تعداد 242 مورد یافت شد

حکم تاریخی امام خمینی دربارۀ سلمان رشدی ، نظرها، واکنشها، پیامدها و ریشه ها

حکم تاریخی امام خمینی دربارۀ س دولت آبادی درخواست نماییم بحث را با اشاره ای به پیشینه فتوای حضرت امام آغاز نمایند. فیروز دولت آبادی بسم الله ... و رسول خدا و اهل بیت ایشان اسائۀ ادب نموده بود صادر، و فتوای قتل او و ناشرین مطلع از محتوای کتاب او را اعلام ... توهین به مقدسات مسلمین را ننماید. در کمتر از چند ساعت این فتوا همچون بمبی در اقصاء نقاط عالم منفجر گردید و به یکباره ... چارچوبهای جاری در روابط بین الملل تلّقی کرده بودند. این فتوا دقیقاً نشان داد که حضرت امام و جمهوری اسلامی ایران به ... اعلام کردند ما به دستاورد قابل ملاحظه ای در خصوص لغو فتوا نرسیدیم. در همین دور هم حضرت آیت الله خامنه ای یک ...

سخنرانی آیت الله موسوی اردبیلی

آیت الله موسوی اردبیلی الحم ابوخالد می گوید نمی شود تملک کرد. علامه در تذکره فتوا داده (در بحث از معدن نمک) که معدن ظاهره را نمی شود تملک ... که معدن ظاهره را نمی شود تملک کرد. دیگران هم گفته اند. فتوای امام(س) مربوط به تمام معادن است. چون در فتوایشان «معدن ... هم گفته اند. فتوای امام(س) مربوط به تمام معادن است. چون در فتوایشان «معدن ظاهره» نبود. این استخراجی بود، منتهی کم عمق، ... نبود. این استخراجی بود، منتهی کم عمق، نیمه عمیق. اگر این فتوا با فتوای تحریر - فرض کنید - یا توضیح المسائل تطبیق ... این استخراجی بود، منتهی کم عمق، نیمه عمیق. اگر این فتوا با فتوای تحریر - فرض کنید - یا توضیح المسائل تطبیق نکند، چه ...

تبیین فقهی ثابت و متغیر در شریعت اسلام

تبیین فقهی ثابت و متغیر در در کتاب و سنّت وجود دارد، به دست می آورد و آن را در قالب فتوا بیان می کند. ج ـ مرحلۀ صدور و اجرای حکم، در این مرحله ... را به خود جلب می کند این است که چرا جامعۀ اسلامی علاوه بر فتوای فقیه، به حکمِ حاکم اسلامی نیز نیاز دارد[18] و چگونه ... تشریعی را تأمین می کند؟ برای پاسخِ سؤال مذکور، تحلیل حقیقت فتوا و حکم، بیش از هر مطلبی، ضروری به نظر می رسد. لذا، به ... و حکم، بیش از هر مطلبی، ضروری به نظر می رسد. لذا، به تحلیل فتوا و حکم می پردازیم تا بدین وسیله احکام متغیّر، از دیدگاه ... که در زمینۀ احکام متغیر، نیاز به تبیین دارد. مسألۀ «حکم و فتوا» می باشد. 1 ـ 2 ـ تحلیل فتوی: فتوا عبارت است از حکم ...

حفظ اندیشه امام خمینی از تحریف

حفظ اندیشه امام خمینی از تحریف به حلّیت موسیقی در فضای فرهنگی جدید با محتوا و کلام جدید فتوا دادند و خود در جلسه ای که سرود «شهید مطهر» به طور زنده ... گردید، حضور یافتند. بنابراین درک شرایط زمانی و مکانی صدور فتوا، موجب می شود شائبه تناقض در فتوا از بین برود و احیاناً ... شرایط زمانی و مکانی صدور فتوا، موجب می شود شائبه تناقض در فتوا از بین برود و احیاناً فلسفه حکم و فتوا نیز روشن ... شود شائبه تناقض در فتوا از بین برود و احیاناً فلسفه حکم و فتوا نیز روشن گردد. نوعی دیگر از تحریف، تقطیع سخن امام(ره) ...

میزگرد جایگاه کرامت در فقه

جایگاه کرامت در فقه با حضور: که مجتهد می کند باید در مقام افتاء ملاحظه کند آیا این فتوا مطابق عدالت اجتماعی است یا بر خلاف عدالت اجتماعی است، ... عدالت اجتماعی است یا بر خلاف عدالت اجتماعی است، اگر یک فتوایی بر خلاف عدالت اجتماعی باشد پذیرفتن آن مشکل است، چرا ... گوییم استفاده حرام از آن نکنید و لذا ایشان جرأت دادن این فتوا را داشت؛ این خودش تقواست، یکی از ممیزات تقوا این است که ... می گوید محقق اردبیلی با آن تقوا جایی که به نظرش می رسید فتوا می داد. یکی از اساتید و مراجع بسیار بزرگ نجف در بحث ... که اهل کتاب نجس نیست من یادم می آید خدمتشان گفتم پس دیگر فتوایتان را عوض می کنید؟ گفت نه حساب درس جداست، نباید اینطور ...

بررسی سیر تکوینی مضمون و اندیشۀ تشبیه در تعزیه

بررسی سیر تکوینی مضمون و اندیش دادند. آن حضرت با انتخاب که برگرفته از تفکر شیعی و منطق فتوا و استنباط بود بر آزادی عمل در این امر مهر تأیید زدند، ... بدون آنکه آن فرد شیطان و یا یک فرد مقدس به حساب آید، چون فتوا این اجازه را به او می دهد که در اشکالی نظیر اعمال ... به سبب پیروی از دیدگاه اشعری نادیده انگاشته شد، ولی به سبب فتوا و حضور مجتهد اسلامی و استنباط از موازین شرعی در مذهب ... ای تشبیه را قبول نداشتند، آنها اگر چه بر مبنای اندیشه شیعی فتوا می دادند ولی در این مبحث هنوز کمال گرایی مطلق را تبلیغ ... آن امام محشور خواهد شد». (تعزیه شعائر آیینی، 1979، ص 102) فتوا و دیدگاه او از این مرز نیز فراتر می رود و در ادامه ...

انقلاب اسلامی و نظم نوین جهانی اسلام

انقلاب اسلامی و نظم نوین جهانی مقدس در مسأله سلمان رشدی بوجود آمد. در این جریان تحت تأثیر فتوای امام حرکتی در سطح جهانی به راه افتاد. در نسل های آتی، ... امام حرکتی در سطح جهانی به راه افتاد. در نسل های آتی، این فتوا به عنوان رویدادی نگریسته خواهد شد که تولد یک نظم جهانی ... نیز وجود داشت که نه تنها خواستار توقیف کتاب شد، بلکه با فتوایی، حکم قتل نویسندۀ آن را صادر نمود. عکس العمل ناگهانی ... نمود. عکس العمل ناگهانی قدرتها و متفکران غربی نسبت به این فتوا در این معنا کاملاً قابل درک است که این فتوا نظم نوین ... نسبت به این فتوا در این معنا کاملاً قابل درک است که این فتوا نظم نوین جهانی را زیر سؤال برده و حقیقتاً آن را به ...

مصاحبه با آیة الله محمد یزدی

مصاحبه با آیة الله محمد یزدی اینگونه مسائل توضیح بفرمایید. این مسأله به فرق بین حکم و فتوا مربوط است. حکم حاکم در حکومت و حاکمیت، همیشه دایر مدار ... و در حاکمیت جایی است که حکم روی آن می آید و حکم غیر از فتوا است و به همین دلیل در مسأله سلمان رشدی اختلاف شدیدی پیش ... در مسأله سلمان رشدی اختلاف شدیدی پیش آمد که حکم است یا فتوا؟ اگر حکم حکومتی باشد که مصلحت در آن معنایی ندارد و حکم ... در آن معنایی ندارد و حکم ارتداد باید انجام گیرد، اما اگر فتوا باشد، معنای آن، این است که این حکم باید اجرا شود، ولی ... است. در موارد مصلحت باید بر اساس حکم حکومتی عمل کرد، اما فتوا منحصراً بیان حکم الله است. حال اگر این حکم الله قابل ...

مصاحبه با آیت الله آذری قمی

مصاحبه با آیت الله آذری قمی حالا اگر بخواهم مثال بزنم مثلاً در زمان سابق نوعاً فقها، فتوایی داده اند که احتکار در شش چیز است یا هفت چیز. بعضیها ... چیز یا هفت چیز است، بکله باید ببینیم که مدرک علما در این فتوا که می داده اند، چه بوده است و طبق آن ضوابطی که آنها ... چه بوده است و طبق آن ضوابطی که آنها داشته اند، ما حالا فتوا بدهیم. ممکن است آن ضوابط الان نتیجۀ دیگری بدهد. مثلاً ... است که هر چه را که زمان می پسندد و مکان می پسندد ما آن جور فتوا بدهیم؛ یعنی خودمان را، فقه مان را بر آنها تطبیق بدهیم، ... عرض کنم که به این مسائل هیچ توجه نمی کردیم چون ما آن موقع فتوایی که می دادیم در داخل اتاق خودمان می نشستیم و بعد سر و ...

حقوق و تکالیف زن و شوهر از دیدگاه حضرت امام خمینی «س»

حقوق و تکالیف زن و شوهر از دید زنان چیست؟ برای پاسخ به این سؤال: گروه اول، اعراض از فتوا تفسیر نموده و آنچه را که در تحریرالوسیله ذکر شده، متعلق ... این نشان از آن دارد که ایشان تغییر احکام اسلامی و اعراض از فتوا نظرشان نبوده، چه در آن صورت ارجاع موضوع به مجمع تشخیص ... کتبی موجود نمی باشد؛ بنابراین نظریه گروه اول مبنی بر تغییر فتوا رد خواهد شد. این صاحبنظران در کندوکاو خطابه ها و ... را در مقابل «قانون کلی» مطرح و به جامعه القا نمایند. در فتوای مذکور که «اجازۀ خروج از منزل» به عنوان یکی از وظایف زن ... اجازۀ همسران خود» را نمی دیدند و همچنین اعراض و تغییر در فتوا مد نظرشان نبوده که بطلان آن از مجمع محترم تشخیص مصلحت ...

صفحه 1 از 25 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >