تعداد 19 مورد یافت شد

چون شعر گفته نمی‏ دهم

اوایل نهضت که قضیه انجمنهای ایالتی و ولایتی پیش آمد و ...

روی کاغذ باطله می ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏نوشتی

در اولین سال ورود امام به عراق چند روزی که در کربلا مشرف ...

نمی‏ خواهد پتو بیاندازید

اوایلی که امام به نجف آمده بودند، گاهی من قبل از اینکه امام ...

برایش پول می‏ فرستادم

وقتی امام در نجف بودند تبلیغات مغرضین علیه امام زیاد بود؛ ...

نمی‏ شود عکس بگیرید

یک بار رسماً یک هیأت چهارده نفره از مقامات عراقی خدمت امام ...

اهتمام به نوافل

در ماه مبارک رمضان همانند سایر ماهها، نماز ظهر و عصر را با ...

بازرگان هم اشتباه کرده است

منافقین سعی داشتند برای فعالیتهای خودشان از امام تأیید ...

روحیه متفاوت امام

رسم است وقتى که یکى از مراجع از دنیا مى‏رود، مریدهاى علما ...

فقط آقای خمینی پنج ریال کرایه می‏‏دهد

قبل از پانزده خرداد امام عادتشان این بود که از مسجد اعظم که ...

مشرف شدن به سفر حج

سال 1352 بود که به همراه حاج‏‏سید احمدآقا و فرزندمان ...

صفحه 1 از 2 1 | 2