تعداد 825 مورد یافت شد

حقیقت عقل از دیدگاه امام خمینی

حقیقت عقل از دیدگاه امام خمینی حسین صالحی چکیده امام خمینی از ... خمینی از باب ثقلین محوری و تعّبد عمیق نسبت به آنها، سراغ عقل رفته و حقیقت عقل را، برگرفته از نور الهی و مخلوق به خلق ... محوری و تعّبد عمیق نسبت به آنها، سراغ عقل رفته و حقیقت عقل را، برگرفته از نور الهی و مخلوق به خلق اول می داند. عقل ... عقل را، برگرفته از نور الهی و مخلوق به خلق اول می داند. عقل از دیدگاه امام به عنوان صادر نخستین، فیض منبسط و سرآغاز ... دیدگاه امام به عنوان صادر نخستین، فیض منبسط و سرآغاز حقایق عقلی و مبدأ عوالم بالا و پسین است که از آن به حقیقت محمدیه ...

مصاحبه با دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی

دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی خاطر ویژگیی است که در هیچ موجود دیگری نیست. انسان به سبب عقلش کریم است، نه جسمش؛ گرچه به تبع آن کرامتِ ناشی از عقل، ... سبب عقلش کریم است، نه جسمش؛ گرچه به تبع آن کرامتِ ناشی از عقل، جسمش هم کریم می شود. در واقع عقل کرامت دارد، حالا هر ... تبع آن کرامتِ ناشی از عقل، جسمش هم کریم می شود. در واقع عقل کرامت دارد، حالا هر جایی که باشد. افزون بر این که کرامت ... دارد، حالا هر جایی که باشد. افزون بر این که کرامت انسان به عقل است، معنای کرامت هم با عقل است، و اگر عقل نبود معنای ... افزون بر این که کرامت انسان به عقل است، معنای کرامت هم با عقل است، و اگر عقل نبود معنای کرامت درک نمی شد. البته وقتی ...

نقش مصلحت نظام در فقه اسلامی

نقش مصلحت نظام در فقه اسلامی متوقف بر دو نکته است: 1ـ مفهوم مصلحت و امکان درک آن توسط عقل؛ 2ـ ادلّه حجیت مصالح عامّه. که بعد از بررسی این دو ... دارد؟ آیا مصالح و مفاسد همان منافع و مضار است یا خیر؟ آیا عقل بشر مناطات احکام شرعی را می تواند درک کند؟ آیا بشر قادر ... بشر قادر به درک مناطات احکام عرفی و امضایی است؟ آیا عقل بشر قادر به درک احکام ارشادی و عقلانی (مستقلات عقلیه) ... عرفی و امضایی است؟ آیا عقل بشر قادر به درک احکام ارشادی و عقلانی (مستقلات عقلیه) است؟ آیا دست رسی بشر به پاره ای از ... عقل بشر قادر به درک احکام ارشادی و عقلانی (مستقلات عقلیه) است؟ آیا دست رسی بشر به پاره ای از مناطات شرعی و همه ...

شرق و غرب وجود از منظر امام خمینی(س)

شرق و غرب وجود از منظر امام خم بسیار قدیمی دارند، از آن جمله اند، مفاهیم شرق و غرب، عقل شرقی و عقل غربی، حضرت امام(س) ناآشنا به قدمت این اندیشه ... قدیمی دارند، از آن جمله اند، مفاهیم شرق و غرب، عقل شرقی و عقل غربی، حضرت امام(س) ناآشنا به قدمت این اندیشه بشری و ... اصطلاح عارفان و حکمای انسی عالم اسلام بوده است. حتی فلاسفۀ عقلی مذهب چون ابن سینا نیز به دور از این ماجرا نماندند. ابن ... سینا نیز به دور از این ماجرا نماندند. ابن سینا نمایندۀ عقل محض، آنجا که ره به وادی عرفان می برد و توجهات اشراقی می ... یابد، سخن از شرق و غرب وجود می راند. تصادفی نیست که فیلسوف عقلی مشرب، در سه نمط آخر از انماط ده گانه کتاب اشارات و ...

عقل در تمدن اسلامی

عقل در تمدن اسلامی موضوع «عقل» در مقولۀ تمدن از دیرباز مورد ... در تمدن اسلامی موضوع «عقل» در مقولۀ تمدن از دیرباز مورد توجه تحلیل گران تمدن و ... از تحلیل گران خمیرمایه اصلی تمدن و تکنولوژی اروپا را «عقلانیت» می دانند. و البته باید اذعان کرد این ادعا تا حدود ... البته باید اذعان کرد این ادعا تا حدود زیادی واقعیت دارد. عقلانیت غربی همانند تمدن این سامان بعدها به جزء جدایی ناپذیر ... اقتصادی – سیاسی طلب می کردند بست. در عین حال تعریفی که از «عقلانیت» ارائه شد حاوی یک بستر تاریخی - اجتماعی بود که به ...

جایگاه عقل در تئوری اخلاقی امام خمینی رحمه الله

جایگاه عقل در تئوری اخلاقی امام خمینی رحمه الله و آراء فارابی، ابن ... داشته است. از این رو بررسی آراء اخلاقی و پی بردن به جایگاه عقل در تئوری اخلاقی وی، از اهمیت خاصی برخوردار است. اساساً ... امتیاز فلسفه از فقه و دیگر علوم نقلی، ابتنای آن بر مبانی عقلی است. از این رو مبدأ فقه و احکام آن را وضع، و مبدأ فلسفه ... قوّۀ قهریه، مردم را وادار به پذیرش کنند. فصل دوم: جایگاه عقل در تئوری اخلاقی فارابی شاید مسأله عقل، مهم ترین مسأله ... دوم: جایگاه عقل در تئوری اخلاقی فارابی شاید مسأله عقل، مهم ترین مسأله ای باشد که فارابی به بحث دربارۀ آن ...

عقل و نقل

آیة الله عبدالله جوادی آملی عنصر محوری باعث شد که هم علوم را با هم هماهنگ کرد، هم نزاع عقل و نقل را به صلح مبدّل کرد و این عقل و نقل هماهنگ را به ... هم هماهنگ کرد، هم نزاع عقل و نقل را به صلح مبدّل کرد و این عقل و نقل هماهنگ را به جامعه عرضه کرد، بعداً شیعه و سنّی را ... عرفان اش سالم، فقه اش سالم، سیاست اش سالم، نقل اش سالم، عقل اش سالم، چنین انسانی را می گویند: جامع بین معقول و منقول ... گذاشت به دین ستم بشود نه گذاشت به انسان اهانت بشود! آنکه عقل انسان را از دین شناسی بیرون می کند، این تازیانه توهین در ... می کند، نه کرامت! می گوید: تو حق دین شناسی نداری! آنکه عقل را از حریم دین جدا می کند، دین را در مدار نقل خلاصه می ...

مصاحبه با دکتر محمد لگنهاوزن

دکتر محمد لگنهاوزن با تشکر ا قائلند اگر جواب مثبت است، منشأ کرامت را چه می ­دانند؟ عقل یا اراده و یا...؟ این مفهوم در اروپا در دوره روشنفکری ... را باید جداگانه بررسی کرد. کانت می­ گوید همه چیز به عقل برمی­ گردد و عقل می گوید انسان کرامت دارد. (اگر چه کانت ... بررسی کرد. کانت می­ گوید همه چیز به عقل برمی­ گردد و عقل می گوید انسان کرامت دارد. (اگر چه کانت به خاطر رد برخی ... نوع وحی داریم: وحی عام و وحی خاص، وحی عام همان چیزی است که عقل می فهمد. او می گفت چون خداوند انسان را با قوه عقل آفریده ... است که عقل می فهمد. او می گفت چون خداوند انسان را با قوه عقل آفریده است؛ اگر چیزی را عقل قبول نکند، می توانیم بگوییم ...

جلسه پرسش و پاسخ با آیت الله موسوی بجنوردی

جلسه پرسش و پاسخ با آیت الله م کنیم. یک قاعده سلطنت «الناس مسلطون علی اموالهم» یک قاعده عقلایی است. اگر در روایات ما این مشاهده می شود، حتماً باید ... می شود، حتماً باید به ارشاد حملش بکنیم. می گوییم به حکم عقلا ارشاد است و یک امر تعبدی نیست، یادم می آید سال 45 یا 46 ... پس بنابراین هر مالکی چه مرد باشد و چه زن، به حکم همه عقلای عالم بدون استثنا، سلطنت دارد و هر کاری را می تواند با ... اینکه موجب ضرر دیگران نشود، حضرت امام می فرمود: «به احکام عقلایی و قواعدی که مسلم به حکم همۀ عقلا است، نمی توانیم با ... می فرمود: «به احکام عقلایی و قواعدی که مسلم به حکم همۀ عقلا است، نمی توانیم با یک یا دو روایت، تخصیص بزنیم» ؛ یعنی ...

رهـرو مکتب تلفـیق (بررسی ارتباطات متقابل عقل، نقل و شهود از منظر امام خمینی)

رهـرو مکتب تلفـیق (بررسی ارتباطات متقابل عقل، نقل و شهود از منظر امام خمینی) □ مجتبی اعتمادی ... فلسفه، عرفان و تصوف را با محوریت بحث از ارتباطات متقابل عقل، نقل و شهود از منظر امام خمینی محل بررسی و تأمل قرار ... علوم اسلامی را با اندکی تسامح می توان ذیل سه روش نقلی، عقلی و شهودی رده بندی می نمود. این سه روش که به ترتیب، نقطه ... کوشد تا با اشاره به کیفیت به کارگیری منابع سه گانه شناخت (عقل، نقل و شهود) نزد این مکاتب، بر لزوم توجه به جریانی که در ... این نوشتار در بخش دوم، با محوریت بحث از ارتباطات متقابل عقل، نقل و شهود در آراء امام خمینی، اصول و مبانی مکتب تلفیق ...

صفحه 1 از 83 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >