تعداد 1249 مورد یافت شد

توصیه امام به دقت در مخارج به روایت عبدالعلی قرهی

اوایلی که امام در نجف بودند یک نفر استخدام شده بود برای ...

امام خمینی به آقای عبدالعلی بهاری اجازة تصدی امور حسبیه و اخذ وجوه شرعیه دادند.

امام خمینی به آقای عبدالعلی بهاری اجازة تصدی امور حسبیه و ...

وَالْفَجرِ وَلیالٍ عَشْر

از روز ورود امام در دوازدهم بهمن ماه ۱۳۵۷ تا پیروزی انقلاب ...

چون شعر گفته نمی‏ دهم

اوایل نهضت که قضیه انجمنهای ایالتی و ولایتی پیش آمد و ...

روی کاغذ باطله می ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏نوشتی

در اولین سال ورود امام به عراق چند روزی که در کربلا مشرف ...

نمی‏ خواهد پتو بیاندازید

اوایلی که امام به نجف آمده بودند، گاهی من قبل از اینکه امام ...

برایش پول می‏ فرستادم

وقتی امام در نجف بودند تبلیغات مغرضین علیه امام زیاد بود؛ ...

مجله نوجوان 40 صفحه 11

جویبار خاطرات -اوایلی که امام به نجف آمده بودند. هر غذایی ...

صفحه 2 از 125 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >