تعداد 126 مورد یافت شد

جایگاه عقل و عشق در آثار عرفانی امام خمینی(س)

پرتال امام خمینی/رضا نهضت- پرسش اصلی در این مقاله، این است که عقل، چه نقش و جایگاهی در اندیشه امام خمینی(س) دارد و او به ... اندیشه امام خمینی(س) دارد و او به عنوان یک فیلسوف، که به عقل میدان می دهد و به عنوان یک عارف، که بیشتر بر شهودات ... عارف، که بیشتر بر شهودات عرفانی خویش تکیه دارد، چگونه میان عقل و شهود و عشق را جمع می نماید؟ البته عقل، خود دارای معانی ... دارد، چگونه میان عقل و شهود و عشق را جمع می نماید؟ البته عقل، خود دارای معانی متعددی است که بهتر است ابتدا معانی آن ... که بهتر است ابتدا معانی آن را بیان نماییم. معنای لغوی عقل عقل، عقال و اعتقال از یک ریشه و در لغت به معنی بستن و ...

دکتر فاطمه طباطبایی تشریح کرد: چگونگی صورت ملکوتی عمل و چیستی مرتبه آغازین بهشت و جهنم در توصیفات عرفانی امام خمینی

جماران: کتاب شریف «شرح حدیث جنود عقل و جهل »، از آثار عرفانی امام است که به مجموعه ای از ... آیات قرآن کریم و احادیثِ ائمه معصومین است.«شرحِ حدیث جنود عقل و جهل»، مشتمل بر شش مقاله است که بلند ترین مقالات آن، ... بی‌عفتی را با وجود و نیز فطرت خویش درک کند.عفت لازمه عقلانیت استچرا مبارزه بانفس جهاد اکبر است؟عفت در شمار جنود ... عقلانیت استچرا مبارزه بانفس جهاد اکبر است؟عفت در شمار جنود عقل در انسان و لازمه ی عقلانیت است و هتک و پرده دری و بی ... جهاد اکبر است؟عفت در شمار جنود عقل در انسان و لازمه ی عقلانیت است و هتک و پرده دری و بی حیایی در شمار جنود جهل و ...

تعامل اخلاق و سیاست

شرح جنود عقل و جهل یکی از تالیفات اخلاقی امام خمینی (س) است که ایشان ... قوای ثلاثه یعنی قوه شهویه، غضبیه و شیطانیه است.( شرح جنود عقل و جهل؛ ص 148) و مبدأ تهذیب ‏نفس تعدیل قوای سه‏ گانه و ... خط مستقیم و سیر معتدل یعنی همان عدالت می‏ باشد. ( شرح جنود عقل و جهل؛ ص 152) و از این رو انسان کامل متخلق به تمامی ... برای آن می‏ یابد. ایشان در ابتدای کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل، مراد از یادگیری علم اخلاق را تهذیب نفس بیان می ... کتاب اخلاقی را دوای درد می داند نه نسخه درمان. ( شرح جنود عقل و جهل؛ ص 10) بنابراین با حاصل شدن معرفت به جنود عقل و ...

عرفان پژوه فرانسوی، طریقه امام خمینی(س) را جمع میان قرآن و فلسفه و عرفان می داند

پرتال امام خمینی- رضا نهضت -پر هایش اکتفا نکند و در جست و جوی گمشده اش بر آید. معنویتی عقل گرا و عقل گرایی معنوی، گمشده ای بود که او به دنبالش می ... نکند و در جست و جوی گمشده اش بر آید. معنویتی عقل گرا و عقل گرایی معنوی، گمشده ای بود که او به دنبالش می گشت و ... نیز پرداخته است. وی با استاناد به حدیثی در اصول کافی تقدم عقل را بر دین و حیا اثبات می کند. در ادامه، متن کامل جلسه ... نفس بوده که با خیال تفاوت دارد. خیال؛ قوه ای که تحت تاثیر عقل و وهم است باید گفته شود که خیال یکی از قوه های نفس است ... است که باید دید در تصرف کدامین قوا عمل می کند؟ اگر در تصرف عقل باشد، تبدیل به امری مفید می شود و اگر در تصرف وهم باشد، ...

کرامت عرفانی انسان در اندیشه ملاصدرا و امام خمینی(س)

* قدرت الله قربانی؛ عضو هیئت ع فلسفی، انسان تنها موجودی است که به واسطه برخورداری از نعمت عقل و خرد، توانایی اندیشیدن دارد و درباره هستی خود و دیگر ... دو کمال را برای انسان اساسی تلقی می کند و به ملازمت و معیت عقل و وحی معتقد است؛ به عبارت دیگر، در نگاه ملاصدرا، وحی و ... و وحی معتقد است؛ به عبارت دیگر، در نگاه ملاصدرا، وحی و عقل کامل کننده یکدیگرند و انسانی که یکی از این دو را نداشته ... این دو را نداشته باشد، کامل نیست و حکمت و فلسفه ای که بر عقل سلیم استوار باشد، با شریعت ناسازگاری ندارد، زیرا مقصود ... تواند از وابستگی های مادی خارج شده، به تجرد کامل برسد و به عقل فعال متصل گردد. از سوی دیگر، ملاصدرا انسان را آمیخته ای ...

همراه با امام در مناجات/ 30

پرتال امام خمینی(س)؛ با سیرى ک نعمتهاى تو همه ابتدائى است، نه استحقاقى. (شرح حدیث جنود عقل و جهل، متن، ص: 352) خدایا! ما در خوابیم و عمر خود را ... ما را روشنى ده إنَّکَ ذُو فَضْلٍ عَظِیْمٍ. (شرح حدیث جنود عقل و جهل، متن، ص: 379) خدایا! با فضل و رحمتت با ما رفتار ... مگیر «إنَّکَ أنْتَ أرْحَمُ الرّاحِمیْنَ». (شرح حدیث جنود عقل و جهل، متن، ص: 352 و 353) عزیزا! انسان اگر احتمال صدق ... ما. امان از این بى‏ هوشى و خواب سنگین ما. (شرح حدیث جنود عقل و جهل، متن، ص: 352) منبع: نیایش نامه، به کوشش اسماعیل ...

چگونه زهد ورزی با بهره بردن از مواهب قابل جمع است؟دکتر فاطمه طباطبایی پاسخ می دهد: درک اسماء و صفات حق زهد حقیقی است/دین داری از روی عادت باعث رشد ...

پرتال امام خمینی: کتاب شریف «شرح حدیث جنود عقل و جهل »، از آثار عرفانی امام است که در آن مباحث عرفان ... آیات قرآن کریم و احادیثِ ائمه معصومین است.«شرحِ حدیث جنود عقل و جهل»، مشتمل بر شش مقاله است که بلند ترین مقالات آن، ... و دلبستگی به غیر، حجاب است. هرگاه انسان بگوید هر آن چه عقل من می گوید، معیار است، چنین عقلی حجاب است؛ چرا که عقل ... انسان بگوید هر آن چه عقل من می گوید، معیار است، چنین عقلی حجاب است؛ چرا که عقل جزئی، باید به عقل کلی متصل شود و ... چه عقل من می گوید، معیار است، چنین عقلی حجاب است؛ چرا که عقل جزئی، باید به عقل کلی متصل شود و به وحی الهی توجه کند. ...

بزرگترین تفاوت حضرت امام(س) با سایر عرفای اسلامی

پرتال امام خمینی ـ رضا نهضت: ی وسوسه ها می انگیزد برای او محل توجه نیست، جنونی است مافوق عقل، جنون الهی. شوریدگی و بیگانگی باغیر معشوق است. به قول ... چنانچه واضح است عرفان به خصوص در طریقت عاشقانه با فلسفه و عقل فلسفی در بسیاری مواضع چندان همدلی نداشته اند؟ بله ... یافته های عرفان و مکاشفات و تجربه های ذوقی ایشان گاهی با عقل عقال فلسفی روبروی هم واقع اند.حضرت امام(ش) هم دیدگاهشان ... روبروی هم واقع اند.حضرت امام(ش) هم دیدگاهشان در خصوص عشق و عقل تا حدی بیانگر این دیدگاه هست. ایشان، در کتاب شرح حدیث ... حدی بیانگر این دیدگاه هست. ایشان، در کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل آورده اند :« عقل محبوب ترین موجود در نزد حق تعالی ...

از منظر امام خمینی، حب دنیا مانع سلوک آدمی است

بدون شک بیشترین تأثیر در تاریخ مقامات می‏ پردازد. کتاب شرح چهل حدیث و کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل شرح و توضیح بعضی از این منازل است. کتاب شریف «شرح ... و توضیح بعضی از این منازل است. کتاب شریف «شرح حدیث جنود عقل و جهل »، از آثار عرفانی امام است که در آن مباحث عرفان ... قرآن کریم و احادیثِ ائمه معصومین است. «شرحِ حدیث جنود عقل و جهل»،مشتمل بر شش مقاله است که بلند ترین مقالات، مقاله ... باطن آن بغض حق است از دنیا خارج می شود. (ن.ک.شرح حدیث جنود عقل و جهل،ص273 و 274)من خود تجربه ای داشتم که شاهد بر همین ...

احوال عرفانی از نظر امام خمینی

پرتال امام خمینی/ رضا نهضت: در فطرت، متوجه به کمال و عاشق خیر و سعادت نباشد.»(، شرح جنود عقل و جهل، ص 77)اگر همه آدمیان مخمور جام عشقند وذرّات وجود ... و او را از فطرت اصلی خویش دور می‏ سازند.( شرح حدیث جنود عقل و جهل ص 78) باید توجه داشت که امام برای انسان، دو نوع ... عبارت است از تنفر و انزجار از نقص. امام خمینی، شرح جنود عقل و جهل، صص 76- 77)معشوق امام خمینیمعشوق امام اما کیست؟ ... به فنای ذاتی برسد، این خوف نیز زائل می‏ گردد؛(شرح جنود عقل و جهل، ص 330و 331) چرا که: «الا ان اولیاء الله لاخوف ... پس مبدأ حصول و رجاء حسن ظن به خداوند است.( ، شرح جنود عقل و جهل، ص 130). درواقع، عقل به نور فطرت و صفای خود در می‏ ...

صفحه 1 از 13 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >