تعداد 4 مورد یافت شد

فهرست مآخذ

‏‏فهرست مآخذ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ر 11/ 8/ 57- مصاحبه با روزنامه ایتالیایى «پائزه سِرا»- صحیفه امام- 4- 266‏ ‏‏(4)‏‏- 17/ 8/ 57- سخنرانى در جمع ... 17/ 8/ 57- سخنرانى در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 4- 406- 407‏ ‏‏(5)‏‏- 4/ 4/ 58- سخنرانى در جمع ... 4/ 4/ 58- سخنرانى در جمع پرسنل سپاه پاسداران قرچک ورامین-- صحیفه امام-- 8-- 281- 284‏ ‏‏(6)‏‏- 14/ 6/ 58- سخنرانى در ... 58- سخنرانى در جمع اهالى روستاى قارنا و پاسداران همدان-- صحیفه امام-- 9-- 424- 426‏ ‏‏(7)‏‏- 30/ 7/ 58- سخنرانى در ... 426‏ ‏‏(7)‏‏- 30/ 7/ 58- سخنرانى در جمع مردم و عشایر- صحیفه امام- 10- 310- 311‏ ‏‏(8)‏‏- 26/ 8/ 58- سخنرانى در ...

فهرست منابع

‏‏فهرست منابع‏‏ ‏ ‏‏ ‏ تنظیم و نشر آثار امام خمینى ‏‏(‏‏س‏‏) (‏‏گردآورنده‏‏)‏‏؛ صحیفه امام؛ ‏‏22 ‏‏ج، چ ‏‏2‏‏، ‏‏1379.‏ ‏‏2. ‏‏خمینى، روح‏‏ ...

طلیعه

‏‏طلیعه ‏ ‏‏ ‏ ‏‎[[pag حفظ کند.‏ ‏‏والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته ‏ ‏‏ ‏ ‏‏صحیفه امام؛ ج 12، ص 343- 351‏ ‏‏ ‏ ‏‏4/ 3/ 59‏ ‏‏ ... رحمةالله و برکاته.‏ ‏‏روح الله الموسوى الخمینى ‏ ‏‏ ‏ ‏‏صحیفه امام؛ ج 18، ص 459- 472‏ ‏‏ ‏ ‏‏7/ 3/ 63‏ ‏‏ ... عبادالله الصالحین.‏ ‏‏روح الله الموسوى الخمینى ‏ ‏ ‏‏صحیفه امام؛ ج 21، ص 9- 12‏ ‏‏ ‏ ‏‏11/ 1/ 67‏ ‏‏ ...

انتخابات و جناحها

‏‏انتخابات و جناحها‏ ‏‏ امور اعتبارى و زودگذر است و همه در محضر حق هستیم و آنچه در صحیفه کردار ما ماندنى است اعمال و رفتار ما و آنچه موجب سعادت ...