تعداد 1849 مورد یافت شد

از کتاب «تفصیل الشریعه فی شرح تحریرالوسیله» رونمایی شد

از کتاب «تفصیل الشریعه فی شرح تاکنون شروح و حواشی متعددی بر تحریرالوسیله حضرت امام توسط فقها و مجتهدین بزرگی نوشته و انتشار یافته است ولی تفصیل ... استفاده می کردند که با قانونی شدن استفاده از آرای مشهور فقها (اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ) و توسعة ... مرجعیت امام خمینی و انطباق اکثر آرای او با آرای مشهور فقها، این کتاب در دادگاهها و محافل علمی مورد توجه و مراجعه ...

انتقاد امام خمینی به دو منش روحانیت در زمان مبارزه، به روایت آیت الله ابوطالب تجلیل

‏‏پرتال امام خمینی(س): آیت‌الله حاج شیخ ابوطالب تجلیل تبریزی از فقهای مشهور قم که به تدریس دوره عالی فقه اشتغال دارد. معظم ... می خواستم عرض کنم این است که ائمه(ع) در مورد متابعت از‏‎ ‎‏فقها فرموده اند: ‏‏«اما من کان من الفقهاء صائنا لنفسه، ... در مورد متابعت از‏‎ ‎‏فقها فرموده اند: ‏‏«اما من کان من الفقهاء صائنا لنفسه، مطیعاً لموالاه، مخالفاً لهواه، فللعوام أن ... ‎‏خدا پذیرفته نیست.‏ ‏‏* راجع به حدیث شریف «متابعت از فقها» چطور می فرمایید که تقلید معنای اعمی‏‎ ‎‏دارد؟ ‏ ‏‎‏ ... اگر قبل از پیروزی انقلاب به مردم توصیه می شد که‏‎ ‎‏از فقها تبعیت کنید، مشکل زیادی نداشت، چرا که هر کسی از فقیهی ...

مذاکره با دشمن

مذاکره با دشمن سومین شب از وی جهت که به استنباط احکام شرعی می پردازد به دنبال تکلیف است. فقها معمولاً گرایش ندارند که وظیفه امام معصوم در اینجا چیست ... استاد حوزه و دانشگاه در ادامه این مباحث را از دیدگاه فقها پیگیری کرد و گفت: موضع فقیه این است که صلح با دشمن جایز ... برای او مسدود بود و امام مصلحت جنگ یا صلح را تشخیص می دهد. فقها وقتی به این مرحله می رسند می گویند صلح جایز است. یک راه ... جامعه اسلامی است. سروش محلاتی با تاکید بر اینکه مجموعاً فقها هیچ تصلبی برای اینکه صلح را در صورتی که مصلحت است، ... که مصلحت است، بپذیرند، ندارند؛ گفت: اصلاً در کلام بزرگان و فقهای خودمان خودداری از بیان اینکه می خواهیم مذاکره و صلح با ...

فقه و فقاهت در بینش و نگرش امام

فقه و فقاهت در بینش و نگرش ا کند. با گذشت یک قرن و نیم، متفکران مسلمان، برخی از فقها، مجتهدان و فرهیختگان دنیای اسلام، سه گونه با شریعت و ... به هر نوع اجتهاد جدید و نوین پرهیز کرد. رابطۀ این دسته از فقها و متفکران دینی با تمدن و زندگی نوین انسانی به گونه ای ... دسته سوم، یعنی اصلاح طلبان با فقه و شریعت اسلامی معتقدند فقها، مجتهدان و فرهیختگان، مظاهر و رخدادهای زندگی انسان و ... پس نگاه نخست امام در فقه پویا و بالنده، توجه دادن فقها و مجتهدان به دو عنصر زمان و مکان است. به شاهکار دوم ... موضوعاتی متغیر و متحول را در قلمروهای مختلف پیش روی فقها، حاکمان اسلامی و دولت دینی می گذارد، تئوری ولایت مطلقه ...

ولایت فقیه؛ «نصب» یا «انتخاب»

‏‏ ‏ ‏‏ ولایت فقیه؛ «نص آن، تجسم و نمود می یابد. این نظریه که از دیر باز مورد توجه فقهای اسلام قرار گرفته و از ناحیۀ آنان تلقی به قبول شده بود، ... فقهی مطرح می گردید، عنوان مستقلی یافت و مورد اهتمام علما و فقهای اسلامی قرار گرفت، تا بدان جا که اولین بار در تاریخ ... تحلیل دو نظریه در این زمینه است: یکی نظریۀ «نصب» که مشهور فقها به آن قائل اند و دیگری نظریۀ «نخب» یا «انتخاب» و بیعت ... اول «نصب» است و مبنای دوم «انتخاب» و بیعت. مطابق نظریۀ اول فقهای واجد شرایط در زمان غیبت امام معصوم همگی به نصب عام از ... سیاسی و قضایی منصوب شده اند. «نصب عام» به این معنا است که فقهای واجد شرایط، هر کدام به طور جداگانه و اختصاصی از سوی ...

اقتصاد

و یکی از مسائل بسیار مهمی که به عهده علما و فقها و روحانیت است، مقابله جدی با دو فرهنگ ظالمانه و منحط ...

«ولایت فقیه» در صدر لیست‏ کتب ممنوعه رژیم شاه

کتاب «ولایت فقیه»، مجموعه سیزد هاى قیام پانزده خرداد و نهضت امام خمینى جلوه ‏گر شد. فقها در باب ولایت فقیه معمولًا به تناسب مورد در ابواب مختلف ... عدم امکان طرح چنین مباحثى به لحاظ مهیا نبودن شرایط حاکمیت فقها جستجو کرد. در عین حال قطع نظر از اختلاف آراى فقهاى شیعه ... حاکمیت فقها جستجو کرد. در عین حال قطع نظر از اختلاف آراى فقهاى شیعه در محدوده اختیارات و شئون ولایت فقیه در زمان ... در محدوده اختیارات و شئون ولایت فقیه در زمان غیبت، عموم فقها در اثبات نوعى ولایت براى فقیه جامع الشرایط اجمالًا ... اجمالًا اتفاق نظر دارند، که اخیراً در همین رابطه آراى فقها در باب ولایت و دامنه اختیارات آنها در زمان غیبت در ضمن ...

مصاحبه با حضرت آیة الله محمدمهدی آصفی

حضرت آیة الله محمدمهدی آصفی اسلامی» است، بفرمایید بحث ولایت فقیه در منابع فقهی و بین فقها از چه زمانی و چگونه مطرح شده است؟ با تشکر از فرصتی که ... مبنای مرحوم نراقی و مبنای جدید این بحث مطرح است که آیا همۀ فقها چنین ولایتی دارند یا مختص افراد خاصی است؟ اگر همه ولایت ... فهمیده نمی شود. *ظاهراً در خیلی از عبارات قدما هم «جمیع الفقها» به کار رفته است. آیا می توان گفت مقصودشان از ولایت، ... اسلامی را اصولاً در نظر نداشتند؛ برای همین ولایت برای جمیع فقها را خیلی ها ذکر کرده اند. روایات هم با توجه به این موارد ... خیلی ها ذکر کرده اند. روایات هم با توجه به این موارد نصب فقها را مطرح کرده است. امّا دولت اسلامی اگرچه برگرفته از ...

مصاحبه با آیت الله محمد مهدی آصفی

حضرت آیة الله محمدمهدی آصفی اسلامی» است، بفرمایید بحث ولایت فقیه در منابع فقهی و بین فقها از چه زمانی و چگونه مطرح شده است؟ با تشکر از فرصتی که ... مبنای مرحوم نراقی و مبنای جدید این بحث مطرح است که آیا همۀ فقها چنین ولایتی دارند یا مختص افراد خاصی است؟ اگر همه ولایت ... فهمیده نمی شود. *ظاهراً در خیلی از عبارات قدما هم «جمیع الفقها» به کار رفته است. آیا می توان گفت مقصودشان از ولایت، ... اسلامی را اصولاً در نظر نداشتند؛ برای همین ولایت برای جمیع فقها را خیلی ها ذکر کرده اند. روایات هم با توجه به این موارد ... خیلی ها ذکر کرده اند. روایات هم با توجه به این موارد نصب فقها را مطرح کرده است. امّا دولت اسلامی اگرچه برگرفته از ...

تناقض نظر امام خمینی در زمان نگارش کشف اسرار و سخنرانی های سال 1341 و1342 که سلطنت را به رسمیت می شناسند و از شاه می خواهند که به قانون اساسی مشروطه ...

در بررسی پرسش فوق،دو نکته را ب ص 183، سلطنت را رد می کنند در همین صفحات بحث ولایت فقیه و فقها را نیز طرح کرده و آن را می پذیرند.و در دیگر آثار امام ... به نویسنده اسرار هزار ساله [نویسنده این اثر می کوشد ولایت فقها را نادرست دانسته و بر آنها اشکال می کند و آنها را ضد ...

صفحه 4 از 185 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >