تعداد 4 مورد یافت شد

منظور از این که امام فرمودند: "من شهادت می دهم دو رکعت نماز برای خدا نخوانده ام" چیست؟

پرسش: منظور از این که امام فرم برای خدا نخوانده ام" چیست؟ پاسخ: می دانیم که در عبادات، عمل باید به نیت خدا انجام شود، و مراد از آن برای درستی عمل و ... عمل باید به نیت خدا انجام شود، و مراد از آن برای درستی عمل و نیاز نداشتن به تکرار، در نزد فقیهان آن است که آن عمل ... عمل و نیاز نداشتن به تکرار، در نزد فقیهان آن است که آن عمل را برای خواست دیگری انجام ندهد، و اگر تمام یک عمل ـ ... که آن عمل را برای خواست دیگری انجام ندهد، و اگر تمام یک عمل ـ مانند نماز را ـ یا برخی از آن را برای نشان دادن به ... از آن را برای نشان دادن به دیگری و خواست او انجام دهد، این عمل باطل است، ولی اگر عمل را برای اطاعت از فرمان خداوند و یا ...

در روزهای آخر ماه شعبان و در آستانه ماه مبارک رمضان قرار داریم. ممنون می شویم اگر در آثار امام خمینی (ره) توصیه و نصیحتی اخلاقی به یادگار مانده، برای ...

با عرض سلام و تبریک پیشاپیش حل شهوات انسان است. توجه بکنید که‌‎ ‌‏ماه مبارک را به آدابش عمل بکنید یعنی آداب روحی اش. فقط دعا نباشد، دعا به معنای‌‎ ... منتها آنها احتیاج خودشان را فهمیده اند و دنبالش‌‎ ‌‏عمل کرده اند، و ما از باب اینکه حجاب داریم نتوانستیم بفهمیم ... اینکه حجاب داریم نتوانستیم بفهمیم و به تکالیف خودمان‌‎ ‌‏عمل نکردیم. امیدوارم که ان شاءالله این ماه مبارک رمضان به ... بودن به این است که بنابراین بگذارید که به تکالیف خدا عمل کنید. در این ماه‌‎ ‌‏مبارک دعا کنید که خدای تبارک و ... به اینکه در این خدمتی که‌‎ متکفل او هستید، مطابق رضای او عمل کنید. از خدا بخواهید که ما را از عنایت خودش‌‎ ‌‏محروم ...

چرا امام خمینی در ابتدای وصیت نامه به حدیث ثقلین اشاره فرمودند؟

‏ آغاز وضیت نامه به حدی این دو برای شما چه دستوری می ‌دهند و چه می‌ گویند، به همان عمل کنید.‏ ‏‏راه سعادت و نجات در گرو پیروی از قرآنی است که ... پیروی از قرآنی است که اهل بیت پیغمبر(ص) بیان کننده آن و در عمل به آن قرآن مجسم هستند، آنها قرآن گویا هستند، آنها تطبیق ... راه خدا را به ما نشان دهد. قرآنی که جدای از مفسران علمی و عملی آن باشد، به دلیل فهم نادرست و ... نمی تواند نجات دهنده ...

«آیا این حوض: مقام اتصال کثرت به وحدت است و اضمحلال قطرات در دریاست». منظور حضرت امام از این عبارت چیست؟

در ابتدا اشاره ای به بحث ک را تفسیر و تبیین می کنند، یا در مقام بیان و یا در مقام عمل و تحقق.‏ ‏‎‎‏اکنون این دو که در سیر نزول در عالم ملک ...