تعداد 7 مورد یافت شد

به دستور شاه جشن های چهار و نهم آبان متوقف شد.

به دستور شاه جشن های چهار و نهم آبان متوقف ...

مراسم 4 آبان با تشریفاتی کمتر از سالهای قبل برگزار شد.

مراسم 4 آبان با تشریفاتی کمتر از سالهای قبل برگزار ...