تعداد 1482 مورد یافت شد

جمشیدی: مهم ترین پیامد 15 خرداد مطرح شدن رژیم در مقابل مردم و مردم در مقابل رژیم به رهبری امام خمینی است

آقای دکتر جمشیدی، در ابتدا اب بحث ورود حضرت امام به مسائل سیاسی و اجتماعی و به اصطلاح مبارزه و قیام. در بعد اول هم محیط پرورش حضرت امام و هم ... مجموعه این عوامل باعث شد که امام از اوان کودکی دارای روحیه مبارزه باشد. از سوی دیگر پدر ایشان به عنوان شخصیتی پیشگامِ ... باشد. از سوی دیگر پدر ایشان به عنوان شخصیتی پیشگامِ در مبارزه با اشرار و متجاوزین به حقوق مردم بود که این نقش بعد ... اش به انجام رسید و همین باعث شد که امام از کودکی با مبارزه آشنا شود و موضوع دفاع از حقوق مظلومین و مبارزه با ... از کودکی با مبارزه آشنا شود و موضوع دفاع از حقوق مظلومین و مبارزه با متجاوزین برای ایشان برجستگی خاصی یافت و خود ایشان ...

آنچه مطرح است مبارزه بر ضد ظلم است

امروز دنیا در شعله های سرکش آت سیاسی ما وارد شده است از تعالیم قرآن کریم مایه می گیرد. مبارزه با ظلم و نفی استکبار، از اصول اساسی اندیشه مبارزاتی ... امام بوده و همواره مورد تاکید قرار گرفته است. ظلم زدایی و مبارزه با استکبار به عنوان یک مسؤولیت دینی - سیاسی، جدی ترین ... الزامات و تکالیف دینی نقش آفرین گردد و از سوی دیگر، روحیه مبارزه با ظلم و قدرتهای استکباری را در عمق جان توده های تحت ... بازگو می نمایند: «برای من مکان مطرح نیست. آنچه مطرح است مبارزه بر ضد ظلم است. هر جا بهتر این مبارزه صورت بگیرد آنجا ... نیست. آنچه مطرح است مبارزه بر ضد ظلم است. هر جا بهتر این مبارزه صورت بگیرد آنجا خواهم بود..»(صحیفه امام، ج‏5، ص: ...

روحانیت، انقلاب و چالشها

پرتال امام خمینی-کاظم قاضى زاد که گروههایى از روحانیون از دیدگاه حضرت امام نسبت به روند مبارزه و جریان انقلاب نقشى نامطلوب داشته اند، اما در مجموع ... مساعدى نسبت به انقلاب اسلامى داشته و عموماً از طرفداران مبارزه و پیروان و همراهان حضرت امام بوده اند. در یک جمع ... سیاست باز گروه اول با ویژگیهایى مانند مخالفت با نوگرایى و مبارزه سیاسى و گرایش به راحت طلبى فردى و اجتماعى شناخته مى ... از انقلاب داراى قدرت و نفوذ بودند. امام وقتى از دوران سخت مبارزه یاد مى کنند، مى فرمایند در دوران مبارزه ما دو مشکل ... وقتى از دوران سخت مبارزه یاد مى کنند، مى فرمایند در دوران مبارزه ما دو مشکل داشتیم، یک مشکل مبارزه با شاه و کسانیکه رو ...

نگاهى به رمز و راز رهبرى امام

دکتر سید محمد صدر طی یادداشتی مى‌داشت. برخورد صحیح امام با مسائل بغرنج ‏سیاسى در طول مبارزه و عدم ارتکاب اشتباهات فاحش از جانب ایشان از این ویژگى ... وجود چنین شرایطى گاه به قدرى سخت و سنگین است که اصل هدف مبارزه را زیر سوال مى‏ برد. این مسئله در مورد تمام نهضت‌ها و ... حمایت مى‏ شود؛ بنابراین امکان سقوط رژیم وجود ندارد و باید مبارزه را با هدفى دیگر دنبال نمود. در این زمینه آیت‌الله ... چنین واقعه‏ اى رخ نخواهد داد؛ اما حضرت امام در تمام طول مبارزه و على‌رغم مشکلات بسیار حتى یکبار هم در مورد تحقق این ... ما به صحنه آمدیم، مردم هم آمدند و تا زمانى که ما در صحنه مبارزه هستیم، مردم نیز مبارزه را ادامه خواهند داد.» سپس ...

مبانی فقهی انقلاب اسلامی در اندیشه امام خمینی(س)/بخش دوم

مبنای دوم: وجوب نفی سلطه اجانب دانست (همان، ج21: 156). به‌طور کلی تأکید امام خمینی بر مبارزه با سلطه بیگانگان و اتخاذ سیاست «نه شرقی، نه غربی» ... از جمله بر اساس قاعده نفی سبیل بود.هنگامی که امام خمینی به مبارزه علیه رژیم شاه اقدام کرد، ایران فاقد استقلال حقیقی ... نفی سلطه بیگانگان امام خمینی در طول مبارزات، یکی از دلایل مبارزه را رفع انواع سلطه بیگانگان بیان می‌کرد. در ادامه، ... می‌کرد. (همان، ج3: 468). بخش مهمی از مبارزات امام خمینی، مبارزه با سلطه فرهنگی غرب بود. سلطنت پهلوی از نظر ایشان، ... را وابستگی فرهنگی می‌دانست (همان: 523). ایشان با بهائیت به مبارزه برخاست و در موقعیت‌های گوناگون خطر بهائیت را یادآوری ...

بازخوانی مفهوم «سازش» در هندسه ی معرفتی امام خمینی(س)

برای مرور یک مفهوم از اندیشه‌ه و از تفرقه پرهیز نمود، اما در برابر گردن‌کشان هیچ راهی جز مبارزه و استقامت نخواهد بود و آنان با پند و اندرز به راه ... پیوسته و یا به آنان کمک مى‏ کنند آب در هاون مى‏ کوبند. بحث مبارزه و رفاه و سرمایه، بحث قیام و راحت‌طلبى، بحث دنیاخواهى ... زمین، اسلام مستضعفین، اسلام رنج دیدگان تاریخ، اسلام عارفان مبارزه‌جو، اسلام پاک‌طینتان عارف و در یک کلمه، مدافع اسلام ... الله علیه و آله و سلم» [8] خواهد بود. اسلامی که بر پایه‌ی مبارزه با مستکبران بنا شده است و طبیعتاً در برابر «اسلام ... انطباق کامل با سایر اجزای هندسه‌ی معرفتی ایشان قرار داشت؛ مبارزه با ظالم در هر کجای عالم در حمایت از مظلوم راه روشنی ...

امام خمینی(س) مسیر مبارزه با رژیم صهیونیستی را نشان دادند

یوسف عثمان روز یکشنبه در حاشیه گفت: امام خمینی(س) به عنوان رهبر مسلمانان جهان، مسیر مبارزه با رژیم صهیونیستی را برای همه روشن ساختند و موجب شدند ... همایش پیاده روی نیز برگرفته از رهنمودهای امام(س) به منظور مبارزه با رژیم صهیونیستی و حمایت از ملت مسلمان فلسطین است. ...

هدف امام(س) مبارزه با سنت های ناپسند و استبداد بود

به گزارش پرتال امام خمینی(س) ح جریان انقلاب اسلامی و برقراری جمهوری اسلامی، احیای افکار و مبارزه با سنت های ناپسند تا حد زیادی اتفاق افتاد، ولی هنوز ... مهم است اینکه انقلاب اسلامی با میراث فرهنگی پهلوی ها دقیقا مبارزه می کرد.آشنا اظهار داشت: بخش مهمی از این میراث خوی ... گفت: تجربه تاریخی دوران پهلوی اول نشان داد کسانی که شعار مبارزه با استبداد از طریق تمسک به غرب گرایی را سر می دادند ... حضرت امام ،خاندان خمینی و فقاهت و جهاد خاندان امام به ما مبارزه عزت مندانه برای اسلام را آموخت که خود را دست کم ...

دانشجویان مالایی با نقش امام راحل(س) در احیای تفکر فلسفی آشنا شدند

به گزارش پرتال امام خمینی(س) ع امام را در خصوص فلسفه تشریح می کرد ، گفت: امام راحل برای مبارزه با این جریانات با تدریس فلسفه دست به کاری اساسی ... بایستند .وی گفت برخی شاگردان درس فلسفه امام خمینی(س) راه مبارزه با افکار انحرافی ماتریالیسم را به خوبی فراگرفتند و با ... خوبی فراگرفتند و با آثار گرانبهای خود به دفاع از اسلام و مبارزه با تجددگرایی برخاستند.ضیایی، تربیت شاگردان زبده در ... دانست و گفت: برخی از این شاگردان سال ها از عمر خود را صرف مبارزه با افکار التقاطی و ایدئولوژی های معارض دین کردند.وی ... با اشاره به دوره گسترش دامنه بی اعتقادی و بی دینی به مبارزه علمی امام راحل با این مساله پرداخت و گفت امام(س) ...

صفحه 1 از 149 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >