تعداد 22 مورد یافت شد

مصاحبه با دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی

‏‏ ‏دکتر غلامحسین ابراهی خاطر ویژگیی است که در هیچ موجود دیگری نیست. انسان به سبب عقلش کریم است، نه جسمش؛ گرچه به تبع آن کرامتِ ناشی از عقل، ... سبب عقلش کریم است، نه جسمش؛ گرچه به تبع آن کرامتِ ناشی از عقل، جسمش هم کریم می شود.‏ ‏‏در واقع عقل کرامت دارد، حالا ... آن کرامتِ ناشی از عقل، جسمش هم کریم می شود.‏ ‏‏در واقع عقل کرامت دارد، حالا هر جایی که باشد. افزون بر این که کرامت ... باشد. افزون بر این که کرامت ‏ ‏‏‎[[page 58]]‎‏ انسان به عقل است، معنای کرامت هم با عقل است، و اگر عقل نبود معنای ... ‏ ‏‏‎[[page 58]]‎‏ انسان به عقل است، معنای کرامت هم با عقل است، و اگر عقل نبود معنای کرامت درک نمی شد.‏ ‏‏البته ...

سخنرانی آیت الله عبدالله جوادی آملی

‏‏آیة الله عبدالله جوادی عنصر محوری باعث شد که هم علوم را با هم هماهنگ کرد، هم نزاع عقل و نقل را به صلح مبدّل کرد و این عقل و ‏ ‏‏‎[[page ... هم هماهنگ کرد، هم نزاع عقل و نقل را به صلح مبدّل کرد و این عقل و ‏ ‏‏‎[[page 368]]‎‏ نقل هماهنگ را به جامعه عرضه کرد، ... عرفان اش سالم، فقه اش سالم، سیاست اش سالم، نقل اش سالم، عقل اش سالم، چنین انسانی را می گویند: جامع بین معقول و منقول ... گذاشت به دین ستم بشود نه گذاشت به انسان اهانت بشود! آنکه عقل انسان را از دین شناسی بیرون می کند، این تازیانه توهین در ... می کند، نه کرامت! می گوید: تو حق دین شناسی نداری! آنکه عقل را از حریم دین جدا می کند، دین را در مدار نقل خلاصه می ...

مصاحبه با دکتر لگنهاوزن

‏‏دکتر محمد لگنهاوزن‏‏ ‏ کرامت قائلند اگر جواب مثبت است، منشأ کرامت را چه میدانند؟ عقل یا اراده و یا...؟‏‏ ‏ ‏‏این مفهوم در اروپا در دورة ... کدامشان را باید جداگانه بررسی کرد. کانت میگوید همه چیز به عقل برمیگردد و عقل می گوید انسان کرامت دارد. (اگر چه کانت به ... جداگانه بررسی کرد. کانت میگوید همه چیز به عقل برمیگردد و عقل می گوید انسان کرامت دارد. (اگر چه کانت به خاطر رد برخی ... و وحی خاص، وحی عام همان ‏ ‏‏‎[[page 203]]‎‏ چیزی است که عقل می فهمد. او می گفت چون خداوند انسان را با قوه عقل آفریده ... است که عقل می فهمد. او می گفت چون خداوند انسان را با قوه عقل آفریده است؛ اگر چیزی را عقل قبول نکند، می توانیم بگوییم ...

کرامت انسان از نظر اسلام و صاحب نظران غرب

‏‏کرامت انسان از نظر اسل که یکی از مبانی اش، فرد گرایی انسان و آزادی فرد و اصالت عقل است. قبل از رنسانس فرد در واقع، بعنوان یک غایت فی نفسه ... خمینی بعنوان یک متفکر اسلامی و نمایندة تفکر شیعی و تفکر عقلانی، در جهان مطرح است و ایشان، نسبت به مردم و انسان و ... و تفکر اومانیستی و تفکری که به انسان اصالت می دهد، چه در عقل گرایی اش و چه در تجربه گرایی اش، شکل گرفت و مکاتبی ظهور ... در انسان دارد. در سنت فلسفی خود ما، این مزیت، در جهت عقلانی انسان لحاظ میشود، یعنی انسان بخاطر داشتن توانایی و ... انسان لحاظ میشود، یعنی انسان بخاطر داشتن توانایی و قدرت عقلانی- حالا چه در حوزه عقل نظری و چه در حوزه عقل عملی- از ...

جایگاه کرامت در فقه

‏‏جایگاه کرامت در فقه‏ قانون اسلام نیست، نکته اش این است که ما قائل به حسن و قبح عقلی هستیم، اعتقادمان این است که افعال انسان ها دارای ارزش ... اساس ‏ ‏‏‎[[page 440]]‎ ‏مصالح و مفاسد آنچیزی را که کل عقلا و فرهیختگان عالم نیکو می پندارند در شریعت به عنوان ... ‏‏یعنی تمام احکام شرع از باب قاعده لطف است و فطرت و عقل سلیم انسانی نیز به آن حکم می کند، لکن از باب قاعده لطف؛ ... باب قاعده لطف؛ ارسال رسل و انزال کتب شده و همان مطلبی که عقل سلیم می گوید، انبیاء الله هم ما را به همان راهنمائی می ... کرامت می شود، اوّلین معیار برای کرامت ذاتی، عبارت است از عقل، معیار دیگر عبارتست از آزادی اراده، معیار سوم عبارتست از ...

مصاحبه با آیت الله محمدعلی گرامی قمی

‏‏آیة الله محمد علی گرام (‏‏لقد کرمنا بنی آدم‏‏) انسان از عالم نفس است نه از عالم عقل. نفس هم فعل عقل است و روح از عالم عقل است. توجه روح ـ که ... آدم‏‏) انسان از عالم نفس است نه از عالم عقل. نفس هم فعل عقل است و روح از عالم عقل است. توجه روح ـ که یک موجود عقلانی ... نفس است نه از عالم عقل. نفس هم فعل عقل است و روح از عالم عقل است. توجه روح ـ که یک موجود عقلانی است ـ به مدیریت بدن ... فعل عقل است و روح از عالم عقل است. توجه روح ـ که یک موجود عقلانی است ـ به مدیریت بدن را عالم نفس میگویند.‏ ‏‏انسان آن ... بدن را عالم نفس میگویند.‏ ‏‏انسان آن وقتی که به عالم عقل وصل میشود، چون اصالت و ارزش از آن عقل است؛ ارزش پیدا ...

مصاحبه با آیت الله محمد یزدی

‏‏آیة الله محمد یزدی‏‏ ‏ آفریده شده و از اختیار برخوردار است، به همین دلیل به او عقل عطا شده و یا چون عقل به او داده شده، مختار و مرید است؟ ... برخوردار است، به همین دلیل به او عقل عطا شده و یا چون عقل به او داده شده، مختار و مرید است؟ تصور من این است که عقل ... عقل به او داده شده، مختار و مرید است؟ تصور من این است که عقل متأخر است و اراده و اختیار متقدم می باشد، زیرا اگر انسان ... برای آنها در نظر گرفته است پیش می رفتند؛ به قدرت تشخیص و عقل و خرد و فکر و منطق، نیازی نداشتند. البته انسان هم در ... و امتیاز او بر دیگر موجودات، اراده او می باشد که قبل ازعقل است و چون انسان مختار و مرید خلق شده، عاقل هم قرار داده ...

مصاحبه با سید محسن خرازی

‏‏آیة الله سید محسن خراز جای خود قرار بگیرد و انسان هر یک از آن ویژگی ها را در سایه عقل خود به کار گیرد. در این صورت است که او می تواند عظمت و ... فعلیت رسانده باشد، می تواند از آن استفاده کند. خداوند قوه عقل و خرد را به آدمی عطا کرده تا او این کرامت را تحصیل کند. ... خرد را به آدمی عطا کرده تا او این کرامت را تحصیل کند. نعمت عقل برای این است که در مواردی که بین خواسته های نفسانی و ... خواسته های نفسانی و خواسته های انسانی تضاد به وجود می آید، عقل حاکمیت نماید تا انسان به کرامت و شرافت خود دست یابد. ... ‏ ‏‏ولی متأسفانه خیلی ها نتوانسته اند این کمیت را به عقل خود بدهند بلکه بر اساس هواهای نفسانی و در مسیر بدی قدم ...

مصاحبه با آیت الله محمدهادی معرفت

‏‏آیة الله محمد هادی معر و سایر موجودات چنین قدرتی ندارند. از آن جا که آدمی صاحب عقل و اندیشه است، میتواند به ابداع و خلاقیت دست زند؛ چرا که ... دارد و میتواند کار خدایی کند. چنین قدرتی که ثمره فکر و عقل آدمی است، همان ودیعه الهی است که قرآن بیان فرموده است؛ ... است نیروی جاذبه زمین را خنثی کند. انسان در پرتو قوه عقل و اندیشه خود از آمیخته این سه نیرو، (جاذبه، گریز از مرکز ... گناه شود، باید آن قدر با نفس خود مبارزه کند و آن قدر با عقل و فطرت وجدان خویش مجادله نماید تا بتواند یک گناه کوچک را ... بنگریم، به وضوح در مییابیم که همگی طریق مستقیم فطرت و عقل و راه راست خدا و رسولان او را نشان میدهند و اینها همان ...

مصاحبه با دکتر اردشیر امیر ارجمند

‏‏دکتر اردشیر امیر ارجمن شود. باید دید مبنای حمایت از کودک چیست . هم چنین کسی که عقل کامل ندارد و به هر دلیلی دچار جنون شده آیا کرامت دارد یا ... و امکان انتخاب بود از قدرت انتخاب برخوردار است و لذا بحث عقل حداقلی و ایجاد عقل حداقلی در یک فرد، مسئله بسیار اساسی ... از قدرت انتخاب برخوردار است و لذا بحث عقل حداقلی و ایجاد عقل حداقلی در یک فرد، مسئله بسیار اساسی است، زیرا اگر این ... عقل حداقلی در یک فرد، مسئله بسیار اساسی است، زیرا اگر این عقل، حداقلی نباشد و یا به فعلیت نرسد، مشکلی مهم در راه تحقق ... خصوص در میان متفکران آلمانی بحثهای بسیار مهمی در زمینه این عقل حداقلی مطرح است، به این که چگونه می توان قوۀ عقل را در ...

صفحه 1 از 3 1 | 2 | 3