تعداد 19 مورد یافت شد

حادثه 30 تیر

حادثه 30 تیر‎[1]‎ ثقل تظاهرات 30 تیر ...

لو رفتن سازمان مجاهدین

اولین باری که احمد رضایی‎[1]‎ دستگیر شد به واسطه ...

گروههای فعال در بازار

بعد از اختلاف آیت الله شاه آبادی با دکتر مصدق و ...

دفاع از نواب صفوی

من در کارهای سیاسی و حرکت های فدائیان اسلام شرکت ...

ملاقات با عزت شاهی در زندان

36 ساعت تحت بازجویی بودم تا من را به حرف ...

نحوه دستگیری، زندان و شکنجه من

«وحید افراخته» که دستگیر شد، اعتراف کرد و خیلی ...

حمایت فاحشه ها از کودتای 28 مرداد

من یادم می آید در جریان کودتای 28 مرداد از طرف ...

دستگیری و محکومیت افراد مرتبط با اسلحه های ارتشی

آقای لاهوتی را برای کشف آن افسر ارتشی که سلاح در ...

تحویل اسلحه به سازمان توسط افسر ارتش

یک روز آقای لاهوتی به من گفت: " یکی از افسران ...

صفحه 1 از 2 1 | 2