تعداد 1217 مورد یافت شد

عده ای از سران عشایر فارس که در تهران زندانی بودند برای محاکمه در دادگاه زمان جنگ به شیراز انتقال یافتند.

عده ای از سران عشایر فارس که در تهران زندانی بودند برای محاکمه در دادگاه زمان جنگ به شیراز انتقال ...

* حکومت نظامی در تهران و شیراز برای دو ماه دیگر تمدید شد.

* حکومت نظامی در تهران و شیراز برای دو ماه دیگر تمدید ...

مجله کودک 203 صفحه 19

که سخت غافلگیر شده بود، بعد از آن که کشته ها و زخمی های زیادی به جا گذاشت ، تا شهر شیراز عقب نشست. یعقوب ، به جای تعقیب دشمن شکست خورده ، از یک ... استفاده کرد : لشگر خود را به شهر ((استخر)) که در نزدیکی شیراز بود، برد و در آنجا اردو زد و با صدای بلند به همه اعلام ... این ترتیب ، یعقوب شبانه آهنگ جنگ کرد و با سپاهی آماده راهی شیراز شد. پیش از دمیدن سپیده ، سپاه سیستان پشت دروازه های ... شیراز شد. پیش از دمیدن سپیده ، سپاه سیستان پشت دروازه های شیراز بود. این بار هم علی بن حسین به طرز بدی غافلگیر شد و تا ... اش بدهد، پنج هزار نفر از سپاهیانش کشته شدند و نه تنها شیراز و فارس را از دست داد ، بلکه خودش هم به دست یعقوب اسیر ...

آقای عبدالحسین دستغیب نمایندة امام و امام جمعة شیراز و ائمة جمعه استان‏های فارس، بوشهر، کهکیلویه و بویراحمد با امام خمینی دیدار کردند؛ امام خمینی ...

آقای عبدالحسین دستغیب نمایندة امام و امام جمعة شیراز و ائمة جمعه استان‏های فارس، بوشهر، کهکیلویه و بویراحمد ...

به مناسبت چهلمین روز حمله به مدرسه فیضیه در قم و مدرسه طالبیه در تبریز و بزرگداشت از شهدا و مجروحان آن روز در قم و تهران و شیراز و سایر شهرها مراسم ...

به مناسبت چهلمین روز حمله به تبریز و بزرگداشت از شهدا و مجروحان آن روز در قم و تهران و شیراز و سایر شهرها مراسم مفصلی برپا ...

مجله کودک 79 صفحه 30

سفر دوست اینجا شیراز است؛ پایتخت شعر جهان بزرگداشت سعدی در صفحه سفر ... پایتخت شعر جهان بزرگداشت سعدی در صفحه سفر دوست از شیراز بنویسیم، نمی­دانستیم که اگر همه صفحات مجله را هم به ... شیراز بنویسیم، نمی­دانستیم که اگر همه صفحات مجله را هم به شیراز و ویژگیهای آن اختصاص دهیم. باز هم کم است. چند بار ... آخرسر تصمیم گرفتیم از تصویر هم کمک بگیریم. گشت وگذار ما در شیراز با تصویر همراه است،اما با صدای بلند بخوانید و بگویید ... همراه است،اما با صدای بلند بخوانید و بگویید که این، همۀ شیراز نیست. از راه اصفهان به شیراز، بعد از گذشتن از شکاف ...

صفحه 3 از 122 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >