تعداد 1160 مورد یافت شد

شهادت رجایی و باهنر

آقای رجایی و آقای باهنر هر دو شهیدی که باهم در جبهه های نبرد‏‎ ... ‎‏با قدرتهای فاسد هم جنگ و هم رزم بودند. و مرحوم شهید رجایی به من گفتند که من‏‎ ‎‏بیست سال است که با آقای باهنر ...

* در پاسخ به پیام تسلیت موبوتوسه سه سکو رئیس جمهور زئیر به محضر امام خمینی به مناسبت شهادت رجایی و باهنر، امام خمینی در پیامی از وی تشکر کردند. * در ...

* در پاسخ به پیام تسلیت موبوتو سه سکو رئیس جمهور زئیر به محضر امام خمینی به مناسبت شهادت رجایی و باهنر، امام خمینی در پیامی از وی تشکر کردند. * در ... رئیس جمهور کرة جنوبی به محضر امام خمینی به مناسبت شهادت رجایی و باهنر، امام خمینی در پیامی از وی تشکر ...

* در پاسخ به پیام تسلیت محمدزیاد باره رئیس جمهور سومالی به محضر امام خمینی به مناسبت شهادت رجایی و باهنر، امام با ارسال پیامی از وی تشکر کردند. * در ...

* در پاسخ به پیام تسلیت محمدزی باره رئیس جمهور سومالی به محضر امام خمینی به مناسبت شهادت رجایی و باهنر، امام با ارسال پیامی از وی تشکر کردند. * در ... رئیس جمهور کرة شمالی به محضر امام خمینی به مناسبت شهادت رجایی و باهنر، امام با ارسال پیامی از وی تشکر ...

* در پاسخ به پیام تسلیت آقای اریک هونکر رئیس جمهور آلمان شرقی به محضر امام خمینی به مناسبت شهادت رجایی و باهنر، امام خمینی با ارسال پیامی از وی تشکر ...

* در پاسخ به پیام تسلیت آقای ا رئیس جمهور آلمان شرقی به محضر امام خمینی به مناسبت شهادت رجایی و باهنر، امام خمینی با ارسال پیامی از وی تشکر کردند و ... آیت‏الله مرعشی نجفی به محضر امام خمینی به مناسبت شهادت رجایی و باهنر، امام خمینی با ارسال نامه‏ای از ایشان تشکر ...

به مناسبت شهادت محمدعلی رجایی رئیس جمهور و محمدجواد باهنر نخست وزیر اقشار مختلف مردم با امام خمینی دیدار کردند. امام فرمودند: «... آقای رجایی و آقای ...

به مناسبت شهادت محمدعلی رجایی رئیس جمهور و محمدجواد باهنر نخست وزیر اقشار مختلف مردم ... مردم با امام خمینی دیدار کردند. امام فرمودند: «... آقای رجایی و آقای باهنر هر دو شهیدی که با هم در جبهه‏های نبرد با ...

مجله کودک 98 صفحه 7

انقلاب شد، لطفا کمی بیشتر در مورد سابقه مبارزاتی ایشان برایمان توضیح بدهید. شهید رجایی دو نوع سابقه مبارزاتی دارند، یکی مبارزه تربیتی که از ... از همرزمانشان انجام میدادند. البته بد نیست بگویم که شهید رجایی در همین راه بارها دستگیر و توسط دژخیمان رژیم گذشته ... نشان دادند. بعد از پیروزی انقلاب و در دورانی که شهید رجایی شغلهای مهمی مثل وزارت یا نخستوزیر و ریاستجمهوری را به ... ارتباط داشتید؟ بله، من در زمان وزارت آموزش و پرورش شهید رجایی، مشاور ایشان بودم. در دوران نخستوزیری و ریاست جمهوری ... را در محل شهادتشان شناسایی کردم. زندگی و رفتار شهید رجایی در زمانی که به عنوان یک مقام بلندپایه مشغول به کار ...

صفحه 2 از 116 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >