تعداد 4348 مورد یافت شد

رهـرو مکتب تلفـیق (بررسی ارتباطات متقابل عقل، نقل و شهود از منظر امام خمینی)

رهـرو مکتب تلفـیق (بررسی ارتباطات متقابل عقل، نقل و شهود از منظر امام خمینی) □ مجتبی اعتمادی ... فلسفه، عرفان و تصوف را با محوریت بحث از ارتباطات متقابل عقل، نقل و شهود از منظر امام خمینی محل بررسی و تأمل قرار ... علوم اسلامی را با اندکی تسامح می توان ذیل سه روش نقلی، عقلی و شهودی رده بندی می نمود. این سه روش که به ترتیب، نقطه ... کوشد تا با اشاره به کیفیت به کارگیری منابع سه گانه شناخت (عقل، نقل و شهود) نزد این مکاتب، بر لزوم توجه به جریانی که در ... این نوشتار در بخش دوم، با محوریت بحث از ارتباطات متقابل عقل، نقل و شهود در آراء امام خمینی، اصول و مبانی مکتب تلفیق ...

نقش مصلحت نظام در فقه اسلامی

‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏‏نقش مصل بر دو نکته است: ‏ ‏‏1ـ مفهوم مصلحت و امکان درک آن توسط عقل؛ ‏ ‏‏2ـ ادلّه حجیت مصالح عامّه. ‏ ‏‏که بعد از بررسی ... آیا مصالح و مفاسد همان منافع و مضار است یا خیر؟ ‏ ‏‏آیا عقل بشر مناطات احکام شرعی را می تواند درک کند؟ ‏ ‏‏‎[[page ... بشر قادر به درک مناطات احکام عرفی و امضایی است؟ ‏ ‏‏آیا عقل بشر قادر به درک احکام ارشادی و عقلانی (مستقلات عقلیه) ... و امضایی است؟ ‏ ‏‏آیا عقل بشر قادر به درک احکام ارشادی و عقلانی (مستقلات عقلیه) است؟ ‏ ‏‏آیا دست رسی بشر به پاره ای ... عقل بشر قادر به درک احکام ارشادی و عقلانی (مستقلات عقلیه) است؟ ‏ ‏‏آیا دست رسی بشر به پاره ای از مناطات شرعی و ...

کرامت عرفانی انسان در اندیشه ملاصدرا و امام خمینی(س)

* قدرت الله قربانی؛ عضو هیئت ع فلسفی، انسان تنها موجودی است که به واسطه برخورداری از نعمت عقل و خرد، توانایی اندیشیدن دارد و درباره هستی خود و دیگر ... دو کمال را برای انسان اساسی تلقی می کند و به ملازمت و معیت عقل و وحی معتقد است؛ به عبارت دیگر، در نگاه ملاصدرا، وحی و ... و وحی معتقد است؛ به عبارت دیگر، در نگاه ملاصدرا، وحی و عقل کامل کننده یکدیگرند و انسانی که یکی از این دو را نداشته ... این دو را نداشته باشد، کامل نیست و حکمت و فلسفه ای که بر عقل سلیم استوار باشد، با شریعت ناسازگاری ندارد، زیرا مقصود ... تواند از وابستگی های مادی خارج شده، به تجرد کامل برسد و به عقل فعال متصل گردد. از سوی دیگر، ملاصدرا انسان را آمیخته ای ...

رابطه عقل و دین با زمان و مکان

‏‏رابطه عقل و دین با زمان و مکان‏ ‏‏محمّد جواد حیدری‏ ‏‏ ‏‏‎[[page ... که از ناحیۀ شریعت ارائه می شود، منافاتی با‏‎ ‎‏احکام صریح عقل نداشته باشد. چنین آیینی هیچگاه با گذشت زمان و‏‎ ... و احکام اسلامی، با فطرت و‏‎ ‎‏سرشت آدمی هماهنگ است و با عقل و دانش نیز مطابقت دارد.‏‎[1]‎ ‏‏علت اساسی فراموش شدن ... و علم، عقب نشینی فاحشی نموده اند، مخالفت‏‎ ‎‏صریح آنها با عقل و دانش است.‏ ‏‏اسلام، ملاک تکلیف را عقل قرار داده است و ... ‎‏صریح آنها با عقل و دانش است.‏ ‏‏اسلام، ملاک تکلیف را عقل قرار داده است و آن را در کنار کتاب و سنت،‏‎ ‎‏ ‏‏‎[[page ...

آماده باشید که وقت رفتن است

عقل می گوید بمان و عشق می گوید برو. عقل و عشق را، خدا آفریده ... می گوید بمان و عشق می گوید برو. عقل و عشق را، خدا آفریده تا وجود انسان در حیرت میان عقل و ... برو. عقل و عشق را، خدا آفریده تا وجود انسان در حیرت میان عقل و عشق معنا شود. در روز هشتم ذی الحجّه، یوم التّرویه، ...

در منظر امام، اخلاق یک حقیقت واحد است

در منظر امام، اخلاق یک حقیقت و مقدماتی چاپش در حال انجام است، کتابی به نام «شرح حدیث جنود عقل و جهل» است، ایشان آنجا کراراً دارند که برای متخلق شدن، ... و نبایدهاست، همان حُسن و قبحهاست، همان حُسن و قبح هایی که عقل ما به آن حکم می کند. ما عقلمان دو نوع ادراک دارد، یک هست ... همان حُسن و قبح هایی که عقل ما به آن حکم می کند. ما عقلمان دو نوع ادراک دارد، یک هست و نیست درک می کند که می شود ... و نیست درک می کند که می شود به آن جهان بینی گفت، به آن عقل نظری گفت و یک باید و نباید درک می کند و حُسن قبح درک می ... درک می کند و حُسن قبح درک می کند که باید آن را با عنوان عقل عملی یاد کرد. مرحوم آقای مطهری - رضوان الله - در کتاب ...

امام(س) موافق نبود کسی را به زور به بهشت ببرند

علی‌محمد حاضری با بیان اینکه " موجود می‌داند و هیچگونه مسأله‌ای را نمی‌خواهد با اجتهاد عقلی پاسخ گوید.این دیدگاه که دیدگاه سلفی‌گرایانه است، هم در ... شد.دیدگاه دوم که دیدگاه اصولی است، به دنبال فهم دین به کمک عقل نقاد است و در این دیدگاه عقل فقط به عنوان ابزاری برای ... است، به دنبال فهم دین به کمک عقل نقاد است و در این دیدگاه عقل فقط به عنوان ابزاری برای شناخت و تشخیص نص دینی به کار ... ابزاری برای شناخت و تشخیص نص دینی به کار نمی‌رود بلکه عقل ابزار معرفت‌شناسی در جهت کشف حقیقت و آشنایی با دنیاست که ... عنوان پایه و مبدا در نظر بگیرد و شرایط جدید را با توجه به عقل و مناسبات دنیای جدید پاسخ دهد. نماد عینی این تفکر در ...

زهد مبتنی بر شهوت مواهب آخرت و ترس از عذاب و زهد مبتنی بر رهایی از تعلق

کتاب شریف «شرح حدیث جنود عقل و جهل »، از آثار عرفانی امام است که به مجموعه ای از ... آیات قرآن کریم و احادیثِ ائمه معصومین است.«شرحِ حدیث جنود عقل و جهل»، مشتمل بر شش مقاله است که بلند ترین مقالات آن، ... لشگر است، به چه معناست؟شاید منظور این است که زهد از مظاهرِ عقل است؛ یعنی اگر فردی از موهبت عقل برخوردار شد و توانست عقل ... این است که زهد از مظاهرِ عقل است؛ یعنی اگر فردی از موهبت عقل برخوردار شد و توانست عقل خودرا شکوفا کند، به صفت زهد و ... عقل است؛ یعنی اگر فردی از موهبت عقل برخوردار شد و توانست عقل خودرا شکوفا کند، به صفت زهد و یا دیگر صفاتی که به منزله ...

عقلانیت، و رنگ خدایی اعتدال در منطق عرفانی ـ اخلاقی امام خمینی/عفت به مثابه اعتدال، و هتک به مثابه هم افراط و هم تفریط

آنچه که در پی می آید متن کامل اسلامی و رییس انجمن عرفان اسلامی در تفسیر «شرح حدیث جنود عقل و جهل» اثر عرفانی امام خمینی است. این درس گفتار در تفسیر ... این هفته را درباره ی مقصد چهاردهم از کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل در ادامه بخوانید.این بخش از اثر عرفانی جنود عقل و ... جنود عقل و جهل در ادامه بخوانید.این بخش از اثر عرفانی جنود عقل و جهل نه تنها برای علاقه مندان مباحث عرفانی، که برای ... معاصر می توانند به درکی از لایه های زیرین و منطق عرفانی ـ عقلانی امام خمینی در رویکردهای اجتماعی ـ سیاسی اش دست یابند ... و همچنان که اعتدال را به مثابه فضیلت و در شمار جنود الهی عقل جای می دهد؛ افراط و تفریط و هتک را به مثابه رذیلت در ...

عقل و درک ملاکات در روند زمان و مکان

مصاحبه با حجة الاسلام والمسلمین دکتر احمدی عقل و درک ملاکات در روند زمان و مکان  - عقل ... عقل و درک ملاکات در روند زمان و مکان  - عقل یکی از منابع استنباط احکام فقه اسلامی (به خصوص در‎ ... استنباط احکام فقه اسلامی (به خصوص در‎ ‎شیعه) است، حد و مرز عقل در استنباط احکام تا کجاست؟ گاهی وقتها‎ ‎مطرح می شود که ... در استنباط احکام تا کجاست؟ گاهی وقتها‎ ‎مطرح می شود که عقل در حد قاعدۀ ملازمه به کمک فقیه می آید که آن هم‎ ‎دایره ... ‎دایره اش در عمل خیلی محدود است، بعضی برای اینکه جایگاه عقل را از‎ ‎این فراتر ببرند، مسألۀ کشف ملاک احکام را توسط ...

صفحه 6 از 435 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >