تعداد 1160 مورد یافت شد

نامی از من نباشد

امام کتابی دارند به نام «کشف الاسرار» این کتاب ردّ کتابی است ...

تاکید امام بر حفظ ویژگی مردمی بودن نظام اسلامی

در آستانه نخستین سالگرد شهادت آقایان رجایی و باهنر، روز 7 شهریور 1361 اعضای هیئت دولت و نخست وزیر ...

مردم گرایی امام

آن زمان شکوهی وزیر آموزش و پرورش بود‎[1]‎ و آقای رجایی ‎ ‎مشاورش. یواش یواش ایشان سرپرست وزارتخانه شد و من به ... سال تحصیلی پیامی برای دانش آموزان و معلمان بدهند. آقای ‎ ‎رجایی تمام مدیران کل شهرستان‌ها را برد من مدیر کل ستادی در ‎ ... شعار می‌دادند که ملاقات ‎ ‎اختصاصی ملغی باید گردد! آقای رجایی برگشت به طرف مردم، گفت: ‎ ‎من برای کار شما دارم می‌روم ... و رفتند طرف مردم و با مردم خداحافظی کردند و رفتند. ‎ ‎آقای رجایی گفت: امام عجب درسی به ما دادند که یعنی اصل کار آن ‎ ... آن سید ‎ ‎خیلی عشق به امام داشت. در آن دیدار، آقای رجایی گزارش داد و امام در باب دانش آموزان ‎ ‎سخن گفتند و ...

ارتباط مستقیم امام با مسئولین

یک روز خدمت حضرت امام رفتیم، رجایی بود و دیگران. بعید ‎ ‎می‌دانم بیشتر از دو سه نفر بوده ... اتاق انتظار نشسته است تا برود پیش امام. ایشان با ‎ ‎آقای رجایی سلام و علیک کرد. آمدیم بیرون گفتم: آقای رجایی استاندار ... با ‎ ‎آقای رجایی سلام و علیک کرد. آمدیم بیرون گفتم: آقای رجایی استاندار ‎ ‎ما اینجا چه کار می‌کند؟ گفت: ‌آمده است ... گفتم: اصلا برای ‎ ‎من هیچ قضیه روشن نیست ـ در آن زمان آقای رجایی نخست وزیر و ‎ ‎من هم مشاورش بودم ـ آقا شما نخست وزیر ... به امام بدهد! ‎ ‎چرا؟! همین جور که با ماشین می‌آمدیم آقای رجایی یواش یواش متوجه ‎ ‎نکته شد و گفت: راست می‌گویی من چه ...

حل مسأله گروگان ها

یک مورد دیگر هم من سفارت (گروگان‌ها) مطرح شد ‎ ‎من در دفتر نشسته بودم. آقای رجایی به همراه بهزاد نبوی آمدند. من به ‎ ‎آقای رجایی گفتم: ... بودم. آقای رجایی به همراه بهزاد نبوی آمدند. من به ‎ ‎آقای رجایی گفتم: این چه جور آزاد کردن گروگان‌هاست، ما این همه ‎ ... تازه چرا دولت، مگر ‎ ‎دولت رفته بود گروگان گرفته بود؟ آقای رجایی گفت: ببین من و بهزاد ‎ ‎پیش امام رفتیم، خیلی حرف‌ها به ... چه خواهند گفت؟ فرمودند: «هر چه بگویند». آن روز رجایی گفت: اگر یک روزی بگویند رجایی چه سیاستمداری ‎ ‎بود که ... «هر چه بگویند». آن روز رجایی گفت: اگر یک روزی بگویند رجایی چه سیاستمداری ‎ ‎بود که به جای اینکه خودش فکر کند نگاه ...

شهید رجایی و مهندس بازرگان

اوایل آذر 1359 روز از آن چهار ده نفری بود‎ ‎که در مجلس، به نخست وزیری شهید رجایی رأی منفی داده بودند. ‎ ‎«روزنامه میزان» ناسازگاری با ... به جناح نهضت آزادی در مجلس، به رأی مخالفی که‎ ‎به دولت رجایی در آغاز کار داده بودند، وفادار مانده بودند. و روابط‎ ... بودند. و روابط‎ ‎عمومی، خبر بستری شدن بازرگان را به شهید رجایی داد. به محض‎ ‎‎[[page 105]]‎اطلاع، آماده شد که به ... آماده شد که به عیادتش برود. جوان ترها، از اینکه رجایی در چنان‎ ‎موقعیتی به عیادت او می رود، ناراحت بودند. ... اطرافیانش تذکر دادند که با او‎ ‎زیاد صحبت نشود! رجایی به طرفش رفت و او را در بستر بیماری بوسید. از جمله‎ ...

آغاز هفته دولت

مردم باید بفهمند که دولت چه کرده است برای مردم. این‏‎ ...

صفحه 10 از 116 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >