تعداد 9 مورد یافت شد

امام به معناى واقعى کلمه زاهد بودند

امام به معناى واقعى کلمه زاهد مى‏ رفتند که ظواهر را به‏ گونه‏ اى مهیا مى‏ کردند که اصلاً زهد ایشان بروز نکند. امام زاهدى بود که نشان مى ‏داد زاهد ...

اگر خبری برای امام می‏‏ آوردند

امام غیر از کتب فقهی و علمی چا که هیچ گونه اقدامی برای چاپ آنها نمی‏ کردند. اوج وارستگی و زهد امام در حدی بود که ایشان هیچ گونه دلبستگی حتی به ...

از تظاهر به تقوی بیزار بودند

امام در حالی که فردی متعبد و شب زنده دار بودند؛ ولی از تظاهر ...

آنچه خوبان همه داشتند

امام مجموعه ‏‏ای بود از کمالات فراست و سرعت انتقال، حسن خلق، علوم اسلامی و عرفان بشری و زهد در درجه اعلا، خودساختگی از روی برنامه‏ های دینی و از همۀ ...

فرازهایی از ابعاد اخلاقی، عرفانی، اجتماعی و خانوادگی امام

حجت الاسلام والمسلمین مرحوم سی قاطعیت ایشان را به عنوان بارزترین صفتشان بیان کنم به یاد زهد و تقوایشان می‌افتم، هنوز در این مسیر هستم که شجاعتشان ...

ویژگی های فردی حضرت امام خمینی (س)

ویژگی های فردی حضرت امام خمینی منع می کردند و می گفتند: بچه ها را آزاد بگذارید.[۲۱] ۳ـ زهد و ساده زیستی شیوه زندگی امامان شیعه (ع) این بود که اسیر ... در مضیقه بودند و سرما را تحمل می کردند، همدردی کنند.[۲۵] زهد و سادگی امام، یادآور زهد و سادگی انبیای سلف صالح بود و ... تحمل می کردند، همدردی کنند.[۲۵] زهد و سادگی امام، یادآور زهد و سادگی انبیای سلف صالح بود و همه را متحیر کرده بود. ...

امام خمینی، نمونه عملی زهد و تقوا

‏‏ساده زیستی امام خمینی‏ ‏‏امام خمینی می توانست منزل و ...

برخی ویژگی های اجتماعی حضرت امام در زمان اقامتشان در نجف در خاطرات نزدیکان

امام خمینی(س) فقط یک رهبر سیاس جمله: محبت، شجاعت، ایثار، قناعت و ساده ‏زیستی، وارستگی و زهد، نظم، رعایت حقوق دیگران، انفاق و بخشش و... سرآمد دیگران ...

ویژگی های بارز اخلاقی امام در زمان اقامت در نجف

در سیزدهم مهرماه سال 1344 به ج جمله: محبت، شجاعت، ایثار، قناعت و ساده‏ زیستی، وارستگی و زهد، نظم، رعایت حقوق دیگران، انفاق و بخشش و... سرآمد دیگران ...