تعداد 1 مورد یافت شد

مجله کودک 187 صفحه 34

روستاهای ایران روستاهای کردستان روستای نگل 60 کیلومتر بعد از سنندج به سمت مریوان، روستایی به نام «نگل» قرار دارد. اهالی روستا سنی ...