تعداد 4 مورد یافت شد

انتشار کتاب زهد و پارسایی امام خمینی

سید محمد ابوطالبی مدیر بازرگان از مجموعه کتاب های مفاهیم اخلاقی امام خمینی(س) با عنوان «زهد و پارسایی امام خمینی و مفاهیم اخلاقی» گفت: زهد و پارسایی ... با عنوان «زهد و پارسایی امام خمینی و مفاهیم اخلاقی» گفت: زهد و پارسایی در شمار معروف ترین وکلیدی ترین واژه های دینی ... از آن یاد شده است. به گزارش پرتال امام خمینی وی تصریح کرد: زهد و پارسایی به معنای جامع و صحیح آن یعنی وارفتگی کامل از ... با اشاره به فصول شش گانه این کتاب تصریح کرد: زهد و پارسایی در لغت و اصطلاح، تفاوت زهد اسلامی و رهابیت ... این کتاب تصریح کرد: زهد و پارسایی در لغت و اصطلاح، تفاوت زهد اسلامی و رهابیت مسیحی، ریشه ها و مبانی زهد و پارسایی، ...

انتشار دو شماره جدید از مجموعه «امام خمینی و مفاهیم اخلاقی»

به گزارش پرتال امام خمینی(س) ب امام خمینی(س) در اختیار خوانندگان قرار گرفته است. کتاب «زهد و پارسایی امام خمینی(س) و مفاهیم اخلاقی» بیست و هفتمین ... بخش درباره تعریف، تفاوتها، ریشه ها، مراتب، آثار و الگوهای زهد و پارسایی بنیانگذار انقلاب اسلامی است و محمدتقی خلجی نیز ... و صفای زندگی سهمی داشته باشد. مولف در مقدمه این اثر، زهد و پارسایی را در شمار مهمترین و کلیدی ترین واژه های دینی ... شده است.حدود و تکالیفی که اسلام برای مسلمانان قائل شده با زهد و پارسایی ارتباط تنگاتنگی دارد و در هر مسلمان این انگیزه ... کتاب تحقیق مختصری از دیدگاه های امام خمینی(س) در باب زهد و پارسایی و تبیین مفاد و جایگاه و تاثیرات آن، به ویژه در ...

نگارش «روزشمار جامع و کامل امام خمینی(س)»

به گزارش پرتال امام خمینی(س) م توجهی از شجاعت امام خمینی(س) از عمه ایشان متاثر بود. نشای زهد و تقوای امام علاوه بر آموزه‌های دینی تحت تاثیر پدربزرگ‌ ...

بهار در اشعار امام خمینی(س)

با تورق دیوان حضرت امام(س) به سهولت در می یابیم که توجه به ...