تعداد 2 مورد یافت شد

مجله نوجوان 185 صفحه 21

با قدرت و قوّت زیادی نوشته شد حال تماشای یک بازیگر است . او نیز در شخصیت «گوانا» عشق به مریوان ، حسّ مادری ، سخت کوشی زنان کُرد و حسّ مسئولیت نسبت ...

مجله نوجوان 185 صفحه 21

با قدرت و قوّت زيادي نوشته شده است و در كنار آن ، كارگردان ...