تعداد 2 مورد یافت شد

بسط عدالت اجتماعی

‏‏بسط عدالت اجتماعی‏ ‏‏وصیت من به مجلس و شورای نگهبان ...