تعداد 1013 مورد یافت شد

دموکراسی در گفتمان امام خمینی

دموکراسی در گفتمان امام خمینی دکتر ابوالفضل مروی ... ابوالفضل مروی مقدمه واژه یا به عبارت صحیح تر اصطلاح "دموکراسی" از اصطلاحات کهن و دیرپای مباحث اندیشه سیاسی است. ... از اصطلاحات کهن و دیرپای مباحث اندیشه سیاسی است. دموکراسی اصطلاحی یونانی است که از دو کلمه (demos- اسم) به ... مردم و (kratia- فعل) به معنای حکومت کردن، گرفته شده است. دموکراسی یعنی حکومت قاطبه مردم، مردم سالاری یا حکومت مردم بر ... نظر و تصمیم گیری در باره مسائل دولتشهر را داشتند و در واقع دموکراسی مستقیم حاکم بود و نهایتاً نظر اکثریت ملاک عمل قرار ...

دموکراسی در گفتمان امام خمینی(س)

پرتال امام خمینی(س)-دکتر ابوالفضل مروی: واژه یا به عبارت صحیحتر اصطلاح "دموکراسی" از اصطلاحات کهن و دیرپای مباحث اندیشه سیاسی است. ... از اصطلاحات کهن و دیرپای مباحث اندیشه سیاسی است. دموکراسی اصطلاحی یونانی است که از دو کلمه (demos- اسم) به ... مردم و (kratia- فعل) به معنای حکومت کردن، گرفته شده است. دموکراسی یعنی حکومت قاطبه مردم، مردمسالاری یا حکومت مردم بر ... مردم ایران از دیدگاه امام خمینی درباره حکومت مطلوب- و نیز دموکراسی- با تمام وجود حمایت کردند. استقبال بی نظیر مردم از ... نخبه گان و عامه مردم است. دیدگاه های امام خمینی در باره دموکراسی سخنان امام خمینی، نشان می دهد که ایشان از کاربرد ...

اسلام و دموکراسی

اسلام و دموکراسی فرح رامین «ممکن است دموکراسی مطلوب ما با دموکراسی ... و دموکراسی فرح رامین «ممکن است دموکراسی مطلوب ما با دموکراسی هایی که در غرب هست مشابه باشد، ... و دموکراسی فرح رامین «ممکن است دموکراسی مطلوب ما با دموکراسی هایی که در غرب هست مشابه باشد، امّا دموکراسی که ما ... مطلوب ما با دموکراسی هایی که در غرب هست مشابه باشد، امّا دموکراسی که ما می خواهیم بوجود آوریم در غرب وجود ندارد، ... دموکراسی که ما می خواهیم بوجود آوریم در غرب وجود ندارد، دموکراسی اسلام کامل تر از دموکراسی غرب است.»[1] ...

دموکراسی و ولایت فقیه از منظر امام خمینی

دموکراسی و ولایت فقیه از منظر امام خمینی محمدرضا امین ... به بررسی چند مطلب به عنوان مقدمه می پردازیم: مفهوم دموکراسی دموکراسی (Democracy) واژه ای یونانی است و از ریشۀ ... بررسی چند مطلب به عنوان مقدمه می پردازیم: مفهوم دموکراسی دموکراسی (Democracy) واژه ای یونانی است و از ریشۀ (Demo)به ... تصمیم همگان دربارۀ مسائل مورد علاقه عمومی»[2] برخی به دموکراسی به عنوان یک نظام حکومتی نگاه می کنند. در این نگاه، ... به عنوان یک نظام حکومتی نگاه می کنند. در این نگاه، دموکراسی ناظر به گونه ای از حکومت است که در آن قدرت در دست ...

نگاهی به مردم سالاری از منظر امام خمینی

مردم سالاری به عنوان یکی از بح سنت و مدرنیته، برکنار از بحث ها و فعالیت های علمی پیرامون دموکراسی نبوده و خصوصاً به دنبال وقوع انقلاب اسلامی سال 1357 ... این مقوله اظهار نظر کرده اند. عمده دیدگاه های ایشان درباره دموکراسی و مردم سالاری در سال های 1356 تا 1358 ابراز شده ... میان مقطع زمانی فوق و ابراز دیدگاه های حضرت امام درباره دموکراسی و مردم سالاری نیازمند اطلاعات و پژوهش های گسترده ای ... به واسطه عدم تناسب موضوعی به آن پرداخته نخواهد شد. مفهوم دموکراسی و مردم سالاری در بیانات امام به دو شکل به کار گرفته ... در بیانات امام به دو شکل به کار گرفته شده است: نخست، دموکراسی مطلوب و مثبت و دیگر، دموکراسی نامطلوب و به تعبیر ...

اسلام و دموکراسی

‏‏ ‏ ‏‏اسلام و دموکراسی‏ ‏‏ ‏ ‏‏فرح رامین‏ ‏‏ ‏ ‏‏«ممکن است دموکراسی ... و دموکراسی‏ ‏‏ ‏ ‏‏فرح رامین‏ ‏‏ ‏ ‏‏«ممکن است دموکراسی مطلوب ما با دموکراسی هایی که در غرب هست مشابه‏‎ ... ‏ ‏‏فرح رامین‏ ‏‏ ‏ ‏‏«ممکن است دموکراسی مطلوب ما با دموکراسی هایی که در غرب هست مشابه‏‎ ‎‏باشد، امّا دموکراسی که ... ما با دموکراسی هایی که در غرب هست مشابه‏‎ ‎‏باشد، امّا دموکراسی که ما می خواهیم بوجود آوریم در غرب وجود ندارد، ... دموکراسی که ما می خواهیم بوجود آوریم در غرب وجود ندارد، دموکراسی‏‎ ‎‏اسلام کامل تر از دموکراسی غرب است.»‏‎[1]‎ ‏‏ ...

دموکراسی و ولایت فقیه از منظر امام خمینی

‏‏ ‏ ‏‏ ‏ دموکراسی و ولایت فقیه از منظر امام خمینی‏ ‏‏ ‏ ‏‏محمدرضا ... بررسی چند مطلب به عنوان مقدمه می پردازیم:‏ ‏‏ ‏ ‏‏مفهوم دموکراسی‏ ‏‏دموکراسی (‏‎Democracy‎‏) واژه ای یونانی است و ... به عنوان مقدمه می پردازیم:‏ ‏‏ ‏ ‏‏مفهوم دموکراسی‏ ‏‏دموکراسی (‏‎Democracy‎‏) واژه ای یونانی است و از ریشۀ ... همگان دربارۀ مسائل مورد علاقه عمومی»‏‎[2]‎ ‏‏برخی به دموکراسی به عنوان یک نظام حکومتی نگاه می کنند. در این نگاه، ... به عنوان یک نظام حکومتی نگاه می کنند. در این نگاه، دموکراسی ناظر به گونه ای از حکومت است که در آن قدرت در دست ...

نقد و تفسیر دموکراسی و آزادی از دیدگاه امام خمینی(س)

نقد و تفسیر دموکراسی و آزادی از دیدگاه امام خمینی(س) بهرام اخوان ... اخوان کاظمی[1] خلاصه مقاله مقالۀ حاضر به مبحث دموکراسی و آزادی در اندیشه امام(س) می پردازد. به نظر نگارنده ... طرح آرای امام و نقل صرف آنها را دارند. در حوزه مبحث مستقل دموکراسی هم، بسیاری از شارحین اندیشه های امام(س)، این موضوع ... ای ارائه می دهد: به نظر ایشان، اندیشه و نوع رژیم سیاسی دموکراسی غربی در اندیشه امام(س) واژه مطلوبی نبوده و فاقد ... به کار رفته است. به نظر نویسنده امام هم منتقد اصل و اساس دموکراسی غربی بوده و هم رژیمهای دموکراتیک غربی را از واقعیت ...

تثبیت الگوی سیاسی جمهوری اسلامی

بعد از پیروزی انقلاب اولین و م شایگان (یکی از اعضای جبهه ملی) نیز خواستار ایجاد یک دموکراسی واقعی و دولتی مدرن مانند دولت آلمانی گردید. [9] ... در بافت آیین ماست. وی الگوی جمهوری اسلامی را مبهم و مخالف دموکراسی آزاداندیش دانست. [10] علی اصغر حاج سید جوادی (مسئول ... کردند. [20] آیت اللّه شریعتمداری نیز جمهوری اسلامی را دموکراسی واقعی و خواست همه مردم دانست و معتقد بود دموکراسی ... را دموکراسی واقعی و خواست همه مردم دانست و معتقد بود دموکراسی به معنای غربی یعنی حاکمیت مردم بر مردم، در حالی که ... قوانین و احکام اسلام را مراعات کنند. وی تأکید دارد که دموکراسی در ایران باید متناسب با مفاهیم فکری و عقیدتی مردم ...

آیا قبول دارید که دیدگاه های امام در هنگام اقامت در پاریس و مصاحبه با خبرنگاران بسیار روشنفکرانه و منطبق با دموکراسی و حقوق بشر بود، اما با ورود به ...

دو «آیا» در عبارات فوق دیده می می شود:- دیدگاه های امام در پاریس روشنفکرانه و منطبق با دموکراسی و حقوق بشر بود. - دیدگاه های امام پس از برقراری ... های امام پس از برقراری جمهوری اسلامی روشنفکرانه و منطبق با دموکراسی نبود.- اطرافیان امام دیدگاه های روشنفکرانه و منطبق ... نبود.- اطرافیان امام دیدگاه های روشنفکرانه و منطبق با دموکراسی و حقوق بشر نداشتند.- اطرافیان در دیدگاه های امام تا ... سطح توقع مردم هم بوده است. وانگهی که ایشان اعتقاد داشت که دموکراسی مبتنی بر آموزه های اسلامی دارای پشتوانه های نظری ... دلالت می دهد که حتی گروه هایی که خود را دوآتشه طرفدار دموکراسی می دانستند، این که یک انقلاب حتی اصل خود را به ...

صفحه 1 از 102 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >