تعداد 5190 مورد یافت شد

آرمان بسیج و بسیج آرمانی از منظر امام خمینی(س)

آرمان بسیج و بسیج آرمانی از من خمینی(س) محمد حسین جمشیدی[1] خلاصه مقاله اندیشه و فرهنگ، بنیان و اساس هر اجتماع انسانی را تشکیل می دهند و ... می دهند و تفاوت جوامع بشری به تفاوت در اندیشه، نگرش و فرهنگ آنها باز می گردد. نشان جامعۀ سالم، اندیشۀ متعالی و ... و فرهنگ آنها باز می گردد. نشان جامعۀ سالم، اندیشۀ متعالی و فرهنگ سالم و علامت جامعۀ بیمار و منحط، اندیشۀ راکد و فرهنگ ... و فرهنگ سالم و علامت جامعۀ بیمار و منحط، اندیشۀ راکد و فرهنگ آشفته و بیمار است. بسیج که از لحاظ لغوی از عناصر ... ـ قرار می گیرد. بستر و کارمایۀ اصلی بسیج، اندیشه و تفکر و فرهنگ بسیجی است. اندیشه و تفکر بسیجی نیز محصول عقل انسان ...

تهاجم فرهنگی، راههای نفوذ و شیوه مقابله با آن

‏‏تهاجم فرهنگی؛ راههای نفوذ و شیوه های مقابله با ... الرحیم‏ ‏‏مقدمه: ‏ ‏‏بحث تهاجم فرهنگی، از مباحثی است که در جامعه کنونی ما دارای اهمیت بسیار ... ما دارای اهمیت بسیار زیادی برای بررسی و توجه است. تهاجم فرهنگی علی رغم بحثها، میزگردها، کنفرانسها و ... زیادی که در ... بررسی تاریخی مشاهده می شود که «تهاجم فرهنگی» پدیده ای تازه تولد و مفهومی نو ساخته نیست و ... مفهومی نو ساخته نیست و عمری به نسبت عمر بشری دارد؛ چرا که فرهنگ زاییدۀ افعال و افکار انسانی است که در قوالب مختلف ...

مبانی و اصول فرهنگ اصیل اسلامی

‏‏مبانی و اصول فرهنگ اصیل اسلامی‏‏ ‏ ‏‏ خانم سکینه ... ‏ ‏‏تحولّات اخیر جهان و تهاجم فرهنگی‏ ‏‏قبل از پرداختن به اصل موضوع مورد بحث ... از پرداختن به اصل موضوع مورد بحث و مبانی و اصول فرهنگ اصیل اسلامی از دیدگاه امام(ره)، لازم است اشاره ای به ... کنونی جهان بشود: ‏ ‏‏تحولات سیاسی،اقتصادی، فرهنگی جهان، در این زمان بسیار حساس، بدون شک با تحولّات ... ها و ایست ها و از همه مهمتر پیدایش و ظهور جنبش های اسلامی، فرهنگی و آزادیخواهی بدون تردید با پیروزی انقلاب و شکست قدرت ...

آرمان بسیج و بسیج آرمانی از منظر امام خمینی(س)

‏‏ ‏ ‏& ‏ ‏‏خلاصه مقاله ‏ ‏‏اندیشه و فرهنگ، بنیان و اساس هر اجتماع انسانی را تشکیل می دهند ... ‎‏تفاوت جوامع بشری به تفاوت در اندیشه، نگرش و فرهنگ آنها باز می گردد.‏‎ ‎‏نشان جامعۀ سالم، ... گردد.‏‎ ‎‏نشان جامعۀ سالم، اندیشۀ متعالی و فرهنگ سالم و علامت جامعۀ بیمار و‏‎ ‎‏منحط، ... جامعۀ بیمار و‏‎ ‎‏منحط، اندیشۀ راکد و فرهنگ آشفته و بیمار است.‏ ‏‏بسیج که از لحاظ ... ‎‏بستر و کارمایۀ اصلی بسیج، اندیشه و تفکر و فرهنگ بسیجی است. ‏ ‏‏اندیشه و تفکر بسیجی نیز ...

صـدور انـقـلاب؛ مواضـع پیرامون آن و سـیرۀ امام خمینی

صـدور انـقـلاب؛ مواضـع پیرامون اهمیت می یابند و تبلیغ می شوند، معمولاً هر نظام سیاسی ـ فرهنـگی قدرتمند با اهداف و شیوه های گوناگونی در گسترش آنچه ... اش به این دلیل است که برخی ملت ها با توجه به شرایط خاص فرهنگی ـ اعتقادی و واقعیت های جوامع خویش خواهان تغییر و تحول ... اندیشه های چپ و مارکسیستی و یا راست و لیبرالی در حوزه های فرهنگ، اقتصاد و اجتماعیات همواره در این راستا کوشیده اند و ... ایران چشم امید دوخته اند. (همان؛ ج16، ص311) مقابله با فرهنگ غرب و شرق فرهنگ هر ملتی عمدتاً متشکل از عناصر: زبان، ... دوخته اند. (همان؛ ج16، ص311) مقابله با فرهنگ غرب و شرق فرهنگ هر ملتی عمدتاً متشکل از عناصر: زبان، تاریخ، آداب و ...

فرهنگ اصیل اسلام از دیدگاه امام خمینی (ره)

‏‏فرهنگ اصیل اسلام از دیدگاه حضرت امام(ره)‏‏ ... ‏ ‏‏‎[[page 9]]‎‏اصول اعتقادی در فرهنگ اقوام‏ ‏‏ولی خوشبختانه مسأله ارجاعی هیئت ... اعلام کند، ولی سخن ما فیه چنان نیست. زیرا مورد تألم است که فرهنگ هر قومی، جلوه مبانی فکری و اصول اعتقادی و ذوق و تجارب ... به نسل دیگری به وراثت یا تعلیم و تعلّم منتقل می گردد، و فرهنگ به این معنا با تمدّن که مظهر وسایل مادی و بهتر زیستن ... و همین که قومی در تمدّن پیشرفت کرد، اقوام ضعیف را به صبغه فرهنگ خویش رنگ آمیزی می کند، در آن روزگاری که ملّت شرق از ...

ضرورت انقلاب فرهنگی

‏‏ضرورت انقلاب فرهنگی‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ... * *‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏فرهنگ باید متحول‏‎ ... باید متحول‏‎ ‎‏بشود‏ ‏‏این فرهنـگ بـاید متحـول بشود. فرهنـگ استعماری فرهنگ‏‎ ... فرهنـگ بـاید متحـول بشود. فرهنـگ استعماری فرهنگ‏‎ ‎‏استقلالی بشود. ... فرهنـگ بـاید متحـول بشود. فرهنـگ استعماری فرهنگ‏‎ ‎‏استقلالی بشود. باید معلمینـی که در ...

جامعه ما با جامعه اخلاق گرایی که مد نظر امام بود، فاصله پیدا کرده است

پرتال امام خمینی(س):‌ اگر مسئولان فرهنگی کشور در سال های اخیر بیش از هرچیز سرگرم منع کردن و ... از هرچیز سرگرم منع کردن و هشدار دادن بوده اند؛ رییس شورای فرهنگ عمومی کشور، بر این باور است که به جای تمرکز بر ... حسین شاهمرادی، بیش از هر چیز به این نتیجه می رسیم که حوزه فرهنگ فاصله زیادی با سیاست های امام خمینی گرفته است. او به ... امام خمینی گرفته است. او به انبوهی از کاستی سیاست گذاری فرهنگی در کشور اشاره می کند که از آن میان دولتی کردن ارزش ... آن میان دولتی کردن ارزش های جامعه و موازی کاری دستگاه های فرهنگی، به تنهایی برای نابود کردن بسیاری از دستاوردها و ...

هدفهای تعلیم و تربیت از دیدگاه حضرت امام خمینی

‏‏هدفهای تعلیم و معنوی، سیاسی‏‎ ‎‏اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی اسلام در شخصیت او متبلور شده است. امام(ره) نه تنها ... امام(ره) نه تنها به‏‎ ‎‏انتقال و بسط میراث فرهنگی اسلام در سراسر عمر خود اهتمام داشته است، بلکه پایه ... اهتمام داشته است، بلکه پایه گذار یک‏‎ ‎‏فرهنگ نیز محسوب می شود. ‏ ‏‏‎[[page ... امام و اولی الامر و طبقات دیگر از امرا و ولات و قضات و فرهنگیان که علما‏‎ ‎‏هستند، و متصدیان مالیات ... گوش فرا می دهیم: ‏ ‏‏"اگر مهندس و طبیب دارید، فرهنگ دارید، اگر می گوئید فرهنگ داریم، ذخایر داریم، ...

امام و تعلیم و تربیت

امام و تعلیم و ترب عادل در بحث «امام، تعلیم و تربیت و فرهنگ» مقدمتاً باید متذکر شویم که این بحث یکی از ... درسی دینی در حوزه‌ها و نیز یک مدرس اخلاق، بواقع مردی فرهنگی و مرد تعلیم و تربیت و یک معلم بزرگ بوده‌اند. ذکر ... نخستین گام در راه انقلاب اسلامی، امام(س) جای به جای به نقش فرهنگ و اهمیت تعلیم و تربیت اشاره کرده‌اند و در واپسین ... به آثار و اندیشه‌های امام بجاست که بگوییم اصالت فرهنگ و اهمیت تعلیم و تربیت یکی از شعارهای اصلی انقلاب ... آن است. سخن خود را در بیان دیدگاههای امام(س) در خصوص فرهنگ و تعلیم و تربیت، حول چند محور به شرح زیر متمرکز ...

صفحه 1 از 519 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >