلام ج – آسیب ... ومقاومت: ایستادگی، مقاومت، مبارزه، پایداری، استقامت. - خودکفایی: خودکفایی، استقلال صنعتی، استقلال کشاورزی، صنایع ... ایستادگی، مقاومت، مبارزه، پایداری، استقامت. - خودکفایی: خودکفایی، استقلال صنعتی، استقلال کشاورزی، صنایع مستقل، صنعت ... تسلیحات نظامی، قطع خرید صنایع نظامی. - خود کفایی نظامی: خودکفایی نظامی، تولید نظامی، ساخت تجهیزات نظامی، رشد صنایع ...

تجلی قرآن در وصیت نامه سیاسی ـ الهی حضرت امام خمینی(س)

* حسین حسین‌زاده برسمنانی اللهَ ینصُرْکمْ وَیثَبِّتْ أقْدَامَکمْ[28].[29] ب. خودکفایی خداوند متعال در قرآن مجید می‌فرماید: إِنْ ... من به همه آن است که با یاد خدای متعال به سوی خودشناسی و خودکفایی و استقلال، با همه ابعادش به پیش، و بی‌تردید دست خدا ...

خمینی شدن از نگاه یادگار امام

خمینی شدن از نگاه یادگار امام در عین حال که نیازهای کشور خود را رفع می کنیم، یعنی به خودکفایی در زمینه های گوناگون دست می یابیم، لازم است پا را ...

کرامت انسان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

علی اکبر جعفری- قانون اساسی جم دورۀ متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور، به طور رایگان گسترش دهد. اصل سی و یکم. داشتن ...

تجلی قرآن در وصیت نامه سیاسی ـ الهی حضرت امام خمینی

پیشگفتار امام خمینی؛ ذخیره اللهَ یَنصُرْکُمْ وَیُثَبِّتْ أقْدَامَکُمْ[28].[29] ب. خودکفایی خداوند متعال در قرآن مجید می فرماید: )إِنْ ... من به همه آن است که با یاد خدای متعال به سوی خودشناسی و خودکفایی و استقلال، با همه ابعادش به پیش، و بی تردید دست خدا ...

صفحه 1 از 2 1 | 2