تعداد 4 مورد یافت شد

فتح خرمشهر به روایت خاطرات

اسیر عراقی: در خرمشهر صحنه ‏‏ای دیدم که یادم نمی ‏‏رود؛ ...

ماجرای احوالپرسی امام (س) از احمد متوسلیان

پس از فتح خرمشهر مقرر شد تا کادرهای اصلی و فرماندهی تیپ 27 ...

تأکید امام بر روی اسم اروند رود

اصل اسلامیت نظام و سیاست نه شرقی و نه غربی از اصول ...

نقش فرماندهی امام در تنگناهای جنگ

‏‏بعد از نصرت و پیروزی که خداوند متعال در نبرد طریق القدس ...