تعداد 641 مورد یافت شد

مصاحبه با حجة الاسلام و المسلمین دکتر علی شیخ الاسلامی

مصاحبه با حجة الاسلام و المسلم من اول باید این نکته را یادآوری کنم که اگر چه مقولۀ عرفان و عارف از نظر لغت، معنای خاصی دارد، اما از نظر اصطلاح ... معنا و مفهوم پیدا کرده است. اول، همان تعریفی است که برای عرفان در برابر رشته های دیگر معارف بیان می کنیم که کوتاه ... و دریافتی که از راه کشف و شهود حاصل می شود. این معنای کلی عرفان، در این معنا قسیم علم، قسیم فلسفه، قسیم هنر است. دوم، ... معنا قسیم علم، قسیم فلسفه، قسیم هنر است. دوم، معنای اسلامی عرفان است که به عالم اسلام راه پیدا می کند و در حقیقت در ... بالله من حیث اسمائه و صفاته والعمل بمقتضاه». سوم، برای عرفان تعریف دیگری داریم که در برابر تصوف قرار می گیرد. به ...

عرفان و عرفان امام

عرفان و عرفان امام (مصاحبه با حجت الاسلام و المسلمین حسین ... و عرفان امام (مصاحبه با حجت الاسلام و المسلمین حسین مستوفی، ... هستید و از طرف دیگر ما، در مجله حضور مقالات متعددی در باره عرفان امام چاپ کرده ایم و در بعضی از موارد ابهاماتی وجود ... باشیم که در باره چنین نکاتی- بدون پرداختن به اصطلاحات عرفانی دشوار- بحث شود. البته به نظر می رسد این گونه توضیحات ... مفید باشد. لذا به عنوان اولین پرسش بفرمایید اساساً در باره عرفان تعریف مشخصی وجود دارد یا بهترین تعریفی که از این شاخه ...

احکامی از سنخ وجود

احکامی از سنخ وجود نسبت شناسی رابطه عرفان و شریعت؛ با تاملی ویژه در آراء امام خمینی □ احسان ... رخ خواهد نمود.(گفتگو) در این بین، آراء امام در تبیین نسبت عرفان و شریعت از ویژگی درخور تاملی برخوردار است. در منظر ... نیست. این مقاله ضمن آنکه به تقریر چهار رابطه مذکور بین عرفان و شریعت می پردازد توجه ویژه ای به آراء امام در این باب ... است؛ و آن اینکه به زعم نگارنده در مواجهه با مقوله شریعت و عرفان باید به این دو به مثابه دو «گفتمان» نگریست نه دو ... اساس همین سوگیری های چند گانه است که نوع رابطه شریعت با عرفان نیز دچار نوسانات مختلف می شود. از این رو در فصول مختلف ...

ویژگیهای عرفان امام

ویژگیهای عرفان امام امام خصوصیاتی داشتند که در دیگر عارفان کمتر بود. ... این بود که اولاً ایشان در سیره و سنت شان بین «اخلاق» و «عرفان» کاملاً فرق گذاشتند. فرق اخلاق و عرفان این نیست که یکی ... شان بین «اخلاق» و «عرفان» کاملاً فرق گذاشتند. فرق اخلاق و عرفان این نیست که یکی پویاست و دیگری غیر پویا. اخلاق در ... پویاست و دیگری غیر پویا. اخلاق در مرحله خیلی نازل است و عرفان در اوج قرار دارد و بین اخلاق و عرفان، «فلسفه» فاصله ... مرحله خیلی نازل است و عرفان در اوج قرار دارد و بین اخلاق و عرفان، «فلسفه» فاصله است. اصلاً نباید گفت بین اخلاق و عرفان ...

مصاحبه با دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی

مصاحبه با دکتر غلامحسین ابراهی کردم. در زمانی که من شاگرد ایشان بودم، مطلقاً نه فلسفه و عرفان تدریس می کردند و نه از آن سخنی به میان می آوردند، حتی ... عید ـ وقتی که برای زیارت ایشان می رفتیم ـ مسائل فلسفی و عرفانی خود را در قالب یک شبهۀ اعتقادی مطرح می کردیم، تا ... می کردیم، تا احساس تکلیف کنند و علی رغم این که جواب مسائل عرفانی و فلسفی را نمی دادند، به مسائل ما پاسخ گویند. در واقع ... مسائل به این نحو می خواستیم نظر ایشان را در باب فلسفه و عرفان بدانیم. ولی ایشان به فراست اصل مسأله را در می یافتند و ... به هر حال برای ما مجالی برای استفاده از اندیشه های فلسفی و عرفانی ایشان وجود نداشت. متأسفانه در آن زمان آثار فلسفی و ...

بررسی مضامین مشترک عرفانی اشعار امام خمینی و حافظ

بررسی مضامین مشترک عرفانی اشعار امام خمینی و حافظ احمد فرشبافیان ... در رشتۀ ادبیات فارسی است که تحت عنوان «بررسی مضامین مشترک عرفانی اشعار امام خمینی(ره) و خواجه حافظ» توسط آقای احمد ... ادبیات دانشگاه تبریز ارزیابی و پذیرفته شده است. تعریف عرفان – وجه تسمیۀ صوفی – تعریف تصوف – منشأ و خاستگاه تصوف – ... – وجه تسمیۀ صوفی – تعریف تصوف – منشأ و خاستگاه تصوف – سیر عرفان و تصوف در ایران – عرفان منفی و ویژگیهای بارز آن – ... تصوف – منشأ و خاستگاه تصوف – سیر عرفان و تصوف در ایران – عرفان منفی و ویژگیهای بارز آن – عرفان مثبت و مشخصات بارز آن ...

مصاحبه با دکتر غلامرضا اعوانی

مصاحبه با دکتر غلامرضا اعوانی را در اختیار ما قرار دادید، در ابتدا یک شِمای کلی از نظرات عرفانی حضرت امام بیان بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. ... اهل فلسفه باشد و از آن کمیاب تر، مرجعی که عارف باشد یا در عرفان توغلی کرده باشد. ترکیب فقیه و حکیم، یا فقیه و عارف ... فقیه، حکیم و عارف است. فقها نوعاً مشهورند به این که مخالف عرفان و حکمت هستند؛ چه رسد به این که آن را تدریس کنند. حضرت ... هم به فقاهت شهرت داشتند و هم به حکمت و هم به تدریس متون عرفانی. این ترکیب، یک چیز تازه ای است و بنده گمان می کنم یکی ... جامعیت ایشان بوده است؛ یعنی اگر ایشان علاوه بر فقه ،حکمت و عرفان نخوانده بودند،این دید وسیع را پیدا نمی کردند. حکمت و ...

عرفان امام خمینی

عرفان امام خمینی □ دکتر سید سلمان صفوی مهم ترین بُعد ... بُعد شخصیتی امام خمینی (ره) بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران عرفان ایشان است که زیربنای وجودی شخصیت شامخ آن حضرت به شمار ... است که زیربنای وجودی شخصیت شامخ آن حضرت به شمار می رود. عرفان امام علی العموم کلیه ابعاد سیاسی – اجتماعی – فکری ... ” آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند.“ پشتوانه این موضع، اتصال عرفانی ایشان به حضرت حق، به عنوان تنها منشاء و سرچشمه قدرت ... سرسپردگی به حضرت حق و خدمت به مردم به عنوان عیال الله است. عرفان امام، عرفان ناب علوی و جمع جهاد اکبر و جهاد اصغر است. ...

امام خمینی(س) و ادبیات عرفانی

امام خمینی(س) و ادبیات عرفانی □ ایرج تبریزی خلاصه مقاله در این مقاله پس از اشاره ... پس از اشاره به جامعیت شخصیت حضرت امام خمینی(س)، به بعد عرفانی شخصیت حضرت امام(س) پرداخته و با ارائه ی مستنداتی از ... امام(س) پرداخته و با ارائه ی مستنداتی از اشعار آن حضرت، عرفان حماسی ایشان مورد تحلیل قرار گرفته است. شجاعت در افشای ... ایشان مورد تحلیل قرار گرفته است. شجاعت در افشای حقایق عرفانی، یکی دیگر از ویژگی های حضرت امام(س) است که در این ... نوشتار پیرامون آن بحث شده و در خاتمه نیز اصل مهم ولایت در عرفان حماسی امام با ذکر نمونه هایی مورد بررسی قرار گرفته ...

شیخ عارف (مروری بر زندگی آیت الله محمد علی شاه آبادی)

شیخ عارف (مروری بر زندگی آیت چراتی اشاره: آیت الله میرزا محمد علی شاه آبادی استاد عرفان و اخلاق حضرت امام، دارای ابعاد شخصیتی مختلف بود. آیت ... فقه و اصول از چهره های نامدار عصر خودشان بودند ودر حوزه عرفان نظری و عرفان عملی شخصیتی صاحب سبک بشمار می روند. ... از چهره های نامدار عصر خودشان بودند ودر حوزه عرفان نظری و عرفان عملی شخصیتی صاحب سبک بشمار می روند. استفاده حضرت امام ... شاه آبادی خدمات ارزنده و ارزشمندی به دین و علمِ فلسفه و عرفان در عصر حاضر ارائه کرده است که در این مقاله سعی گردیده ... شاگرد شیخ انصاری (صاحب بحرالفوائد) شرکت کرد. فلسفه و عرفان را نزد میرزا ابوالحسن جلوه و میرزاهاشم گیلانی خواند. ...

صفحه 1 از 65 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >