تعداد 2 مورد یافت شد

می خواهم میان مردم راه بروم

از پاسداران بیت حضرت امام نقل می کند: در شهادت آیت الله مفتح ...