تعداد 2 مورد یافت شد

پیام به ملت ایران (تجلیل از رزمندگان اسلام و تبریک فتح خرمشهر)

امام خمینی در پیامی به ملت ایران ضمن تبریک فتح خرمشهر از ...

پیام تشکر به آقاى سید عبدالله شیرازى (تبریک فتح خرمشهر)

امام خمینی در پاسخ به تلگراف تبریک آیت الله شیرازی به مناسبت ...