تعداد 149 مورد یافت شد

شهادت و ایثار در حوزه فرهنگ دینی

‏‏شهادت و ایثار در حوزه چه داشت با لبخند عشق تقدیم معبود کرد: ‏ ‏‏در راه تو سرّ سرفرازی این است‏ ‏ ‏ ‏عشاق تو را کمینه بازی این ... «شاهد» آن به قرعه انجامد. تعالیم این اسوه‌های جاودان، موجب سرفرازی و افتخار همه نسلهاست. ‏ ‏‏در کشورهای صنعتی جهان ...

نگاهی و نقدی گذرا بر مدایح و مراثی اهل بیت و اشعار عاشورایی و تأثیر اندیشه های امام خمینی (س) در هنر و ادبیات انقلاب اسلامی

نگاهی و نقدی گذرا و تعهد و هنرمندان گذشته و حال باقی نگذاشت. و وقت هنر شد و سرفرازی، تا چه قبول افتد و که در نظر آید؟‎[7]‎ البته ... * * * کسی چون تو، طریق پاکبازی نگرفت با زخم، نشان سرفرازی نگرفت زین پیش دلاورا؛ کسی چون تو شگفت حیثیت ...

فصل پانزدهم: تواضع

‏‏فصل پانزدهم: تواضع‏ ‏ و چون این حالتِ‏‎ ‎‏قلبی در مُلک بدن ظاهر شود، سرکشی و سرفرازی کند و بر‏‎ ‎ ‏‏‎[[page 737]]‎ ‏‏دیگران، در ظاهر ... بندگان خدا بالاتر و بهتر بداند، و بر‏‎ ‎‏مخلوق خدا سرکشی و سرفرازی کند، و خود را عالِم و بزرگ‏‎ ‎‏بخواند، و دیگران را ...

مبانی شناخت و فهم قرآن از دیدگاه امام خمینی رحمة الله

خدای جهان برای ‎ ‎حفظ استقلال کشور اسلامی‌ و بنای عظمت و سرفرازی به شما ملت قرآن و ‎ ‎پیروان خود فرو فرستاده. آن‌ها ... را به کار بندید تا استقلال و عظمت شما برگردد و ‎ ‎پیروزی و سرفرازی را دوباره در آغوش گیرید وگرنه راه نیستی و زندگانی ‎ ...

مصاحبه با حجت الاسلام والمسلمین دکتر احمد احمدی

‏‏ ‏ ‏‏ ‏حجة الاسلام والم این کار را خیلی‏‎ ‎‏دقیق و حساب شده بررسی بکنند. استقلال، سرفرازی و دیگر امتیازات انقلاب را در‏‎ ‎‏طرفی بگذارند و با ...

حمایت از برقراری امنیت در کشور

‏‏حمایت از برقراری امنیت داشته اند‏‎ ‎‏و از تخصص در این امور بهرۀ وافی داشتند. موجب سرفرازی امت‏‏‎[[page 249]]‎ ‏‏اسلامی است که چنین فداکارانی ...

نهضت عاشورا و دفاع مقدس

نهضت عاشورا و دفاع با حسین(ع) آشناست هرگز شکست نمی‌پذیرد و جز عزت و پایایی و سرفرازی ‎[[page 373]]‎در آسمان فردایش چیزی نمی‌توان ...

لزوم سربازگیری

‏‏لزوم سربازگیری‏‏ ‏ ‏‏ خدای جهان جزای آن را به طور وافی می دهد و اسباب‏‎ ‎‏سرفرازی و عظمت برای کشور نیز فراهم می شود که مورد ستمکاری‏‎ ...

ج) توصیه به کشاورزان با تأکید بر خودکفایی و استقلال کشور

‏‏ج) توصیه به کشاورزان ب ها مشغول خدمت هستند و‏‎ ‎‏بحمدالله ، آنها آفرین برشان که سرفرازی برای ملت ما ایجاد کردند‏‎ ‎‏و ایجاد می کنند! ...

ارزش و جایگاه انسان در نظام هستی از دیدگاه امام خمینی

ارزش و جایگاه انسان در نظام هس خداوند است که توجه به عظمت الهی، زمینه ساز عزت، کمال و سرفرازی دانش آموختگان مکتب الهی است که خداوند درباره عزت و ...

صفحه 10 از 15 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >