تعداد 10 مورد یافت شد

میان امام خمینی و امام موسی صدر چه رابطه ای بر قرار بود؟ آیا مراوده فکری و کلامی میان امام و امام موسی صدر در گرفته است؟

امام موسی صدر بعنوان یک روحانی شیعه و ایرانی در لبنان تشکیلات رسمی بنام مجلس اعلا داشت که رهبری شیعیان لبنان ... در لبنان تشکیلات رسمی بنام مجلس اعلا داشت که رهبری شیعیان لبنان را به عهده داشت، او که در سن 30 سالگی وارد لبنان می ... شیعیان لبنان را به عهده داشت، او که در سن 30 سالگی وارد لبنان می شود و در مدت زمان کمتر از 10 سال هویت انسانی و دینی ... از 10 سال هویت انسانی و دینی و فرهنگی و سیاسی جامعه شیعه لبنان را ارتقا می بخشد و به دلیل خلق و خو، مرام و منش، شیوه ... مسیحی، اهل تسنن و ... قرار می گیرد طوری که وجدان لبنان نام می گیرد و علی رغم همه مخالفت ها و دشمنی ها، حیله ...

روابط بین بنیانگذار جمهوری اسلامی و سید موسی صدر به چه ترتیبی بوده است؟

امام موسی صدر بعنوان یک روحانی ایرانی شیعه در سن 30 سالگی وارد لبنان می شود و و با راه انداختن تشکیلات رسمی به نام مجلس ... با راه انداختن تشکیلات رسمی به نام مجلس اعلا، رهبری شیعیان لبنان را بر عهده می گیرد و در مدت زمان کمتر از 10 سال هویت ... از 10 سال هویت انسانی و دینی و فرهنگی و سیاسی جامعه شیعه لبنان را ارتقا می بخشد و به دلیل خلق و خو، مرام و منش، شیوه ... مسیحی، اهل تسنن و ... واقع می شود، طوری که وجدان لبنان نام می گیرد و علی رغم همه مخالفت ها و دشمنی ها، حیله ... به نام دکتر چمران بر می خورد و با همیاری او نجات ملت لبنان و جامعه ایران را از زیر یوغ ستم و استبداد وجهه همت ...

آیا دیدگاه امام در باره آمریکا، در طول زمان مبارزه تا پیروزی و بعد از آن تغییری دارد؟

ابتدا باید بدانیم دیدگاه امام بشود و از ظلم کردن دست بردارد و از آن طرف دنیا نیاید در لبنان، و نخواهد دستش را به طرف خلیج فارس دراز کند.» (صحیفه ...

چرا با وجود آن که پیامبر در دوران خود حتی با کفار نیز مذاکره و ارتباط داشتند امام خمینی به این اندازه از ارتباط با برخی از کشورهای دنیا اجتناب کردند؟ ...

سئوال کننده گرامی از جنابعالی بشود و از ظلم کردن دست بردارد و از آن طرف دنیا نیاید در لبنان، و نخواهد دستش را به طرف خلیج فارس دراز کند...» (صحیفه ...

آیا دیدگاه امام در مورد آمریکا، در طول زمان مبارزه تا پیروزی و بعد از آن تغییری دارد؟

آیا دیدگاه امام در مورد آمریکا بشود و از ظلم کردن دست بردارد و از آن طرف دنیا نیاید در لبنان، و نخواهد دستش را به طرف خلیج فارس دراز کند.» (صحیفه ...

نظر صریح امام خمینی(س) در باره رابطه ایران و آمریکا چیست؟

امام خمینی(س) در طول نهضت، حدو بشود و از ظلم کردن دست بردارد و از آن طرف دنیا نیاید در لبنان، و نخواهد دستش را به طرف خلیج فارس دراز کند. مادامى که ...

با توجه به عدم جواز ولایت زن بر مرد در اسلام پایه فقهی دخالت زنان در سیاست و اداره کشور چیست که حضرت امام بعد از انقلاب اجازه حضور آنان را در ...

در ابتدا باید مراد و مقصود از بسیاری از فقهای دیگر. چنانچه هم اکنون در ایران و عراق و لبنان، زنان شیعه پیرو مراجع در انتخابات و مدیریت ها شرکت می ...

از دیدگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی کدام ارجحیت دارد، حکومت دادگر نامسلمان یا حکومت بی دادگر مسلمان؟

سئوال فوق کوتاه و گویا است و گ کنفرانس طائب و عدم توجه به امر مردم و به ویژه کودکان جنوب لبنان و فلسطین و... چنین می فرمایند: «آیا نشنیده‏اند اینها ...

دیدگاه امام خمینی درباره مذاکره با آمریکا چه بود؟

دیدگاه امام خمینی درباره مذاکر بشود و از ظلم کردن دست بردارد و از آن طرف دنیا نیاید در لبنان، و نخواهد دستش را به طرف خلیج فارس دراز کند. (ر.ک. ...

آیا نظر امام خمینی در اواخر عمر شریفشان، در مورد آمریکا تغییر کرده بود؟

ارتباط با همه ملل و دولت های د بشود و از ظلم کردن دست بردارد و از آن‌ طرف دنیا نیاید در لبنان، و نخواهد دستش را به ‌طرف خلیج فارس دراز کند. مادامی ...