تعداد 4 مورد یافت شد

احساسم می گفت با مرد متفاوتی روبرو شدم!

دکتر امیرهوشنگ عسگرى در خاطره ای می گوید: مایک والاس ...

دکتر امیرهوشنگ عسگری

193ـ «مایک والاس» گزارشگر تلویزیونی آمریکا که از ...

تحت تاثیر قرار گرفتن گزارشگر آمریکایی از مصاحبه با امام

«مایک والاس» گزارشگر تلویزیونى آمریکا که از روزنامه‏نویسان ...

فهرست اشخاص

‏‏آقا شاهی(وزیر امور خارجه پاکستان) 110‏ ‏‏ابوسعد ...