تعداد 988 مورد یافت شد

* امام خمینی به مناسبت تنفیذ حکم ریاست جمهوری آقای محمدعلی رجایی در پیامی خطاب به ملت و رئیس جمهور از همة مردم و مسؤولان خواستند تا برای تحکیم پایه‏های نظام جمهوری اسلامی از جان و دل بکوشند. امام در پیام خود فرمودند: «... به رغم تبلیغات دشمنان خارج و داخل، با اکثریت قاطع افزون از دورة سابق، جناب آقای محمدعلی رجایی ـ ایده‏الله تعالی ـ را به ریاست جمهوری کشور ایران برگزیده و این مسؤولیت بزرگ و بار سنگین را بر عهدة او گذاشته است و چون مشروعیت آن باید با نصب فقیه ولی امر باشد، اینجانب رأی ملت شریف ایران را تنفیذ... نمودم ». * مسؤولان بلندپایه نظام و نیز فرماندهان نظامی و انتظامی و نمایندگان مجلس به مناسبت عید فطر به حضور امام خمینی رسیدند. امام خمینی خطاب به مسؤولان و آقای رجایی فرمودند: «... قضیه مقام و ریاست هرچه باشد، این وقتی که نظر انسان یک نظر محدود دنیایی باشد، این مقامات، انسان را از خودش بیخود می‏کند، اینها را مقام می‏داند». امام خطاب به آقای رجایی فرمودند: «... شما دیروز نخست وزیر بودید و پریروز وزیر بودید وقبل از او معلّم بودید و قبل از او هم شاگردی بودید و بعد از این هم معلوم نیست کی از اینجا بروید. ممکن است، خدای نخواسته، همین حالا که بیرون رفتید و یا همین حال یک بمبی اینجا باز منفجر بشود و فاتحة همه را بخواند وقتی مطالب این است چرا باید انسان قبل از ریاست جمهور و بعدش

* امام خمینی به مناسبت تنفیذ حکم ریاست جمهوری آقای محمدعلی رجایی در پیامی خطاب به ملت و رئیس جمهور از همة مردم و ... داخل، با اکثریت قاطع افزون از دورة سابق، جناب آقای محمدعلی رجایی ـ ایده‏الله تعالی ـ را به ریاست جمهوری کشور ایران ... حضور امام خمینی رسیدند. امام خمینی خطاب به مسؤولان و آقای رجایی فرمودند: «... قضیه مقام و ریاست هرچه باشد، این وقتی که ... بیخود می‏کند، اینها را مقام می‏داند». امام خطاب به آقای رجایی فرمودند: «... شما دیروز نخست وزیر بودید و پریروز وزیر ...

* در پاسخ به پیام تسلیت حافظ اسد رئیس جمهور سوریه به محضر امام خمینی به مناسبت شهادت رجایی و باهنر، امام خمینی با ارسال پیامی از وی تشکر کردند و اتهام خرید اسحله از اسرائیل خونخوار را رد کردند. * در پاسخ به پیام تسلیت احمد سکوتوره رئیس جمهور گینه به محضر امام خمینی به مناسبت شهادت رجایی و باهنر، امام خمینی با ارسال پیامی از وی تشکر کردند و در پیام خود فرمودند: «... این جنایات وحشیانه... زبان گویایی برای مظلومیت ملت ما بوده و پاسخی قانع کننده به اتهاماتی است که به ما می‏زنند و حتی ما را به ایجاد رابطه و خرید اسلحه از رژیم غاصب اسراییل متهم می‏سازند». * در پاسخ به پیام تسلیت علی ناصرمحمد رئیس جمهور یمن جنوبی به محضر امام خمینی به مناسبت شهادت رجایی و باهنر، امام خمینی با ارسال پیامی از وی تشکر کردند و این گونه جنایات را ردّی بر اتهام خرید اسلحه از اسراییل دانستند. * در پاسخ به پیام تسلیت شیخ زایدبن سلطان آل نهیان، رئیس دولت امارات متحدة عربی به محضر امام خمینی به مناسبت شهادت رجایی و باهنر، امام خمینی پیام تشکری برای وی ارسال کردند و اظهار امیدواری کردند که این گونه جنایات که هرروز در ایران انجام می‏شود خود ردی بر اتهام خرید اسلحه از اسراییل باشد. * در پاسخ به پیام تسلیت آقای قاضی عبدالستار، کفیل ریاست جمهوری بنگلادش، به محضر امام خمینی به مناسبت شهادت رجایی و باهنر امام خمینی پی

* در پاسخ به پیام تسلیت حافظ اسد رئیس جمهور سوریه به محضر امام خمینی به مناسبت شهادت رجایی و باهنر، امام خمینی با ارسال پیامی از وی تشکر کردند و ... سکوتوره رئیس جمهور گینه به محضر امام خمینی به مناسبت شهادت رجایی و باهنر، امام خمینی با ارسال پیامی از وی تشکر کردند و ... رئیس جمهور یمن جنوبی به محضر امام خمینی به مناسبت شهادت رجایی و باهنر، امام خمینی با ارسال پیامی از وی تشکر کردند و ... دولت امارات متحدة عربی به محضر امام خمینی به مناسبت شهادت رجایی و باهنر، امام خمینی پیام تشکری برای وی ارسال کردند و ... ریاست جمهوری بنگلادش، به محضر امام خمینی به مناسبت شهادت رجایی و باهنر امام خمینی پیام تشکری برای وی ارسال کردند و در ...

* امام خمینی فرارسیدن ایام حج خطاب به مسلمانان جهان و زائران بیت‏الله الحرام پیامی فرستادند؛ امام مسلمانان جهان را به وحدت و قیام در برابر ابرقدرت‏ها و دست نشاندگان آنها دعوت کردند. * به مناسبت شهادت آقایان علی قدوسی دادستان کل انقلاب و سرهنگ وحید دستجردی رئیس شهربانی کل کشور امام خمینی پیامی فرستادند. * در پاسخ به پیام تسلیت عبدالرئوف القاسم نخست وزیر سوریه به محضر امام خمینی به مناسبت شهادت آقایان رجایی و باهنر، امام خمینی پیام تشکری برای وی فرستادند و فرمودند: «... این حوادث ناگوار... ما را از تهمت‏های ناروایی که به ما می‏زنند تا جایی که بیشرمانه نسبت خرید اسلحه و ایجاد رابطه با اسراییل غاصب را به ما می‏دهند، بی‏نیاز می‏سازد». * در پاسخ به پیام تسلیت شاذلی بن جدید رئیس جمهور الجزایر به محضر امام خمینی به مناسبت شهادت آقایان رجایی و باهنر، امام خمینی با ارسال پیام از وی تشکر کردند و فرمودند: «... حتماً اطلاع دارید که اخیراً شیطان بزرگ در کنار توطئه‏های خود، نسبت خرید اسلحه و ایجاد رابطه با اسراییل غاصب را به ما داده و با این توطئه... قصد منزوی کردن ما را در میان برادران عرب و مسلمانان جهان دارند...». * در پاسخ به پیام تسلیت محمدبن احمدعبدالعزیز نخست وزیر الجزایر به محضر امام خمینی به مناسبت شهادت رجایی و باهنر، امام خمینی با ارسال پیامی از وی تشکر کردند و به توطئه ابرقدرت‏ها

* امام خمینی فرارسیدن ایام حج نخست وزیر سوریه به محضر امام خمینی به مناسبت شهادت آقایان رجایی و باهنر، امام خمینی پیام تشکری برای وی فرستادند و ... جمهور الجزایر به محضر امام خمینی به مناسبت شهادت آقایان رجایی و باهنر، امام خمینی با ارسال پیام از وی تشکر کردند و ... نخست وزیر الجزایر به محضر امام خمینی به مناسبت شهادت رجایی و باهنر، امام خمینی با ارسال پیامی از وی تشکر کردند و ... ثانی امیر قطر به محضر امام خمینی به مناسبت شهادت آقایان رجایی و باهنر، امام خمینی با ارسال پیامی از وی تشکر کردند و ... جمهور اندونزی به محضر امام خمینی به مناسبت شهادت آقایان رجایی و باهنر، امام خمینی با ارسال پیامی از وی تشکر کردند و ...

در حرم مطهر

دم در صحن، از اتومبیل پیاده شدیم. تا لحظه ای که شهید رجایی از‎ ‎در وارد نشده بود، توجه هیچ کس به او ... محمد‎ ‎یار امام خوش آمد یک باره موج جمعیت، رجایی را از جا کند و برد و‎ ‎برد و ما را به ... بازداشته بود.‎ ‎یک بار با جمعیت و همراه رجایی رفته بودم و نزدیک بود زیر دست و‎ ... بمانم. از آن روز به بعد، همین که جمعیت به طرف رجایی می آمد، من‎ ‎از صحنه می گریختم! ... آن روز هم برای اینکه عقب نمانیم، قبل از بازگشت رجایی از حرم،‎ ‎به داخل اتومبیل پناه بردیم. ...

* در پاسخ به پیام تسلیت الحاج شهوشاگاری رئیس جمهور نیجریه به محضر امام خمینی به مناسبت شهادت رجایی و باهنر، امام خمینی پیام تشکرآمیزی برای وی ارسال کردند و فرمودند: «... دشمنان خونخوار ما... که در رأس آنها آمریکای جهانخوار قرار دارد... بیشرمانه تهمت خرید اسلحه و ایجاد رابطه با اسرائیل غاصب را به ما نسبت داده و نقشة منزوی کردن ما و جداساختن برادران مسلمان و عرب زبان را با ما در سر می‏پرورانند». * در پاسخ به پیام تسلیت تئودور ژیکف رئیس جمهور بلغارستان و گرشیافیلیپ اف نخست وزیر آن کشور به محضر امام خمینی به مناسبت شهادت رجایی و باهنر، امام خمینی پیام تشکرآمیزی برای آن دو ارسال کردند. * در پاسخ به پیام تسلیت خولیوسزارتووپی آیالا رئیس جمهور کلمبیا به محضر امام خمینی به مناسبت شهادت رجایی و باهنر، امام خمینی پیام تشکری برای وی ارسال کردند.

* در پاسخ به پیام تسلیت الحاج رئیس جمهور نیجریه به محضر امام خمینی به مناسبت شهادت رجایی و باهنر، امام خمینی پیام تشکرآمیزی برای وی ارسال کردند ... اف نخست وزیر آن کشور به محضر امام خمینی به مناسبت شهادت رجایی و باهنر، امام خمینی پیام تشکرآمیزی برای آن دو ارسال ... آیالا رئیس جمهور کلمبیا به محضر امام خمینی به مناسبت شهادت رجایی و باهنر، امام خمینی پیام تشکری برای وی ارسال ...

امام گفتند دلم برای آقای رجایی تنگ شده

در دفتر حضرت امام بودیم که ناگ بود، امام دستور فرمودند: بروید تحقیق کنید تا از وضع آقای رجایی و باهنر مطلع باشم. متاسفانه این قرعه را به نام من زدند ... باقی بود که از روی آن تشخیص دادیم که جنازه کی است از شهید رجایی هم هیچ چیز نمانده بود. خداوند لعنت کند منافقان را که ... عدد دندان طلایی ایشان تشخیص دادیم که جنازه مربوط به آقای رجایی است. خدا می‏ داند که بر ما چه گذشت و مهم تر از آن ... روز امام به حاج احمد آقا فرموده بودند که: دلم برای آقای رجایی تنگ شده است، و قرار بود فردای آن روز ایشان خدمت امام ... ها نفرت داشتند و دوست نداشتند آنها مزاحم او باشند، به آقای رجایی علاقه‏ مند بودند و ایشان را می‏ پذیرفتند. اما ...

درسی که باید از رجایی و باهنر گرفت

فاجعه بمب گذاری که در روز 8 شه دفتر نخست وزیری وقت به وقوع پیوست، منجر به شهادت محمد علی رجایی رئیس جمهور، محمدجواد باهنر نخست وزیر به همراه 60 تن ... 8 شهریور سال 1365 با اعضای هیئت دولت داشتند، از شهیدان رجایی و باهنر و عراقی چنین یاد کردند: «لازم است که در ... داشتم، بشود. من از خصوصیاتی که در این آقایان بود، آقای رجایی، آقای باهنر، آقای عراقی، آنی که به نظرم خیلی بزرگ است، ... آقای عراقی، آنی که به نظرم خیلی بزرگ است، این است که آقای رجایی یک نفر آدمی بود که دستفروشی [می ‏کرد] در بازار از ... که مقام تحت تأثیر آنهاست از باب قوّت نفسی که دارند. و آقای رجایی، آقای باهنر در عین حالی که خوب، یکیشان رئیس جمهور بود، ...

* در پاسخ به پیام تسلیت ژنرال ضیاءالحق رئیس جمهور پاکستان به محضر امام خمینی به مناسبت شهادت رجایی و باهنر، امام خمینی در پیامی از وی تشکر کردند. * در پاسخ به پیام تسلیت شفیق الوزان رئیس مجلس وزرای کشور لبنان، به محضر امام خمینی به مناسبت شهادت رجایی و باهنر، امام خمینی در پیامی از وی تشکر کردند. * در پاسخ به تلگرام شیخ رشیدبن سعیدآل مکتوم نایب رئیس دولت امارات عربی متحده به مناسبت شهادت رجایی و باهنر، امام خمینی در پیامی از وی تشکر کردند. * در پاسخ به پیام تسلیت الیاس سرکیس رئیس جمهور لبنان به محضر امام خمینی به مناسبت شهادت رجایی و باهنر، امام خمینی در پیامی از وی تشکر کردند. امام در پیامشان اظهار امیدواری کردند که: «... امیدواریم این توطئه‏های ننگین و این اعمال شرم آور که در کشورهای مسلمان، و بخصوص ایران و لبنان، انجام می‏شود، ما را از دفاع اتهامات بی‏اساسی که به ما می‏زنند... و به ایجاد رابطه و خرید اسلحه از اسراییل... متهم می‏سازند بی‏نیاز سازد». * اقشار مختلف مردم و مسلمانان سازمان امامیة پاکستان با امام خمینی دیدار کردند؛ امام فرمودند: «... انقلاب ایران انقلاب غیروابسته است، یک انقلاب دولتی نیست، یک انقلاب ارتشی نیست... .نظیر انقلاباتی که در طول تاریخ به دست انبیا انجام می‏گرفت... ملت ما عازم و جازم و مستقیم و مدافع ایستاده است و... چنانچه هرکس و هرشخصیتی هم شهید بشود در

* در پاسخ به پیام تسلیت ژنرال رئیس جمهور پاکستان به محضر امام خمینی به مناسبت شهادت رجایی و باهنر، امام خمینی در پیامی از وی تشکر کردند. * در ... مجلس وزرای کشور لبنان، به محضر امام خمینی به مناسبت شهادت رجایی و باهنر، امام خمینی در پیامی از وی تشکر کردند. * در ... مکتوم نایب رئیس دولت امارات عربی متحده به مناسبت شهادت رجایی و باهنر، امام خمینی در پیامی از وی تشکر کردند. * در ... سرکیس رئیس جمهور لبنان به محضر امام خمینی به مناسبت شهادت رجایی و باهنر، امام خمینی در پیامی از وی تشکر کردند. امام در ...

دومین دوره انتخابات ریاست جمهوری در چه شرایطی برگزار شد

پس از عزل بنی صدر و فرار وی از حبیب‌اللّه‌ عسکراولادی‌ و محمدعلی‌ رجایی‌ را تأیید و در تاریخ‌ یکشنبه‌ 21/4/1360 ... ریاست‌جمهوری‌ نیز رسماً شروع‌ شد. رجایی‌ به‌ خودی‌خود اعتقادی‌ به‌ ... و با تمام‌ امکانات‌ به‌ حمایت‌ از رجایی‌ پرداختند. به‌ زودی‌ دامنه ... برگزیده‌ شود. از جمله‌ حامیان‌ رجایی‌ می‌توان‌ به گروه های زیر اشاره کرد: ... آراء داخل‌ کشور، محرز و مسلم‌ شد که‌ رجایی‌ اکثریت‌ مطلق‌ رأی ‌مردم‌ را ...

صفحه 1 از 99 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >