تعداد 1023 مورد یافت شد

وظیفة مقلّد در صورت تغییر رای مرجع تقلید

آنچه گفته شد، مربو نمی‌گوییم] تا گفته شود: مستند مقلد در مطلق احکام، فتوای مجتهد است که به حسب بنای ‎ ‎عقلا نسبت به تکالیف خود، ... زیرا مستند مقلد در عمل، اصول حکمی ‎ ‎نیست بلکه مستند او فتوای مجتهد است که نسبت به حکم خدا اماره ‎ ‎محسوب می‌شود. ... با دقت در ادله معلوم ‎ ‎می‌شود، عقلا تنها به این خاطر به فتوای مجتهد عمل می‌کنند که در آن ‎ ‎احتمال خلاف نمی‌دهند و ... ‎ ‎نمی‌شود، پس چرا برای مجتهد جایز است نسبت به مقلدین خود فتوایی ‎ ‎بدهد که مستند به اصل باشد، در صورتی که ادله اصول ... که خودش می‌تواند به آن عمل کند، جایز است ‎ ‎که در این خصوص فتوا بدهد. و همان‌گونه که در صورت وجود اماره ‎ ‎بر حکم کلی ...

عده نگه داشتن برای خانمی که رحم خود را در آورده است و یا به هر دلیل امکان بارداری ندارد، واجب است یا خیر؟

توضیحات کارشناس: عده گرفتن از خمینی (س) مطابق استفتائات ذیل صراحتا به وجوب عده بر اینان فتوا داده و چنین فرموده‌اند: س: 62‌- زنهائى که عمل مى‌کنند ...

هویت اسلامی

احتمالاً قضیۀ مبارزه با حجاب علیه و آله و‏‎ ‎‏سلم ـ توهین کند و اجماع فق های مسلمین فتوا به اعدام آن می دهند، خلاف آزادی است!‏‎ ‎‏راستی چرا دنیا ...

حکم حضرت امام در باره بنی صدر که منکر ولایت فقیه شد، چه بود؟

پرتال امام خمینی(ره): حجت‌الاس شود و بنی‌صدر را ترور کند. من در پاسخ به او گفتم که از فتوا معذورم و قاضی هم نیستم و اصرار آیت‌الله قدوسی نیز ...

پایه های مشروعیت حاکم در زمان غیبت، از دیدگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی چیست؟

«مشروعیت» در اندیشه سیاسی به م عصر غیبت ولی امر و سلطان عصر نایبان عالمآن حضرت واجد شرایط فتوا و قضا هستند. جانشینان آن حضرت در اجرای مناسبات و مسائل ...

مردی که به تعبیر امام به تنهایی بیست نفر بود

پرتال امام خمینی(س): بنیانگذار و چریک همه جانبه سازمان مجاهدین خلق بودم. بعد هم در نقل فتوا با عراقی و لاجوردی و عسکراولادی مقابل آن ها قرار گرفتیم ... به آن ها وارد آمد. زمانی که در اوین بودیم، علما نقل فتوا را مطرح کردند که مارکسیست ها نجس اند و مسلمان ها باید ... آمدند، آن ها سد راهشان بودند و در سال 55 وقتی هم که نقل فتوا داده شد، در اوین با عراقی و ... خدمت علما بودیم که ... بودیم که اینجا راه جدیدی شروع شد. در اوین وقتی آقایان نقل فتوا کردند، یک جلسه گذاشتیم و دور هم در اتاق بند دو زندان ... و چند نفر دیگر حضور داشتیم. آنجا این بحث مطرح شد که نقل فتوایی که علما داده اند موجب می شود که بایکوت کنند، درگیر ...

تبیین فقهی ثابت و متغیر در شریعت اسلام

‏‏تبیین فقهی ثابت و متغی کتاب و سنّت وجود دارد،‏‎ ‎‏به دست می آورد و آن را در قالب فتوا بیان می کند.‏ ‏‏ج ـ مرحلۀ صدور و اجرای حکم، در این ... به خود‏‎ ‎‏جلب می کند این است که چرا جامعۀ اسلامی علاوه بر فتوای فقیه، به حکمِ‏‎ ‎‏حاکم اسلامی نیز نیاز دارد‏‎[18]‎‏ و ... را تأمین می کند؟ برای پاسخِ‏‎ ‎‏سؤال مذکور، تحلیل حقیقت فتوا و حکم، بیش از هر مطلبی، ضروری به‏‏ ‏‏نظر‏‎ ‎‏می رسد. ... از هر مطلبی، ضروری به‏‏ ‏‏نظر‏‎ ‎‏می رسد. لذا، به تحلیل فتوا و حکم می پردازیم تا بدین وسیله احکام متغیّر، از‏‎ ... به تبیین دارد. مسألۀ «حکم و‏‎ ‎ ‏‏ ‏‏‎[[page 22]]‎‏ ‏ ‏‏فتوا» می باشد.‏ ‏‏1 ـ 2 ـ تحلیل فتوی:‏ ‏‏فتوا عبارت است از ...

انواع و اقسام اجتهاد

انواع و اقسام اجتهاد علی رفیع مگر از طریق ملازمات علم اصول. ثالثاً: قابلیت مدرک بودن در فتوا را دارا نیست. رابعاً: در اصل مدارک بودن شرعی آن حتی ... توان آن را در موارد اعتبار، مدرکی جهت حجّتهای شامل، برای فتوا قرار داد. دو. اجتهاد اصولی، یعنی فعالیت مبتنی بر دو ... صاحب و رئیس آن مذهب، نصّ خاصّی دربارۀ آنها نرسیده است و فتوایی در آن موارد صادر نکرده است. به عبارتی دیگر مجتهد ... پردازد، اما فقط در مواردی که پیشوای پیش از او در آن مورد فتوایی صادر نکرده باشد و در موردی که صاحب مذهب فتوایی صادر ... در آن مورد فتوایی صادر نکرده باشد و در موردی که صاحب مذهب فتوایی صادر کرده است، مقید به فتوای اوست و بر خلاف او نمی ...

ماهیت و آثار فقهی سرپیچی از احکام حکومتی

‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏ماهیت و آثا تعریف حکم حکومتی‏ ‏‏برخی از فقها به تعریف حکم در مقابل فتوا که هر دو از فقیه جامع شرایط معین صادر می شود، پرداخته ... صاحب جواهر ضمن بحثی درباره نقض حکم حاکم، به مقایسه حکم و فتواپرداخته و طی آن تعریفی از حکم ارائه می دهد. وی پس از ... تعریفی از حکم ارائه می دهد. وی پس از اظهار نظر درباره نقض فتوا به فتوا، فتوا به حکم، حکم به فتوا و حکم به حکم (چهار ... از حکم ارائه می دهد. وی پس از اظهار نظر درباره نقض فتوا به فتوا، فتوا به حکم، حکم به فتوا و حکم به حکم (چهار صورت)، می ... ارائه می دهد. وی پس از اظهار نظر درباره نقض فتوا به فتوا، فتوا به حکم، حکم به فتوا و حکم به حکم (چهار صورت)، می گوید: ...

مرجعیت و رهبری «تفکیک یا وحدت؟» نظرگاه امام خمینی کدام است؟

مرجعیت و رهبری «تفکیک یا وحدت؟ و بیان احکام، آنهم در بخشی از فروعات احکام دینی نبوده بلکه فتوا دادن تنها شأنی از شئونات ولایت فقیه و مرجعیت به معنای ... عینی و عملی پیدا کند. هنوز دشمن درگیر ضربه ای است که از فتوای ارتداد سلمان رشدی خورده است. دشمن از این هراس دارد که ... فقیه وجود دارد _ وقتی که یک فقیهی شرایط مقرّر شرعی را برای فتوا دادن کسب نمود و در مقام مرجعیت قرار گرفت موظف به ... مقام مرجعیت قرار گرفت موظف به رسالتها و وظایفی می شود که فتوا و بیان احکام تنها یکی از این وظایف است و حوزۀ اختیارات ... این منصب وظایفی را بر عهده دارد که دامنۀ آن بسیار فراتر از فتوا دادن است. همان وظایفی که بفرمودۀ حضرت امام خمینی و ...

صفحه 10 از 103 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >