تعداد 1136 مورد یافت شد

ارتباط مستقیم امام با مسئولین

یک روز خدمت حضرت امام رفتیم، رجایی بود و دیگران. بعید ‎ ‎می‌دانم بیشتر از دو سه نفر بوده ... اتاق انتظار نشسته است تا برود پیش امام. ایشان با ‎ ‎آقای رجایی سلام و علیک کرد. آمدیم بیرون گفتم: آقای رجایی استاندار ... با ‎ ‎آقای رجایی سلام و علیک کرد. آمدیم بیرون گفتم: آقای رجایی استاندار ‎ ‎ما اینجا چه کار می‌کند؟ گفت: ‌آمده است ... گفتم: اصلا برای ‎ ‎من هیچ قضیه روشن نیست ـ در آن زمان آقای رجایی نخست وزیر و ‎ ‎من هم مشاورش بودم ـ آقا شما نخست وزیر ... به امام بدهد! ‎ ‎چرا؟! همین جور که با ماشین می‌آمدیم آقای رجایی یواش یواش متوجه ‎ ‎نکته شد و گفت: راست می‌گویی من چه ...

حل مسأله گروگان ها

یک مورد دیگر هم من سفارت (گروگان‌ها) مطرح شد ‎ ‎من در دفتر نشسته بودم. آقای رجایی به همراه بهزاد نبوی آمدند. من به ‎ ‎آقای رجایی گفتم: ... بودم. آقای رجایی به همراه بهزاد نبوی آمدند. من به ‎ ‎آقای رجایی گفتم: این چه جور آزاد کردن گروگان‌هاست، ما این همه ‎ ... تازه چرا دولت، مگر ‎ ‎دولت رفته بود گروگان گرفته بود؟ آقای رجایی گفت: ببین من و بهزاد ‎ ‎پیش امام رفتیم، خیلی حرف‌ها به ... چه خواهند گفت؟ فرمودند: «هر چه بگویند». آن روز رجایی گفت: اگر یک روزی بگویند رجایی چه سیاستمداری ‎ ‎بود که ... «هر چه بگویند». آن روز رجایی گفت: اگر یک روزی بگویند رجایی چه سیاستمداری ‎ ‎بود که به جای اینکه خودش فکر کند نگاه ...

شهید رجایی و مهندس بازرگان

اوایل آذر 1359 روز از آن چهار ده نفری بود‎ ‎که در مجلس، به نخست وزیری شهید رجایی رأی منفی داده بودند. ‎ ‎«روزنامه میزان» ناسازگاری با ... به جناح نهضت آزادی در مجلس، به رأی مخالفی که‎ ‎به دولت رجایی در آغاز کار داده بودند، وفادار مانده بودند. و روابط‎ ... بودند. و روابط‎ ‎عمومی، خبر بستری شدن بازرگان را به شهید رجایی داد. به محض‎ ‎‎[[page 105]]‎اطلاع، آماده شد که به ... آماده شد که به عیادتش برود. جوان ترها، از اینکه رجایی در چنان‎ ‎موقعیتی به عیادت او می رود، ناراحت بودند. ... اطرافیانش تذکر دادند که با او‎ ‎زیاد صحبت نشود! رجایی به طرفش رفت و او را در بستر بیماری بوسید. از جمله‎ ...

امام و فقدان یاران انقلاب

یاران امام در کابینه دولت موقت (مهندس بازرگان ) تقریباً ...

مجله کودک 148 صفحه 4

پنج شنبه 5 شهریور : روز داروسا به همه شما تبریک می گوید. یکشنبه 8 شهریور: شهادت محمد علی رجایی (رییس جمهور) و محمد جواد باهنر (نخست وزیر) تابستان 60 ... به سراغ دو نفر از مخلص ترین یاران امام رفته بودند. شهید رجایی و شهید باهنر که از مبارزان قدیمی انقلاب بودند، این بار ... از همین حالا به امثال هیتلر پیوسته است. اما نام هایی مثل رجایی ، باهنر، بهشتی و ... همراه با نام نورانی اما خمینی، در ...

دولت های سی ساله و تغییر گفتمان ها

دولت های سی ساله و تغییر گفتما امام و نیروهای اصیل انقلابی به جایی نرسید و بناچار به شهید رجایی که خود را «مقلد امام، فرزند مجلس و برادر رئیس جمهور» ... داد و در دوم مردادماه با بیش از سیزده میلیون رأی، محمدعلی رجایی به عنوان دومین رئیس جمهور اسلامی ایران انتخاب گردید. ... یکماه از فعالیت این دولت در ادامه نخست وزیری چند ماهه رجایی سپری نشده بود که غرب سیاسی توسط منافقین با انفجار دفتر ... بود که غرب سیاسی توسط منافقین با انفجار دفتر نخست وزیری، رجایی و باهنر را شهید ساخت و پرونده خدمات «دولت مکتبی» بسته ... تقدیر بود که به آن بیشتر داده شود، هم به دلیل شخصیت شهید رجایی که ضمن آنکه بسیار مردمی و به قول معروف خاکی بود، ...

لبخند حضرت امام؛ هدف گل آقا

یک بار به آقای دعایی گفتم: بعد صابری فومنی هستند و معلم بودند همچنین مشاور فرهنگی آقای رجایی بودند، تا سال 62 مشاور فرهنگی آقای [ آیت الله ]خامنه ...

آزادی گروگان ها و یک شهادت تاریخی

یک مورد دیگر هم من سفارت (گروگان ها)، مطرح شد، من در‎ ‎دفتر نشسته بودم. آقای رجایی آمد و آقای بهزاد نبوی، من به خاطر این‎ ‎دو نفرکه یکی ... گویم. اگر برای مطبوعات بود نمی گفتم. آمدم به آقای رجایی گفتم این چه جور آزاد کردن گروگان هاست، ما‎ ‎این همه ... تازه چرا‎ ‎دولت، مگر دولت رفته بود گروگان گرفته بود. آقای رجایی گفت: ببین،‎ ‎من و بهزاد رفتیم پیش امام. خیلی حرف ها به ... به نظر شما بازگشت از‎ ‎مواضع خودمان نیست؟ اما به خود من که رجایی هستم (این آن شهادت‎ ‎تاریخی من است که گفتم هنوز هیچ ... گفت‎ ‎آن جوری خواهند گفت. گفت: هر چه بگویند این حل.[شهید رجایی]‎ ‎گفت: تو می دانی صابری اگر یک روزی بگویند رجایی چه ...

لزوم رعایت کامل حقوق زندانیان در بیانات حضرت امام خمینی(س)

در تاریخ دهم شهریور ماه 1360 و در پی حادثه ترور شهید رجایی و شهید باهنر، حضرت امام خمینی در حسینیه جماران در جمع ...

صفحه 10 از 114 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >