تعداد 4347 مورد یافت شد

بیان راه حلّ مورد نظر اشراقیون

بیان راه حلّ مورد ‎دارای کثرت عرضیه نیز می باشند از این رو ایجاد حضرت حق عقل اول را، اشراق حق‎ ‎بر اوست و عقل اول حضرت حق را مشاهده ... از این رو ایجاد حضرت حق عقل اول را، اشراق حق‎ ‎بر اوست و عقل اول حضرت حق را مشاهده می نماید؛ چون مجردات را حایلی‎ ... حق را مشاهده می نماید؛ چون مجردات را حایلی‎ ‎نیست. پس برای عقل اول دو جهت حقیقیۀ اشراق حق بر او و مشاهدۀ او جمال و‎ ... اشراق حق بر او و مشاهدۀ او جمال و‎ ‎جلال حق را هست. عقل ثانی که به واسطۀ عقل اول ایجاد می شود، علاوه بر اینکه ... او جمال و‎ ‎جلال حق را هست. عقل ثانی که به واسطۀ عقل اول ایجاد می شود، علاوه بر اینکه اشراق حضرت حق‎ ‎است و ...

تلائم عقل و شرع در اندیشۀ حکومت اسلامی امام خمینی

تلائم عقل و شرع در اندیشۀ حکومت اسلامی امام خمینی مجتبی عطار ... اسلامی امام خمینی مجتبی عطار زاده سرآغاز دعوی ناسازگی عقل و شرع در امر حکومت و صبغه شرعی صِرف بخشیدن به مفهوم ... گردد که بدویان خشک ذهنی به نام خوارج با نادیده انگاشتن حکم عقل خود، از اطاعت علی(ع) سر بر تافتند، اقدام آنان زمینه ساز ... دینی و بلکه ضد دینی است یا این که این امور همه از مباحث عقلانی است که دین در این باره رسالتی ندارد و جامعه خود، باید ... ، اتخاذ تقیه را به منظور حفظ آیین و مذهب از گزند بدخواهان، عقلانی و منطقی جلوه می داد . دربارۀ امامت نیز ، غیبت امام ...

بزرگترین تفاوت حضرت امام(س) با سایر عرفای اسلامی

پرتال امام خمینی ـ رضا نهضت: ی وسوسه ها می انگیزد برای او محل توجه نیست، جنونی است مافوق عقل، جنون الهی. شوریدگی و بیگانگی باغیر معشوق است. به قول ... چنانچه واضح است عرفان به خصوص در طریقت عاشقانه با فلسفه و عقل فلسفی در بسیاری مواضع چندان همدلی نداشته اند؟ بله ... یافته های عرفان و مکاشفات و تجربه های ذوقی ایشان گاهی با عقل عقال فلسفی روبروی هم واقع اند.حضرت امام(ش) هم دیدگاهشان ... روبروی هم واقع اند.حضرت امام(ش) هم دیدگاهشان در خصوص عشق و عقل تا حدی بیانگر این دیدگاه هست. ایشان، در کتاب شرح حدیث ... حدی بیانگر این دیدگاه هست. ایشان، در کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل آورده اند :« عقل محبوب ترین موجود در نزد حق تعالی ...

آقای ولایتی وزیر امور خارجه، معاونان، سفرا و کارداران جمهوری اسلامی ایران در اروپا و آمریکا با امام خمینی دیدار کردند؛ امام خمینی ضمن هشدار درباره ...

آقای ولایتی وزیر امور خارجه، نداریم... این که با هیچ دولتی نباید رابطه داشته باشیم، هیچ عقل و هیچ انسانی آن را نمی‏پذیرد...». امام در ادامه سخنانشان ...

شورای پنج نفره صدا و سیما با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی با تأکید بر اهمیت رادیو و تلویزیون و لزوم مراقبت در پخش فیلم‏ها و برنامه‏ها با اشاره ...

شورای پنج نفره صدا و سیما با خمینی در پایان اظهار امیدواری کردند که آشوبگران تبریز «سر عقل بیایند و از این مفسده‏ها دست بردارند و همه علمای بلاد، ...

از منظر امام خمینی، حب دنیا مانع سلوک آدمی است

بدون شک بیشترین تأثیر در تاریخ مقامات می‏ پردازد. کتاب شرح چهل حدیث و کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل شرح و توضیح بعضی از این منازل است. کتاب شریف «شرح ... و توضیح بعضی از این منازل است. کتاب شریف «شرح حدیث جنود عقل و جهل »، از آثار عرفانی امام است که در آن مباحث عرفان ... قرآن کریم و احادیثِ ائمه معصومین است. «شرحِ حدیث جنود عقل و جهل»،مشتمل بر شش مقاله است که بلند ترین مقالات، مقاله ... باطن آن بغض حق است از دنیا خارج می شود. (ن.ک.شرح حدیث جنود عقل و جهل،ص273 و 274)من خود تجربه ای داشتم که شاهد بر همین ...

دسته بندی مسائل اخلاقی

دسته بندی مسائل اخلاقی حجة ال مهم در فضیلت آدمی مؤثرند: 1. طبیعت؛ 2. عادت یا ملکه؛ 3. عقل. در این میان عقل حد میانه و اعتدال را پیش می گیرد و ... مؤثرند: 1. طبیعت؛ 2. عادت یا ملکه؛ 3. عقل. در این میان عقل حد میانه و اعتدال را پیش می گیرد و طریق صواب را در اعمال ... مانند شجاعت، میانه روی، بزرگ دلی و دادگری و دیگری فضایل عقلانی مانند حکمت و تدبّر و تأمل. به نظر او هر چه میزان ... کلی سه نشئه و مقام دارد: نخست نشئۀ آخرت و مقام جهان غیب و عقل است و علم عقاید را که در این حدیث با «آیةٌ محکمة» مشخص ... که «فریضه» در مقابل «سنت» که راجع به قسم سوم است آن است که عقل را راهی به ادراک آن باشد چنانچه علم اخلاق چنین است به ...

احوال عرفانی از نظر امام خمینی

پرتال امام خمینی/ رضا نهضت: در فطرت، متوجه به کمال و عاشق خیر و سعادت نباشد.»(، شرح جنود عقل و جهل، ص 77)اگر همه آدمیان مخمور جام عشقند وذرّات وجود ... و او را از فطرت اصلی خویش دور می‏ سازند.( شرح حدیث جنود عقل و جهل ص 78) باید توجه داشت که امام برای انسان، دو نوع ... عبارت است از تنفر و انزجار از نقص. امام خمینی، شرح جنود عقل و جهل، صص 76- 77)معشوق امام خمینیمعشوق امام اما کیست؟ ... به فنای ذاتی برسد، این خوف نیز زائل می‏ گردد؛(شرح جنود عقل و جهل، ص 330و 331) چرا که: «الا ان اولیاء الله لاخوف ... پس مبدأ حصول و رجاء حسن ظن به خداوند است.( ، شرح جنود عقل و جهل، ص 130). درواقع، عقل به نور فطرت و صفای خود در می‏ ...

از منظر امام خمینی نرسیدن به مقام انسانیت، نشانه جهنمی بودن است/انسان باید معلم به تعلیم اسماء باشد

پرتال امام خمینی: کتاب شریف «شرح حدیث جنود عقل و جهل »، از آثار عرفانی امام است که در آن مباحث عرفان ... آیات قرآن کریم و احادیثِ ائمه معصومین است. «شرحِ حدیث جنود عقل و جهل»، مشتمل بر شش مقاله است که بلند ترین مقالات آن، ... قرار می دهد که از منظر امام خمینی هم برهان و هم شهود؛ هم عقل و هم نقل، می تواند انسان را به این باور و ناآرامیِ ... منطق کلی حاکم بر کتاب یادآور می شود که در اثر حکومت نفس، عقل در انسان، کم رنگ می شود و جنود شیطان بر وجود او حاکم می ... انسان، کم رنگ می شود و جنود شیطان بر وجود او حاکم می گردد عقل، احکام خود را از وحی دریافت می کند و نفس از شیطان، ...

صفحه 10 از 435 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >