تعداد 5 مورد یافت شد

وجود پر برکت و متعهد

شهید عزیز محراب این جمعۀ ما از آن شخصیتهایی بود که اینجانب ...

میزان اعمال

بترس از آنکه اعمالی را که به خیال خودت عمل صالح است، از قبیل ...

مقصد نهایی معرفت الله است

تمام مقاصد انبیا، برگشتش به یک کلمه است و آن «معرفة اللَّه». ...

سالروز شهادت آیت الله اشرفی اصفهانی

شهید عزیز محراب این جمعۀ ما از آن شخصیتهایی بود که اینجانب ...

آزادی انتخابات موجب انتخاب صالحین

قهراً وقتی یک دولت صالح پیش آمد، مردم را آزاد می گذارند برای ...