تعداد 2445 مورد یافت شد

احکامی از سنخ وجود

‏‏احکامی از‏ ‎‏وجود‏ ‏‏نسبت شناسی رابطه عرفان و شریعت؛ با تاملی ویژه در آراء امام ... 91]]‎‏ در این بین، آراء امام در تبیین نسبت عرفان و شریعت از ویژگی درخور تاملی برخوردار است. در منظر ... نیست. این مقاله ضمن آنکه به تقریر چهار رابطه مذکور بین عرفان و شریعت می پردازد توجه ویژه ای به آراء امام در این باب ... آن اینکه به زعم نگارنده در مواجهه با مقوله شریعت و عرفان باید به این دو به مثابه دو «گفتمان» نگریست ... اساس همین سوگیری های چند گانه است که نوع رابطه شریعت با عرفان نیز دچار نوسانات مختلف می شود. از این رو در فصول مختلف ...

عرفان متعالی امام خمینی(س)، پرتوی از عرفان حسینی

* مقاله ای از عباس ایزدپناه ار ‌ترین بُعد شخصیت ربانی امام(س)بعد عرفانی و مشرب سیر و سلوک اوست. بر اهل معنا پوشیده نیست که ... آثار و شخصیت آن بزرگ همین جنبه است؛ زیرا پی بردن به دنیای عرفان امام اولاً، احاطۀ علمی بر قرآن و سنت اهل بیت و اصول و ... احاطۀ علمی بر قرآن و سنت اهل بیت و اصول و مبانی مکتبهای عرفانی را می‌طلبد. ثانیاً، سنخیت وجودی و شخصیتی با وی ... که سخن و سیره آن ولی بحق و انسان کامل – از جمله مسلک عرفانی او- پرتوی از آفتاب ثقلین است. بدینسان، شرح و فهم آن، ... عالی همت گماشت. اینک زورق چوبین ماست و دریای ناپیدا کرانۀ عرفان امام که از بلندای ثقلین سیراب گشته و از بیان و زبانش ...

آیا عرفان همان تصوف است؟

پرتال امام خمینی- بدون تردید عرفان امام خمینی(س) متأثر از مکتب عرفان نظری ابن عربی است. ... امام خمینی- بدون تردید عرفان امام خمینی(س) متأثر از مکتب عرفان نظری ابن عربی است. علاقه امام به محیی الدین تا اواخر ... قبیل فیض اقدس، فیض مقدس و اعیان ثابته به خوبی در همه آثار عرفانی امام خمینی قابل مشاهده است. با این وجود، امام سعی ... قابل مشاهده است. با این وجود، امام سعی می‌کند که آراء عرفانی خویش را مستند به احادیث و روایات اهل بیت کند و در این ... راه نیز البته موفق است. امام اما، پیرو مکتب فلسفی – عرفانی ملاصدرا نیز هست؛ به همین دلیل است که بعضی از آراء خاص ...

احکامی از سنخ وجود

احکامی از سنخ وجود نسبت شناسی رابطه عرفان و شریعت؛ با تاملی ویژه در آراء امام خمینی □ احسان ... رخ خواهد نمود.(گفتگو) در این بین، آراء امام در تبیین نسبت عرفان و شریعت از ویژگی درخور تاملی برخوردار است. در منظر ... نیست. این مقاله ضمن آنکه به تقریر چهار رابطه مذکور بین عرفان و شریعت می پردازد توجه ویژه ای به آراء امام در این باب ... است؛ و آن اینکه به زعم نگارنده در مواجهه با مقوله شریعت و عرفان باید به این دو به مثابه دو «گفتمان» نگریست ... اساس همین سوگیری های چند گانه است که نوع رابطه شریعت با عرفان نیز دچار نوسانات مختلف می شود. از این رو در فصول مختلف ...

عرفان و عرفان امام

عرفان و عرفان امام (مصاحبه با حجت الاسلام و المسلمین حسین ... و عرفان امام (مصاحبه با حجت الاسلام و المسلمین حسین مستوفی، ... هستید و از طرف دیگر ما، در مجله حضور مقالات متعددی در باره عرفان امام چاپ کرده ایم و در بعضی از موارد ابهاماتی وجود ... باشیم که در باره چنین نکاتی- بدون پرداختن به اصطلاحات عرفانی دشوار- بحث شود. البته به نظر می رسد این گونه توضیحات ... مفید باشد. لذا به عنوان اولین پرسش بفرمایید اساساً در باره عرفان تعریف مشخصی وجود دارد یا بهترین تعریفی که از این شاخه ...

مصاحبه با حجة الاسلام و المسلمین دکتر علی شیخ الاسلامی

مصاحبه با حجة الاسلام و المسلم من اول باید این نکته را یادآوری کنم که اگر چه مقولۀ عرفان و عارف از نظر لغت، معنای خاصی دارد، اما از نظر اصطلاح ... معنا و مفهوم پیدا کرده است. اول، همان تعریفی است که برای عرفان در برابر رشته های دیگر معارف بیان می کنیم که کوتاه ... و دریافتی که از راه کشف و شهود حاصل می شود. این معنای کلی عرفان، در این معنا قسیم علم، قسیم فلسفه، قسیم هنر است. دوم، ... معنا قسیم علم، قسیم فلسفه، قسیم هنر است. دوم، معنای اسلامی عرفان است که به عالم اسلام راه پیدا می کند و در حقیقت در ... من حیث اسمائه و صفاته والعمل بمقتضاه». سوم، برای عرفان تعریف دیگری داریم که در برابر تصوف قرار می گیرد. به ...

اسلام ناب در پرتو عرفان ناب از منظر امام خمینی رحمه الله

اسلام ناب در پرتو عرفان ناب از منظر امام خمینی رحمه الله حجة الاسلام علی اصغر ... در دست دیوصفتان ضد دین دید، با اندیشه و عملِ جوشیده از عرفان ناب توانست آینۀ شفاف اسلام ناب را از هر زنگار و برچسبی ... میان کمالات ایشان، آنچه بیش از همه تبلور دارد، جهان بینی عرفانی او است که با سیر و سلوک عملی در آمیخته و از ایشان، ... و سالک الی الله ساخته است. گواه صادق ما تألیفات عرفانی ایشان، نظیر شرح دعای سحر، شرح فصوص الحکم و مصباح ... الحکم و مصباح الانس، آن هم در عُنفوان جوانی و نیز اشعار عرفانی در سال های پایان عمر ایشان است. در هر حال، این ...

عرفان پویا در نگاه امام خمینی (ره)

عرفان پویا در نگاه امام خمینی رحمه الله ... دکتر رضا رمضانی پیش گفتار پدیده و واقعیت عرفان، با متن حضور انسان در این نشئه، پیوندی عمیق و ... ‎دارد و از این جهت، بحث و فحص در علم عرفان، فقط در صورتی فایده بخش و مطابق‎ ‎غرض ... علمی ای در بر خواهد داشت. به هر حال، از زمانی که عرفان به عنوان یک راه و روش مورد توجه قرار گرفت،‎ ... برخی دیگر، در برابر این گروه قرار گرفتند و به شدت با عرفان به مخالفت برخاستند و‎ ‎آن را بزرگ ترین ...

عرفان متعالی امام خمینی(س)، پرتوی از عرفان حسینی

عرفان متعالی امام خمینی(س)، پرتوی از عرفان حسینی عباس ... عرفان متعالی امام خمینی(س)، پرتوی از عرفان حسینی عباس ایزدپناه خورشید حماسه شور پیکار ... مقدمه ناشناخته‌ترین بُعد شخصیت ربانی امام(س)بعد عرفانی و مشرب سیر و سلوک اوست. بر اهل معنا پوشیده نیست که ... آثار و شخصیت آن بزرگ همین جنبه است؛ زیرا پی بردن به دنیای عرفان امام اولاً، احاطۀ علمی بر قرآن و سنت اهل‌بیت و ... علمی بر قرآن و سنت اهل‌بیت و اصول و مبانی مکتبهای عرفانی را می‌طلبد. ثانیاً، سنخیت وجودی و شخصیتی با وی ...

عرفان پویا در نگاه امام خمینی رحمه الله

عرفان پویا در نگاه امام خمینی رحمه الله حجة الاسلام و ... و المسلمین دکتر رضا رمضانی پیش گفتار پدیده و واقعیت عرفان، با متن حضور انسان در این نشئه، پیوندی عمیق و ناگسستنی ... پیوندی عمیق و ناگسستنی دارد و از این جهت، بحث و فحص در علم عرفان، فقط در صورتی فایده بخش و مطابق غرض اصلی این علم می ... نتایج علمی ای در بر خواهد داشت. به هر حال، از زمانی که عرفان به عنوان یک راه و روش مورد توجه قرار گرفت، همواره مورد ... دیگر، در برابر این گروه قرار گرفتند و به شدت با عرفان به مخالفت برخاستند و آن را بزرگ ترین عامل انحراف و سبب ...

صفحه 1 از 245 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >