تعداد 3973 مورد یافت شد

نقش مشورت و مشارکت در فرایند تصمیم سازی با نگاهی تاریخی و تطبیقی

نقش مشورت و مشارکت در فرایند تصمیم سازی با نگاهی تاریخی و ...

با عاشورا (اندیشۀ اصلاحی و بر پایۀ آن تربیت انسانی و مدیریت اجتماعی)

با عاشورا (اندیشۀ اصلاحی و بر پایۀ آن تربیت انسانی و مدیریت ...

تحلیل گفتمان امام خمینی (با تأکید بر مدل نورمن فرکلاف)

تحلیل گفتمان امام خمینی (با تأکید بر مدل نورمن فرکلاف) □ ...

شعار «پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت شما آسیب نرسد» از امام است؟

این جمله عینا در سخنان و آثار حضرت امام وجود ندارد. حضرت ...

مروری بر سخنان حضرت امام درباره شوراهای شهر و روستا

شوراها جزء برنامه های اسلام است ... قضیه اینکه کارهاى هر ...

صفحه 8 از 398 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >