تعداد 2 مورد یافت شد

آیا نمونه ای از بررسی عملکرد آیت الله خمینی در نقش رهبر جمهوری اسلامی به وسیله مجلس خبرگان وجود دارد؟

بر اساس آیین نامه داخلی مجلس خ که مؤید آنهاست چه باک دارند از اسلام على بن ابیطالب - علیه صلواه اللّه و سلامه - مى ترسند ... و اکنون شما، اى فقهاى ...