تعداد 1018 مورد یافت شد

مجله کودک 458 صفحه 9

و وقتی که میدیدیم آموزگارمان هم داشته باشم. نام کشتی: نانوچکا Õ کشور سازنده: روسیه Õ نوع: ناو محافظ Õ تعداد خدمه: 70 نفر Õ طول و ...

مجله کودک 458 صفحه 28

باقری و مجیدی، نامزد محبوبترین به خود اختصاص داد. Õ نام کشتی: سوکول Õ کشور سازنده: روسیه Õ نوع: ناوشکن Õ تعداد خدمه: 54 نفر Õ طول و عرض: 57 ...

مجله کودک 457 صفحه 19

تو یادمان دادی پریدن پرواز را و پر، دیدار دریا Õنام کشتی: آیزومرود Õکشور سازنده: روسیه Õنوع: ناو محافظ Õتعداد خدمه: 250 نفر Õطول و عرض: 72 در ...

مجله کودک 457 صفحه 32

«مینو» دختری دبستانی است که با داستان را میخوانیم. Õ نام کشتی: کانی کلاس Õ کشور سازنده: روسیه Õ نوع: ناو محافظ Õ تعداد خدمه: 110 نفر Õ طول و عرض: ...

مجله کودک 456 صفحه 4

یک خاطره هزار پند حضرت امام ( و عدهای میخندیدند، Õ نام کشتی: جی 5 Õ کشور سازنده: روسیه Õ نوع: قایق ناوچه اژدرافکن Õ تعداد خدمه: 6 تا 7 ...

مجله کودک 456 صفحه 31

تصویرراکاملکن از شمارهی یک تا شما کامل شود. Õ نام کشتی: گریشاکلاس Õ کشور سازنده: روسیه Õ نوع: ناو محافظ Õ تعداد خدمه: 80 نفر Õ طول و عرض: 72 ...

مجله کودک 456 صفحه 32

«نمکی» دختر زبر و زرنگی است ک با آن آشنا شویم. Õ نام کشتی: گروم Õ کشور سازنده: روسیه و لهستان Õ نوع: ناوشکن Õ تعداد خدمه: 280 نفر Õ طول و ...

مجله نوجوان 251 صفحه 24

ایکار نوشته: یاروسلاو ایواشکیو نویسنده ،شاعر و روزنامه نگار لهستانی در سال 1894 در کالنیک روسیه به دنیا آمد که الان در قلمرو اوکراین است.داستان های ...

مجله کودک 440 صفحه 24

مثلقناری محمدعلی دهقانی از خ پلاتین در مسیر برخی رودها دیده میشود. رودهایی که از سوی روسیه به دریای اورال میریزند، در خود خاکه پلاتین دارند. ...

مجله کودک 438 صفحه 31

رویخطجامجهانی 2010 جایاینبازی بین هافبکهای جام جهانی میتوان به غیبت، اندری آرشاوین از روسیه، و سیدوکیتا از مالی اشاره کرد در بین مهاجمان نیز ...

صفحه 20 از 102 < قبلی | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | بعدی >