تعداد 4930 مورد یافت شد

تمدن اسلامی، تمدن غرب تعامل یا تعارض

تمدن اسلامی، تمدن غرب تعامل یا تعارض* در خصوص تمدن اسلامی و تمدن مسیحی یا ... تعامل یا تعارض* در خصوص تمدن اسلامی و تمدن مسیحی یا تمدن غرب و تعاملات و تعارضات آنها و شناخت محورهای این تعامل و ... خیلی جدّی و فرازهایی اصلی در تاریخ تمدن اسلامی و تمدن غرب است. فرازهایی را هم می شود شناسایی کرد که پیروزی با طرف ... صورت گرفت که در واقع ابزار علم از جوامع اسلامی به جوامع غربی منتقل شد و به اعتقاد بنده، ذهنیت عمومی که پیرامون اسلام ... است تا موضوعات دیگر. ریشه های تعارض بین دو تمدن اسلامی و غربی تعارضاتی که عرض کردم، باعث شده که وقتی ما به غرب نگاه ...

دیدگاه امام خمینی درباره غرب و تمدن غربی، راهکارهای مبارزه و نحوۀ برخورد با آن

دیدگاه امام خمینی درباره غرب و تمدن غربی، راهکارهای مبارزه و نحوۀ برخورد با آن * ... امام خمینی درباره غرب و تمدن غربی، راهکارهای مبارزه و نحوۀ برخورد با آن * عادل ... إن شاالله.[1] ما با مبارزۀ قدرتمندانۀ خود با استعمارگران غربی به سرکردگی امریکا و صهیونیزم واسرائیل، مخالفت خود را با ... اعلام می داریم.[2] اگر در میان معلمان ما گرایشات وتمایلات غربی و شرقی پیدا شود کشورمان یا بسوی شرق خواهد رفت و یا بسوی ... و شرقی پیدا شود کشورمان یا بسوی شرق خواهد رفت و یا بسوی غرب؛ و از محتوای جمهوری اسلامی که شعار آن نه شرقی و نه غربی ...

هزارۀ غربی و انقلاب اسلامی: راهبردی برای تفوق یا فرصتی برای معرفت شناسی؟

هزارۀ غربی و انقلاب اسلامی: راهبردی برای تفوق یا فرصتی برای معرفت ... (هزاره سوم میلادی و سال 2000) را یک استعاره و یک استراتژی غربی برای تفوق طلبی و فراگیر کردن ارزشها و تمدن خود در جهان ... استراتژی مشخصی را دنبال کرد: از آنجا که استعاره «هزاره» غربی دلالتهای دینی دارد نگاهی نقادانه به مسیحیت غربی و ... «هزاره» غربی دلالتهای دینی دارد نگاهی نقادانه به مسیحیت غربی و انحرافهایی که در تاریخ غرب در مسیحیت و الهیات آن ... دارد نگاهی نقادانه به مسیحیت غربی و انحرافهایی که در تاریخ غرب در مسیحیت و الهیات آن ایجاد شده است می تواند دستمایه یک ...

سخنان رییس جلسه آقای دکتر علی الشامی

سخنان رییس جلسه آقای دکتر علی ایران، تفاوت موجود میان دیدگاه امام خمینی(ره) نسبت به غرب و استکبار را با دیدگاه دیگر علما، نشان داد. از ابتدای ... قرار داشتند که از یک سو، همکاری و استفاده از تمدن و فرهنگ غرب را اجتناب ناپذیر می دیدند و از سوی دیگر، رویارویی و ... و از سوی دیگر، رویارویی و جلوگیری از سلطۀ فرهنگی – اجتماعی غرب بر جهان اسلام را ضروری می دانستند و این امر موجب شده بود ... استقلال و خوداتکایی، تغییرات عمده ای در روابط یکسویه با غرب ایجاد کرد و راههایی را که سردمداران غرب همواره برای بسته ... در روابط یکسویه با غرب ایجاد کرد و راههایی را که سردمداران غرب همواره برای بسته نگهداشتن آن تلاش می کردند، به روی ملتها ...

گروهی از کارگران و کارمندان چاپخانة 17 شهریور، کارکنان صنایع دفاع ملی و پرسنل انبارهای نیروی هوایی و قصر فیروزه، پرسنل سپاه پاسداران اصفهان کمیتة ...

گروهی از کارگران و کارمندان چ در این دیدار امام خمینی با اشاره به توطئه‏های قدرت‏های غربی و روشنفکران غرب‏زده در مورد خودباخته کردن ملت‏ها در ... امام خمینی با اشاره به توطئه‏های قدرت‏های غربی و روشنفکران غرب‏زده در مورد خودباخته کردن ملت‏ها در برابر غرب فرمودند: ... و روشنفکران غرب‏زده در مورد خودباخته کردن ملت‏ها در برابر غرب فرمودند: «ما باورمان آمده بود ـ یا بسیاری از ما ـ که غرب ... غرب فرمودند: «ما باورمان آمده بود ـ یا بسیاری از ما ـ که غرب یک نژاد برتر است... این طرز فکر ما را آن طور عقب نشانده ...

غرب از نگاه امام خمینى(س)

برای شناختن خود و زمان و مکانی قرار داریم، ناگزیر از شناخت اصول و ریشه‌های بنیادین تفکر غربی هستیم. چه اینکه در قرون اخیر بسیاری از تحولات و مسائلی ... و مسائلی که بر جامعه ما وارد شده است، حاصل تأثیرحضور غربیان و به تبع آن تأثیر تفکر و اندیشه آنها بر متفکران و ... برای مسلمانان، در سخنان و آراء خویش، زوایای گوناگون عالم غربی را به دقت کاویده است و حاصل این شناخت عمیق را در اختیار ... آله و سلم گذارده است. آنچه در پی می‌آید، نتیجه کاوش مفهوم غرب و غرب شناسی در بیست و دو جلد صحیفه امام خمینی(س) به ... سلم گذارده است. آنچه در پی می‌آید، نتیجه کاوش مفهوم غرب و غرب شناسی در بیست و دو جلد صحیفه امام خمینی(س) به عنوان ...

حکم تاریخی امام خمینی دربارۀ سلمان رشدی ، نظرها، واکنشها، پیامدها و ریشه ها

حکم تاریخی امام خمینی دربارۀ س در عکس العمل انفعالی، اولین واکنشی که از سوی برخی محافل غربی مطرح گردید، بحث از امکان توبه رشدی بود. با این توجیه که ... مسلمین مکلّفند که به او بپردازند. وقتی برای بار دوم تیر غربیها به سنگ خورد، تصمیم به احضار سفیران خود از جمهوری ... سفرای بازار مشترک، تهران را ترک کردند. این اقدام دولتهای غربی با عکس العمل های متفاوتی در داخل کشور مواجه شد و برخی ... اما مواضع حضرت امام محکمتر از بارِ پیش بود و همه دولتهای غربی را در این اقدام مورد تحقیر قرار دادند و فرمودند که ... جمهوری اسلامی ایران گذاشت، به عنوان معضلات تعمیق رابطه با غرب، موارد متعددی بود از جمله مقولۀ سلمان رشدی در دور اول ...

شرق و غرب وجود از منظر امام خمینی(س)

شرق و غرب وجود از منظر امام خمینی(س) اکبر جباری[1] خلاصه ... جباری[1] خلاصه مقاله مقاله به بررسی مفهوم شرق و غرب در مباحث حکما و عرفای اسلامی می پردازد و ضمن توضیح معانی ... عرفا و حکما مشرق جغرافیایی مظهر «نور» و «صورت» در حالیکه مغرب بیانگر، «ظلمت» و «ماده» است. چنین نگاهی به شرق و غرب ... مغرب بیانگر، «ظلمت» و «ماده» است. چنین نگاهی به شرق و غرب وجود در تلقی و آثار امام خمینی(س) نیز به چشم می خورد. ... که در مباحث پیش بود ـ بر ابعاد سیاسی و اجتماعی شرق و غرب نیز تأکید می گردد. امام از غربت مضاعف انسانی سخن می گفت ...

اهمیت و لزوم انقلاب فرهنگى در دانشگاهها

در اولین سالروز تأسیس ستاد انق مبادا دانشگاه یک یک دانشگاه اسلامی بشود تا اینکه دست شرق و غرب تا ابد از دانشگاه کوتاه بشود... ما می‏خواهیم که دانشگاهی ... که دانشگاهی باشد که ملت ما را مستقل و غیروابسته به شرق و غرب درست بکند...». بخش هایی از سخنان حضرت امام در روز 23 ... را مى‏کند. و چنانچه دانشگاه در اختیار چپاولگرهاى شرق و غرب باشد، کشور در اختیار آنهاست. آن قدرى که دانشگاه هدف بوده ... دانشگاه هست. و آنها دانشگاهیها را با آن تربیت شرقى یا غربى وارد در صحنه مى‏خواستند بکنند. و روحانیون را، از باب ... مى‏تواند در دست آنها باشد، یکى را تربیت خارجى و شرقى و غربى بکنند و به صحنه بیاورند و یکى دیگر را، که تربیتش در دست ...

مصیبت زدگی نتیجه غربزدگی است

پرتال امام خمینی(س): غربزدگی چیست؟ و غربزده کیست؟ در تعریفی ساده غربزده کسی است ... امام خمینی(س): غربزدگی چیست؟ و غربزده کیست؟ در تعریفی ساده غربزده کسی است که به تمدن و ... امام خمینی(س): غربزدگی چیست؟ و غربزده کیست؟ در تعریفی ساده غربزده کسی است که به تمدن و فرهنگ و دستاوردهای گوناگون غرب ... غربزده کسی است که به تمدن و فرهنگ و دستاوردهای گوناگون غرب دلبسته و علاقمند است و می‌کوشد که زندگی خود و جامعه خود ... است و می‌کوشد که زندگی خود و جامعه خود را نیز به شکل فرهنگ غرب اداره کند و آفت غربزدگی نیز تضعیف دین و ایمان و کمرنگ ...

صفحه 1 از 493 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >