تعداد 2046 مورد یافت شد

سیر مبارزات امام خمینی در آینه اسناد به روایت ساواک (ج. 5)

اسنادی که در این مجموعه تقدیم خوانندگان محترم می ‏شود اسنادی است که ساواک در فاصله سالهای 1335 تا پیروزی انقلاب اسلامی ایران در ... است. ‫ سیر مبارزات امام خمینی در آینه اسناد به روایت ساواک (ج. ...

سیر مبارزات امام خمینی در آینه اسناد به روایت ساواک (ج. 6)

اسنادی که در این مجموعه تقدیم خوانندگان محترم می ‏شود اسنادی است که ساواک در فاصله سالهای 1335 تا پیروزی انقلاب اسلامی ایران در ... است. سیر مبارزات امام خمینی در آینه اسناد به روایت ساواک (ج. ...

سیر مبارزات امام خمینی در آینه اسناد به روایت ساواک (ج. 10)

اسنادی که در این مجموعه تقدیم خوانندگان محترم می ‏شود اسنادی است که ساواک در فاصله سالهای 1335 تا پیروزی انقلاب اسلامی ایران در ... می پردازد. سیر مبارزات امام خمینی در آینه اسناد به روایت ساواک (ج. ...

سیر مبارزات امام خمینی در آینه اسناد به روایت ساواک (ج. 13)

سنادی که در این مجموعه تقدیم خوانندگان محترم می ‏شود اسنادی است که ساواک در فاصله سالهای 1335 تا پیروزی انقلاب اسلامی ایران در ... می باشد. سیر مبارزات امام خمینی در آینه اسناد به روایت ساواک (ج. 13) ...

سیر مبارزات امام خمینی در آینه اسناد به روایت ساواک (ج. 14)

اسنادی که در این مجموعه تقدیم خوانندگان محترم می ‏شود اسنادی است که ساواک در فاصله سالهای 1335 تا پیروزی انقلاب اسلامی ایران در ... می باشد. سیر مبارزات امام خمینی در آینه اسناد به روایت ساواک (ج. ...

سیر مبارزات امام خمینی در آینه اسناد به روایت ساواک (ج. 18)

اسنادی که در این مجموعه تقدیم خوانندگان محترم می ‏شود اسنادی است که ساواک در فاصله سالهای 1335 تا پیروزی انقلاب اسلامی ایران در ... پردازد. سیر مبارزات امام خمینی در آینه اسناد به روایت ساواک (ج. ...

سیر مبارزات امام خمینی در آینه اسناد به روایت ساواک (ج. 20)

اسنادی که در این مجموعه تقدیم خوانندگان محترم می ‏شود اسنادی است که ساواک در فاصله سالهای 1335 تا پیروزی انقلاب اسلامی ایران در ... می باشد. سیر مبارزات امام خمینی در آینه اسناد به روایت ساواک (ج. ...

* به دنبال استقبال پرشور مردم از امام خمینی مأموران امنیتی محل اقامت امام خمینی را محاصره کردند. * ساواک در اطلاعیه ای اعلام کرد که حضرات آقایان ...

* به دنبال استقبال پرشور مردم مأموران امنیتی محل اقامت امام خمینی را محاصره کردند. * ساواک در اطلاعیه ای اعلام کرد که حضرات آقایان خمینی، قمی و ...

علل تبعیدهای مکرر امام خمینی (س)

مقدمه شاید نخستین باری که رژی ای مورد عتاب قرار داد. در واکنش به این اظهارات مأموران ساواک امام خمینی را در منزلشان دستگیر و به زندان تهران منتقل ... مهرآباد با یک هواپیمای نظامی به آنکارا منتقل نمودند. ساواک در اطلاعیه ی کوتاهی که در روزنامه های آن روز به چاپ ... قطع کند. پس از ورود به ترکیه امام تحت نظارت شدید مأموران ساواک و میت (سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه) قرار گرفت. امام ... بکاهد. در تمام این مدت ایشان از نزدیک به وسیله ی مأمورین ساواک و میت تحت نظر بود و تمام ارتباطات ایشان کنترل می شد. ... تجرید و قطع ارتباط امام را با مردم دنبال می کرد. در اسناد ساواک به روشنی به این امر اشاره شده که باید پیروان امام را ...

جهاد تاریخ ساز

برخلاف تصور اولیه ساواک نه تنها فشارها و حبس ها باعث فراموشی نام امام نشد بلکه ... پس از تبعید حضرت امام، به گواهی صدها سندی که از پرونده‌های ساواک به دست آمده است، رژیم شاه و دستگاههای امنیتی او ... «احمد» یادگار عزیز خمینی است که در برابر هر ترفندی که ساواک به کار می‌بست تا قفل تعطیلی بر این مکان شریف زند، او ... می‌کرد که ذهن کارگزاران امنیتی دوایر و ادارات تو در توی ساواک در تحلیل وقایع این منزل را درمانده ساخته بود. گزارش ... ذیل – که در سال 1346 یعنی اوج خفقان پلیسی و حکومت فاشیستی ساواک می‌باشد – نمونه‌ای از نگرانی های ساواک نسبت به ...

صفحه 10 از 205 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >