تعداد 7 مورد یافت شد

متن پیام هشت ماده ای امام

بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در روز 24 آذر ماه سال 1361 ...