تعداد 4 مورد یافت شد

مجله نوجوان 13 صفحه 20

تهران قدیم چه جور شهری بوده؟ زاغهها و زیرزمینها تشکیل میداده است. این قریه در نزدیکی شهرری که شهری آباد و متمدن و مرکز حکومت و فرمانروایی چندین ... ایرانی بود، جای داشت. از آنجایی که این قریه در مسیر راه شهرری قرار داشته است و این مکان، محل عبور کارروانها و ...

مجله نوجوان 78 صفحه 19

نقش کلیدی دوچرخه در پیشرفت بشر که این قدر از آلودگی هوا می نالند یاد بگیرند هر روز از شهرری تا میدان تجریش را رکاب بزنند ، دیگر ما حتی احتیاج به ...

مجله نوجوان 193 صفحه 3

سرمقاله نیست. تقریباً می‏توانم بگویم حرم حضرت عبدالعظیم حسنی در شهرری تقریباً سه برابر حرم حضرت علی علیه‏السلام وسعت دارد و ...

مجله نوجوان 179 صفحه 15

-بیمارستان بر بود و به سوی بهشت می­رفت. سیّد محمد نائینیان، 13ساله از شهرری [[page 15]] ...