تعداد 3 مورد یافت شد

مجله نوجوان 104 صفحه 16

سرمقاله نه ! اشتباه نکنید ! قصد نداریم سرمقاله بنویسیم بلکه ... ! اشتباه نکنید ! قصد نداریم سرمقاله بنویسیم بلکه می خواهیم دربارة سرمقاله با شما صحبت ... نکنید ! قصد نداریم سرمقاله بنویسیم بلکه می خواهیم دربارة سرمقاله با شما صحبت کنیم . سر مقاله یکی از انواع مقاله است ... اغلب کوتاه است و به مسائل کلی و فراگیر می پردازد . نوشتن سرمقاله از وظایف سر دبیر است اما سر دبیر می تواند این وظیفه ...

مجله نوجوان 104 صفحه 3

سرمقاله عزاداری؛ اگه قبول باشه ماه محرم تا چند روز دیگر از ...

مجله نوجوان 104 صفحه 2

بسم الله الرحمن الرحیم نوجوانا فکس : 66712211 تلفن : 66706833 3 عزاداری اگه قبول باشه سرمقاله 4 همسر آقای جان روزیتر داستان 6 دنیا پر از خطر است، ...