تعداد 149 مورد یافت شد

مدعیان حق طلب بررسی مفهوم کبـر و تکبـر در آثار اخلاقی و عرفانی امام خمینی

مدعیان حق طلب بررسی مفهوم کبـر از بندگان خدا بالاتر و بهتر بداند، و بر مخلوق خدا سرکشی و سرفرازی کند، و خود را عالِم و بزرگ بخواند، و دیگران را جاهل ...

گلزار نامه ها (63)

‏‏گلزار نامه ها (63)‏ ‏ تعلیمات اسلامی کمک زیادی نموده اند.‏ ‏‏ احساس افتخار و سرفرازی می کنم از اینکه خود را بنده الله می دانم. شما نمونه ...

بیداری و رشد دینی و سیاسی

بیداری و ر و سرافرازی‎ ‎از نبوغ شما به سوی دار رحمت حق کوچ می کنم. سرفرازی و‎ ‎مباهات آنگاه به حد کمال خواهد رسید که در ...

علل و لزوم توکل

‏‏علل و لزوم توکل‏ ‏‏ ‏ هم سعادتمندیم.(689)‏ ‏‏28 / 11 / 57‏ ‏‏* * *‏ ‏‏ ‏ ‏‏سرفرازی ملت با اتکا به خدا‏ ‏‏وظیفه ای که از همۀ وظایف ...

جوانان

‏‏جوانان‏ ‏‎ ‎ ‏‏ ‏ ‏ که هست فعالیت‏‎ ‎‏می کنند، و برای شما پیروزی می آفرینند، سرفرازی می آفرینند.(309)‏ ‏‏1 / 8 / 62‏ ‏‏* * *‏ ‏‏ ...

اهمیت انتخابات و نقش مردم (1)

‏‏اهمیت انتخابات و نقش مردم ‏ ‏‏ ‏ ‏‏برنامه ما این ...

دفاع از اسلام و امنیت کشور

‏‏ ‏ ‏‏دفاع از اسلام و امانتها را به‏‎ ‎‏او برمی گردانیم و این امانتها با پاکی و سرفرازی به سوی خدای تبارک و‏‎ ‎‏تعالی شتافتند و موجب ... از‏‎ ‎‏15‌خرداد به این طرف به سوی حق تعالی شتافتند، موجب سرفرازی‏‎ ‎‏ملت ما و مظلومین جهانند. آنچه مهم است برای ما ...

فصل ششم: جوانان و دفاع مقدس

8 / 62 * * * جوانان، عامل‎ ‎سرفرازی ملت من باید از این جوانهای عزیزی که جان خودشان ... ‎که هست فعالیت می کنند، و برای شما پیروزی می آفرینند،‎ ‎سرفرازی می آفرینند.(380) 1 / 8 / 62 ‎[[page ...

محمدرضا پهلوی از منظر اطرافیان

محمدرضا پهلوی از منظر اطرافیا در این 30 سال دهها توطئه خطرناک و متنوع و پشت سر هم را با سرفرازی خنثی کرده و ناکام گذاشته ایم همه و همه حاصل بیگانه ...

روح های آسمانی، بررسی تطبیقی اندیشه امام خمینی و مولوی درباره شهید

روح های آسمانی بررسی تطبیقی ا مردن، مردن است و چیز نیست، لکن در راه خدا رفتن شهادت است و سرفرازی و تحصیل شرافت برای انسان و برای انسانها.» (صحیفه ...

صفحه 11 از 15 < قبلی | 11 | 12 | 13 | 14 | 15