تعداد 844 مورد یافت شد

مفاهیم و معانی عدالت در نگاه امام خمینی(س)

امام خمینی نسبت به عدالت، قسط و عدل با دیدی گسترده نگریسته و آن را از زوایای ... او بیان کنندۀ این است که آن بزرگوار در بیان و تعریف عدالت و قسط به ارائۀ مفاهیمی چند از آن پرداخته است. این ... اثر دیگری آنها را به تفصیل آورده ایم.[1] با توجه به تعریف عدالت که شاید یکی از مهمترین مباحث در باب عدالت ـ بویژه در ... با توجه به تعریف عدالت که شاید یکی از مهمترین مباحث در باب عدالت ـ بویژه در حوزۀ امور انسانی و اجتماعی ـ می باشد، در ... توجه به نگرش چند بعدی (کلامی ـ فقهی ـ فلسفی و عرفانی) به عدالت، این مسأله می تواند به صورتهای گوناگونی مورد تعریف ...

نقش عدالت در توسعه فرهنگ و شکل گیری تمدن اسلامی از نگاه امام خمینی(س)

حضرت امام خمینی(س) در بیانی در الهی چنین می فرمایند: «همه زحمت انبیا برای این بود که یک عدالت اجتماعی درست بکنند برای بشر در اجتماع، و یک عدالت ... که یک عدالت اجتماعی درست بکنند برای بشر در اجتماع، و یک عدالت باطنی درست کنند برای انسان در انفراد.» (صحیفه امام، ... ج‏11، ص: 386) همانطور که ملاحظه می شود، بر اهمیت و ارزش «عدالت» تأکید ویژه دارد. واضح است که عدالت به ما هو عدالت، ... شود، بر اهمیت و ارزش «عدالت» تأکید ویژه دارد. واضح است که عدالت به ما هو عدالت، در زندگی و سرنوشت بشر از اهمیت و ارزش ... ارزش «عدالت» تأکید ویژه دارد. واضح است که عدالت به ما هو عدالت، در زندگی و سرنوشت بشر از اهمیت و ارزش بی نظیری ...

عدالت اجتماعی و زمینه های استقرار حکومت اسلامی

آمنه شفیعی عدالت اجتماعی از مفاهیم مهم و تحقق آن از آرمانهای بزرگ ... از مفاهیم مهم و تحقق آن از آرمانهای بزرگ انسانی است. عدالت اجتماعی یکی از مهم‌ترین اصولی است که در اندیشه‌ی دینی ... بشری از دیرباز مورد عنایت ویژه قرار داشته است. مبانی عدالت اجتماعی از دید گاه امام خمینی (س)، از مبانی اعتقادی، ... دینی و کلامی وی سرچشمه می گیرد. امام خمینی در تعریف عدالت به مفهوم لغوی و ریشه‌ی آن بسنده کرده‌اند و می‌نویسند: ... لغوی و ریشه‌ی آن بسنده کرده‌اند و می‌نویسند: «بدان که عدالت عبارت است از : حد وسط بین افراط و تفریط. و آن از ...

عدالت پیشگی

مقدمه چو خشنود داری جهان را ب کارها » آمده است، در مقابل ظلم و جور قرار دارد. از این رو، عدالت آن است که هر فرد به چیزی که سزاوار آن است دست یابد و ... آن است دست یابد و در جایگاه شایسته خویش قرار گیرد. برپایی عدالت در نظام اجتماعی نیز بر اساس همان معنای لغوی امتداد می ... خواهد بود که حافظِ توازن و جلوه میانه روی در اجتماع است. عدالت از صفات پسندیده انسانی است که هر فطرت پاکی آن را ... و موجب سعادت و از فضائل انسان می دانند. در آموزه های دینی، عدالت و عدل به عنوان یکی از اسماء و صفات الهی حائز اهمیت ... استوار کرده است (انعام، 115) در احادیث بی شماری نیز سخن از عدالت به میان آمده و تأکید شده که شریعت بر اساس عدالت بنا ...

جایگاه عدالت در گفتمان و اندیشه امام خمینی (س)

گفتمان عدالت اجتماعی در اندیشه امام خمینی (س) پژوهشگر: فهیمه ... در عرصه حیات فردی، سیاسی و اجتماعی انسان «عدالت» از جمله مسائل بنیادی است که همیشه و در همه جوامع ... خود قرار داده‌اند. در اندیشه دینی، و از جمله اسلام، نیز عدالت جایگاه مهمی را به خود اختصاص داده و به ویژه در اندیشه ... در زندگی آنان بوده است. آن فلسفه بعثت پیامبران را استقرار عدالت و گسترش آن دانسته و آن را بارزترین ویژگی آفرینش و ... انسان معرفی کرده است. امروزه به ویژه بعد عمومی و اجتماعی عدالت، یعنی «عدالت اجتماعی» با توجه به توسعه نگرش اجتماعی و ...

مفهوم و شاخصه های عدالت سیاسی در گفتمان سیاسی امام خمینی/ بخش اول

مقدمه عدالت برای آدمی نه‌تنها نیازی مهم، بلکه خصلتی فطری و آرمانی ... به‌ویژه در عرصه سیاست و فلسفه سیاسی بوده است. تحقق عدالت و استقرار عدل، خواست دائمی انسان در تمام فرهنگ‌ها و ... در حکم یکی از مطلوبیت‌های زندگی به‌شمار می‌آید. از این رو، عدالت به‌مثابه اصلی اساسی در زندگی آدمی نیازمند توجه نظری و ... حیرت خود را در قالب پرسش بیان داریم و به جستجوی چیستی عدالت همت گماریم. (تاجیک، مفهوم عدالت: 5) عدالت پرسش همیشگی ... داریم و به جستجوی چیستی عدالت همت گماریم. (تاجیک، مفهوم عدالت: 5) عدالت پرسش همیشگی بشر بوده و همین امر موجب شده ...

درسی از امام خمینی(س)/ استقرار عدالت حقیقی در زمان مهدی موعود (عج)

پرتال امام خمینی:‌ «چون حضرت ص تمام عالم زمین را پر از عدل و داد خواهد کرد به همه مراتب عدالت، به همه مراتب دادخواهی، باید ما بگوییم‏ که عید شعبان، ... میلاد مبارک حضرت ولی عصر(عج) است و نشان می دهد که، نگاه عدالت مدارانه حضرت امام خمینی(س) به سرنوشت بشر یکی از شاخصه ... یکی از شاخصه های اندیشه سیاسی ایشان است و وجه ظلم ستیزی و عدالت جوئی تا آن جا در آثار به جا مانده از آن وجود عزیز یافت ... وی را همچون جد بزرگوارش حضرت علی(ع) به عنوان تجسم واقعی عدالت معرفی کنیم، سخنی به اغراق و گزاف نگفته ایم. اما عمق ... به مفاهیم بنیادین ارزشی نظیر آن چه ذیلا در مورد ایجاد "عدالت" توسط حضرت حجت (عج) آورده می شود، نگاهی نو و گویای همه ...

عدالت و نظام قضا در سیره و اندیشه امام خمینی(س)

آیت الله دری نجف آبادی الف) پا به اخلاص و انگیزه الهی و تقوی دارد. 6- حکومت برای اجرای عدالت است و عدالت و قسط اصل است. 7- حکومت مبارزه با فساد ... و انگیزه الهی و تقوی دارد. 6- حکومت برای اجرای عدالت است و عدالت و قسط اصل است. 7- حکومت مبارزه با فساد است. 8- حکومت ... ما خارج است. لیکن ما در رتبه نازل منزله آن بزرگواران و شرط عدالت و تقوی برای رعایت کامل حدود الهی و پرهیز از هوا و هوس ... تمامی جهات یاد شده معلمان و مربیان و الگوهای غرب و شرق و عدالت برای جامعه اسلامی و چراغ راهنمای امت و وسیله خیر و ... اکیدی را در این رابطه به مسئولین امر دادند تا نظام قضائی عدالتخواه و عدالت گستر بر جامعه حاکم باشد. و حبّ و بغضها و ...

عدالت جهانی در اندیشه امام خمینی(س)

ظلم، نابرابری و تبعیض، همیشه ت و حکومت های حاکم بر ملل بوده است. ازاین رو، بحث از مفهوم عدالت و سازوکار اجرای آن در جامعه، همواره کانون توجهات ... علوم و فناوری در جهان و گسترش روابط بین الملل، بحث از عدالت در سطح روابط بین ملت ها و کشورها اهمیت بیشتری یافت. با ... جهان به کشورهای پیشرفته، در حال توسعه و عقب مانده، بحث از عدالت جهانی اهمیت بسزایی پیدا کرد؛ زیرا کشورهای پیشرفته به ... چپاول و غارت کشورهای جهان سوم را داده، انواع ظلم ها و بی عدالتی ها را در حق آنها اعمال می کردند. ازاین رو، ... رو، اندیشمندان و متفکران تراز اول بین المللی بحث عدالت جهانی، چیستی و راهکارهای اجرای آن در جهان را مطرح کرده ...

عدالت خواهی

عدالت، یکی از مهم ترین دغدغه های بشر و از جمله مفاهیم ... فیلسوفان و اندیشمندان به ویژه در عرصه سیاست می باشد. تحقق عدالت و استقرار عدل خواست دائمی انسان در تمام فرهنگ ها و ... و هست و درحکم یکی از مطلوبیت های زندگی به شمار می آید. عدالت حقیقی در وجود آدمی ریشه دارد، بنابراین، امری عمومی، ... و مکاتب و زمان ها و مکان ها مطرح بوده و خواهد بود. برپایی عدالت از شعارهای اصلی انقلاب اسلامی ایران بوده است و امام ... از شعارهای اصلی انقلاب اسلامی ایران بوده است و امام خمینی عدالت را از دو دریچه مطرح کرده اند که یکی در مقوله عدالت ...

صفحه 1 از 85 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >