تعداد 663 مورد یافت شد

خدمت به محرومین

قشرهایی‏ که‏ انقلاب‏ را با فداکاری‏ بیدریغ‏ و جان‏ نثاری ...

بزرگترین عبادتها

...کمک‏ به‏ محرومین‏ و جانبازان و جنگزدگان و خانواده‏ های شهدا، اسرا و ...

به کارگیری قلمها و قدمها در راه مستضعفین

برادرهای عزیز من، برادرهای روشنفکر، برادران نویسنده و صاحب ...

مجاهدت در خدمت به خلق

وقتی انسان برای خلق خدا خدمت بکند و برای اینکه این خلق در ...

کمک به محرومین

و نیز حضرات آقایان از بازرگانان و مردم خیرخواه دعوت نموده و ...

احمد یاور مستضعفین و محرومین

احمد یاور مستضعفین و محرومین اشاره: از آنجا که یادگار عزیز امام همواره در مواضع ... آنجا که یادگار عزیز امام همواره در مواضع خود حمایت از محرومین و مستضعفین را سرلوحه اعمال خود قرار داده و نه تنها ... بلکه حتّی در عمل هم ایثارگرانه آمادگی خود را جهت خدمت به محرومین نظیر عضویت افتخاری در بنیاد پانزده خرداد و درخواست ... امام خمینی» که خود از بنیانگذاران آن بودند توصیۀ خدمت به محرومین می ‏کردند که نامه ذیل نمونه ایست از این موضوع که ...

نامه به نخست وزیر (موافقت با پرداخت اعتبار به صندوق تعاون صنفى)

امام خمینی در نامه ای به آقای میرحسین موسوی با پرداخت وام به محرومین از محل اعتبار صندوق تعاون صنفی موافقت کردند. (صحیفه ...

امام خمینی با تقاضای آقای حسن صانعی سرپرست بنیاد 15 خرداد مبنی بر واگذاری بخشی از اراضی شهری مصادره شده جهت رفع نیاز محرومین به بنیاد 15 خرداد ...

امام خمینی با تقاضای آقای حسن مبنی بر واگذاری بخشی از اراضی شهری مصادره شده جهت رفع نیاز محرومین به بنیاد 15 خرداد موافقت ...

رفع محرومیتها انتظار بحق مردم ماست‏

باید گفت مجموعه خواسته‏ ها و ا امور فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی و سیاسی در راستای کمک‏ به‏ محرومین‏ و رفع استضعاف، مدون و به مورد اجرا درآید. صحیفه ...

صفحه 1 از 67 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >