تعداد 21 مورد یافت شد

مشروعیت نظام به ولایت فقیه

به حرفهای آنهایی که بر خلاف مس هستند و خودشان را روشنفکر حساب می‏ کنند و می‏ خواهند ولایت فقیه را قبول نکنند [اعتنا نکنید] اگر چنانچه فقیه در کار ... خواهند ولایت فقیه را قبول نکنند [اعتنا نکنید] اگر چنانچه فقیه در کار نباشد، ولایت فقیه در کار نباشد، طاغوت است. یا ... نکنند [اعتنا نکنید] اگر چنانچه فقیه در کار نباشد، ولایت فقیه در کار نباشد، طاغوت است. یا خدا، یا طاغوت، یا خداست، یا ... خداست، یا طاغوت. اگر با امر خدا نباشد، رئیس جمهور با نصب فقیه نباشد، غیر مشروع است. وقتی غیر مشروع شد، طاغوت است؛ ... این چهار نفر آدمی که نمی ‏فهمند اسلام چه است؛ نمی‏ فهمند فقیه چه است؛ نمی ‏فهمند که ولایت فقیه یعنی چه. آنها خیال می ...

نقش ولایت فقیه در حکومت اسلامی

من به همه ملت، به همه قوای انتظامی، اطمینان می ‏دهم که امر دولت اسلامی، اگر با نظارت فقیه و ولایت فقیه باشد، آسیبی بر این مملکت نخواهد وارد شد. ... می ‏دهم که امر دولت اسلامی، اگر با نظارت فقیه و ولایت فقیه باشد، آسیبی بر این مملکت نخواهد وارد شد. گویندگان و ... و نویسندگان نترسند از حکومت اسلامی، و نترسند از ولایت فقیه. ولایت فقیه آن طور که اسلام مقرر فرموده است و ائمه ما ... نترسند از حکومت اسلامی، و نترسند از ولایت فقیه. ولایت فقیه آن طور که اسلام مقرر فرموده است و ائمه ما نصب فرموده‏ ... کس دیگری بر خلاف مسیر ملت و بر خلاف مصالح کشور انجام دهد، فقیه کنترل می‏ کند، جلوگیری می‏ کند. صحیفه امام، ج‏10، ص: ...

هدف از ولایت فقیه

ولایت فقیه، ولایت بر امور است که نگذارد این امور از مجاری خودش ... خواهیم دیکتاتوری باشد، می‏ خواهیم ضد دیکتاتوری باشد. ولایت فقیه، ضد دیکتاتوری است؛ نه دیکتاتوری. صحیفه امام، ج‏10، ص: ...

جعل الهی در ولایت فقیه

قضیه ولایت فقیه یک چیزی نیست که مجلس خبرگان ایجاد کرده باشد. ولایت فقیه ... فقیه یک چیزی نیست که مجلس خبرگان ایجاد کرده باشد. ولایت فقیه یک چیزی است که خدای تبارک و تعالی درست کرده است. همان ...

ولایت فقیه؛ هدیه ‏ای الهی

ولایت فقیه برای مسلمین یک هدیه ‏ای است که خدای تبارک و تعالی داده ...

آثار مترقی ولایت فقیه

آن قدر به ولایت فقیه، اثرِ مترقی بار است که در سایر این موادی که شما ملاحظه ... به بعد امین تعیین می‏ کنند، لکن مع ذلک برای محکم کاری یک فقیهی که عمرش را صرف در اسلام کرده است و عمرش را برای اسلام ...

حصن الاسلام

‏‏اینکه می فرماید: «مومنان فقیه دژهای اسلامند» در حقیقت فقها را موظف و مأمور‏‎ ‎‏می کند ... پشت‏‎ ‎‏پاکت به هم می نویسیم: حضرت مستطاب حجت الاسلام. اگر فقیه کنج منزل بنشیند و در‏‎ ‎‏هیچ امری از امور دخالت نکند، ... ان شاءالله دیگران می آیند‏‎ ‎‏انجام می دهند! کتاب ولایت فقیه؛ حکومت اسلامی: تقریر بیانات امام خمینی (س) - بخش ولایت ... حکومت اسلامی: تقریر بیانات امام خمینی (س) - بخش ولایت فقیه به استناد ...

شرایط ولیّ فقیه

اسلام هر فقیهی را که ولیّ نمی‏ کند، آن که علم دارد؛ عمل دارد؛ مَشْی ...

تساوی در برابر قانون

مامدار جامعۀ اسلامی کسی است که و خروارها هروئین وارد کنند! کتاب حکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س) - بخش سوم: ولایت فقیه (فصل سوم ... و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س) - بخش سوم: ولایت فقیه (فصل سوم :شرایط ولیّ امر ...

مبارزه با ستمگران

علمای اسلام موظفند با انحصارطل که از عطسۀ بزی بیرون می پرد ناچیزتر است.‏ کتاب ولایت فقیه(حکومت اسلامی) - لزوم نجات مردم مظلوم و ...

صفحه 1 از 3 1 | 2 | 3