تعداد 737 مورد یافت شد

باده ی عشق[136]

من خراباتیم، از من سُخن یار م جهاندیده و هُشیار مخواه[1]19 دی‌ 13651- آقای مردانی، این غزل را تضمین کرده است، واپسین بند آن چنین است:نام جانبخش ...

مِی چاره ساز

ساقی‌! به روی‌ من درِ میخانه کنبرگ صبوح ساز و، قدح پر شراب کن.خواجه ی شیراز نیز، دو غزل با مطلعهای زیر دارد:صبح است، ساقیا! قدحی پر شراب کندور ...

جامه دران

من خواستار جام می‌ از دست دلب چشم مست و می صاف بی غشم.2- آقای مردانی با تضمین غزل «جامه دران» مخمّسی ساخته با مطلع زیر:تا از حریر عشق، ... و فراقش مخیّرم ...آقای جعفر روئیا در اقتفاء به جامه دران غزلی ساخته با مطلع زیر:باشد هوای کوی تو، مستانه در سرمیک دم ...

یاد دوست

یاد روزی‌ که به عشق تو گرفتار کار شدم.2- در دستنوشته ی دیگر: «... خم کرده قدم»3- در این غزل بطور موشّح مرتب از حروف سرآغاز مصراعهای مقطع تا مطلع، ...

نهانخانه ی اسرار

بر در میکده، از روی‌ نیاز آمد نیاز آمده‌ام[1]فروردین 13641- جناب آقای محمد علی مردانی، غزل «نهانخانه ی اسرار» را تضمین نموده است؛ بند چهارم آن ...

خِرقه ی فقر

بر در میکده‌ام دست‌فشان خواهی اجازه دهند از ایشان محافظت شود، معظَمٌ له در پاسخ این غزل شورانگیز و عارفانه را، بر حاشیه ی برگه ی گزارش، مرقوم می ...

لذّت عشق

لذّت عشق تو را، جز عاشق محزون ندانداسفند 13651- جناب آقای محمدعلی مردانی، با تضمین این غزل مخمّسی ساخته اند که با بند زیر پایان پذیرفته است:خوش تر ...

بهار

بهار آمد که غم از جان برد، غم عشاق گو: خمار از صحنه بیرون شد.فروردین 13661- مولانا، دو غزل با مطلعهای زیر دارد:بهار آمد، بهار آمد، بهار مشکبار ...

محفل دلسوختگان

عاشم، عاشق و، جز وصل تو درمان اصرار مجّدانه ی سرکار خانم فاطمه طباطبایی، بر بالای این غزل مرقوم فرموده اند: «باز هم شعر خواستی، باز هم شعر؟ این ...

مذهب رندان

آنکه دل بگسلد از هر دو جهان، 13631- شاعر معاصر، جناب آقای محمدعلی مردانی، با تضمین غزل «مذهب رندان» مخمّسی پرداخته است که بند نخست آن چنین ...

صفحه 7 از 74 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >