تعداد 20 مورد یافت شد

تأثیر سوء ثنای جمیل در نفس آلوده ما

پسرم! چه خوب است به خود تلقین کنی و به باور خود بیاوری یک ...

گناهان را سبک مشمار

پسرم! گناهان را، هر چند کوچک به نظرت باشند، سبک مشمار ...

اظهار ناراحتی از تهمت ها و شایعه پراکنی های دروغین

پسرم! گاهی می بینم از تهمت‏های ناروا و شایعه‏ پراکنی ‏های ...

خدمت به خلق

پسرم! از زیر بار مسئولیت انسانی که خدمت به حق در صورت خدمت ...

احمد فرزند روح الله

من شهادت می دهم که احمد فرزند اینجانب از موقعی که در مسائل ...

خود خواهی و خودبینی

فرزندم! از خودخواهی و خودبینی به در آی که این ارث شیطان است، ...

قران کتاب معرفت

پسر عزیزم! آنچه اشاره کردم با آن که خود، هیچم و از هیچْ ...

تأیید صداقت و امانتداری‏

من شهادت می دهم که احمد فرزند اینجانب از موقعی که در مسائل ...

نیروی عظیم نسل جوان

نسل جوان ما نیروی بسیار عظیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‏دهد ...

صفحه 1 از 2 1 | 2